Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Fotomontage Falkenberg

Tillsammans skapar vi Falkenberg

Två personer. Men desto fler idéer. Tillsammans med det lokala näringslivet ska Håkan Gullberg och Kristjan Sigurdarson från kommunens destionationsbolag ge platsen Falkenberg ett nytt ansikte och ny attraktionskraft. (Utdrag ur Framtid Falkenberg nr 3 2013)

Destination Falkenberg

Kristjan och Håkan. Foto: Christel Lind

– Det är två saker vi kommer att fokusera på det närmaste året. Bygga platsvarumärket “Falkenberg” och starta upp den nya turistinformationen. Det säger Kristjan Sigurdarson, bolagets destinationsutvecklare.

Under vintern kommer fokus att ligga på att tillsammans med näringslivet och invånare försöka hitta Falkenbergs styrkor och unika egenskaper och se hur dessa kan utvecklas och locka fler besökare. Med Falkenberg menar destinationsbolaget hela kommunen, inte bara staden.

Idag tror Kristjan Sigurdarson att Falkenberg mest förknippas med sol, bad och Skrea strand, camping, Gekås Ullared, revyn och Vallarna, vilket han “skulle vilja bredda”. Genom att hitta Falkenbergs identitet och nya sätt att synas kan man skapa Falkenbergs varumärke, menar han. Men det är alltså inte ett jobb för två personer, utan ett jobb för hela Falkenberg.

Det första året kommer fokus att ligga på några teman som anses ha stor potential att utvecklas. Dessa är: mat och dryck, sport, shopping och upplevelser.

– Det gäller för näringslivet att satsa på detta. Matutbudet t ex är fantastiskt här. Om vi kan få matproducenter, evenemang och restauranger att samarbeta och satsa på detta, då kan vi sätta Falkenberg på kartan genom vårt matutbud, säger Kristjan Sigurdarson.

Enligt bolagets VD Håkan Gullberg är Falkenberg något av en “underdog”, som ligger mellan två expansiva kommuner som Varberg och Halmstad, som båda är starka och välbesökta städer.

– Dels har de en högre inflyttning och dels känner folk bättre till dem. Vi måste hitta vår egen nisch för att få hit folk. Därför är samverkan mellan destinationsbolaget och det lokala näringslivet A och O, säger han. Vi måste lyfta fram det som finns i Falkenberg, utveckla det vidare och skapa nya “reseanledningar”.

Turistinformation

“Turistbyrån” kommer att fortsätta på samma plats som nu, men med nytt utseende, nytt namn och annat innehåll. Grundutbudet kommer att finnas där, t ex biljettförsäljning och information om turistaktiviteter både nära och inom Sverige. Men älgarna och sverigetröjorna försvinner och man kommer att fokuserar på att framhäva det som har en klar anknytning till Falkenberg.

Destinationsbolagets arbete riktar sig dock inte bara till besökare. De vill skapa en mer attraktiv stad även för dem som redan bor här.Sidan uppdaterad: 2013-11-20