Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Bowlinghallen får nya maskiner

Kommunen lägger en halv miljon kronor på att utrusta Falkenbergs bowlinghall med nya maskiner. Resten av kostnaden, 1,5 miljoner bekostas av hallens arrendator genom höjd hyra.

Kägelresningsmaskinerna i bowlinghallen har dömts ut av Arbetsmiljöverket som farliga. Eftersom kommunen äger både lokalerna och maskinerna står kommunen inför valet att förse maskinerna med skydd eller byta ut allt mot ny, säker utrustning. Eftersom maskinerna är ganska gamla väljer kommunstyrelsen det senare alternativet. Beslutet brådskar eftersom hallen hotas av stängning om inte säkerheten förbättras senast i augusti. Den totala kostnaden beräknas till 2 miljoner. Definitivt beslut tas av kommunfullmäktige.

Ett flertal andra bowlinghallar landet runt har ställts inför samma krav med hot om vite av Arbetsmiljöverket.

Sidan uppdaterad: 2013-06-04