Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Man som vandrar i naturen

Vandring längs Hallandsleden

Leden, som genom hela Halland följer 38 mil av stigar och småvägar, har två sträckningar genom Falkenbergs kommun - västra och östra. Båda sträckningarna passerar Ätrans och Högvadsåns natursköna dalgångar där gravfält visar att människor levt här sedan bronsåldern.

Ett flertal sjöar ligger utmed leden och möjligheterna till bad och fiske är stora. Det finns såväl vindskydd som övernattningsställen men det går naturligtvis även bra att göra kortare dagsvandringar. Karta med mer detaljerad information om Hallandsleden finns till försäljning på Falkenbergs Turistbyrå.

Sevärt - västra sträckan

 1. Frodeparken, högstammig bokskog.
 2. Kungsrör, bronsåldersröse.
 3. Knobesholms gård, med anor från 1500-talet.
 4. Konstnären Severin Nilssons ateljé.
 5. Abilds kyrka, från 1100-talet.
 6. Hjulebergs slott, med rhododendronpark.
 7. Jättastenen, offersten med från bronsåldern.
 8. Utsikten från Rävadalsbjär.
 9. Vessige kyrka.
 10. Författaren August Bondessons barndomshem.
 11. Larsagården, med ryggåsstuga.
 12. Gravfält från järnåldern.
 13. Askome kyrka, med takmålningar.
 14. Minnessten, slaget vid Axtorna 1565.
 15. Utsikten över Hakestadsdalen.
 16. Hakestadsområdet, fornminnesrika hagmarker.

Sevärt - östra sträckan

 1. Krogsereds gamla gästgiveri.
 2. Krogsereds kyrka.
 3. Välbevarad milstolpe.
 4. Stallbrostugan, vid Kvarnbäcken.
 5. Gunnarps kyrka, väggmålningar.
 6. Kvarnen och sågen i Kärnebygd.
 7. "Pyttebanans" banvall.
 8. Ullareds kyrka.
 9. Linbastan i Kogstorp.
Sidan uppdaterad: 2015-04-07