Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Hertingforsen Falkenberg

Foto: Thomas Andersson - n

Hertingforsen

Hertingforsen är ett unikt besöksmål och en del av Ätran som rinner genom centrala Falkenberg. Besöksmålet är resultatet av kommunens hållbarhetsarbete för att bland annat värna biologisk mångfald.

Ätran som fiskevatten har i många hundra år haft stor betydelse för befolkningen i Ätradalen och i Falkenberg. Stora mängder lax har passerat längs ån och betytt mycket för stadens ekonomi. I samband med att vattenkraften byggdes ut i Ätran i början av 1900-talet minskade mängderna lax, ål och andra vandringsfiskar eftersom de inte längre fritt kunde ta sig uppför forsarna för att leka. Många fiskar dödades även i kraftverkens turbiner.

Sedan 2010 har Falkenbergs kommun arbetat för att återskapa den naturliga forsen och restaurera Hertingforsen för att vandrande fiskar som lax, havsöring, ål och nejonöga ska kunna leva och reproducera sig i Ätran och ta sig till och från havet. 90 % av vandringsfiskarna väntas nu överleva passagen förbi Falkenberg.

Kommunen har i samband med återställandet av forsen byggt en gång- och cykelbro över ån som gör det möjligt att upptäcka området från bägge sidor.

Vattenkraften från Hertings kraftstationer produceras nu på ett sätt som är anpassad efter fiskens vandringar i ån. De ställer inte till skada för vandringsfisken och producerar grön, miljövänlig el.

Nyheter

Karta över området


Visa Hertingprojektet på en större karta
Sidan uppdaterad: 2016-03-17