Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Historisk bild på sportfiskare vdi Ätran

Från vänster: Kronolotsen C. J. Nilsson, Hugh Wilkonson, London, Sir Ratcleff, London (stående), John Taylor, London, Kvarnägare Froot, Chester, Charles Nilsson, Sjökapten Fr. Nilsson, USA. Foto: Kommunarkivet

Laxfiskets historia

Rätten till laxfisket i Ätran vid Falkenberg hade i slutet av 1800-talet, efter ett antal olika rättsliga och andra turer från 1500-talet och framåt, övertagits av staden från kronan och privata arrendatorer och andelsägare. Staden hade år 1892 en syssloman, en fiskare, fyra laxdragare och två vakter anställda för lax-fisket. Delar av fisket var också tidvis utarrenderat till privatpersoner och konsortier.

Metoderna att fånga laxen var många. Den fångades i en laxgård (en säsongsfast anordning för att fånga uppvandrande lax), medelst dragning med lösgarn mellan två ekor, i sex fasta "sätt" (garn) utefter åstranden och genom metning med spön.  

Sportfisket

Sportfisket efter lax i Falkenberg hade ju blivit känt och populärt genom bland annat de engelsmän, som kom och metade i Ätran under andra hälften av 1800-talet. Den kanske mest kände av dem, advokaten W M Wilkinson från London, skrev också en förtjusande liten bok om sina besök i Falkenberg — "Days in Falkenberg".   

Han skriver bland annat:

"Det är för mig ett kärlekens verk att offentligen kungöra, att Svenskarne ha en förtjusande stad, som heter Falkenberg, och det är förunderligt att Engelsmän skola nödgas hjelpa dem med att göra denna upptäckt.. Det kräfver endast en smula mensklig sympati att göra den upptäckten, att många, många lyckliga dagar kunna tillbringas i Falkenberg." 

Sidan uppdaterad: 2013-05-29