Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Allemansrätten

Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen, men det finns samtidigt vissa saker du måste tänka på:

Frihet under ansvar

Huvudregeln är: Inte störa - inte förstöra! Genom att följa denna enkla regel kan alla få en härlig upplevelse i naturen. Allemansrätten är en så kallad sedvanerätt och har funnits sedan det gamla bondesamhället då den var nödvändig för att man skulle kunna förflytta sig i Sverige. Alla har, utan markägarens tillstånd, rätt att till fots färdas över annans mark och vistas där en kortare tid, så länge man inte stör eller förstör.

Privat mark

Man måste dock respektera hemfriden och får inte gå över eller vistas på privat tomt (området närmast boningshuset). Man får passera genom inhägnad betesmark, så länge stängsel eller boskap inte störs. Tänk på att stänga grindar efter passage! Samma regler gäller för cykling, skidåkning och ridning.

Tältning och eldning

Kortare raster, liksom tältning för ett dygn, är tillåtet. Vid tältning för längre tid ska markägaren tillfrågas. Camping med husbil eller husvagn kräver större hänsyn och regleras därför i Terrängkörningslagen. Man får elda i naturen om man iakttar stor försiktighet vid val av plats, och om det inte föreligger någon större brandrisk. Räddningstjänsten kan utfärda eldningsförbud om så behövs. Naturligtvis får man inte skräpa ned i naturen utan skräpet ska tas med och slängas i en soptunna.

Plocka växter

Man får plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Däremot får du inte ta kvistar, grenar, näver eller bark från levande träd och buskar. Tänk också på att vissa växter är fridlysta och inte får plockas.

Jakt och fiske

Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Man får dock fiska med spö och andra handredskap längs kusterna och i landets fem största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. Man bör vara uppmärksam på att fiskekort kan krävas.

Hundar

Mellan 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar till är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

Fordon

Du får inte köra bil, motorcykel eller moped i naturen. Du får heller inte köra på stigar, parkvägar, i motionsspår, eller på enskilda vägar avstängda för motortrafik. Däremot får man parkera omedelbart intill vägen om man inte skadar marken eller stör. När det gäller båtar får man tillfälligt angöra bryggor eller strand som ligger utanför tomt, så länge man inte stör eller förstör.

Begränsad allemansrätt

Kommunen kan införa lokala ordningsföreskrifter. Där sådana finns begränsas allemansrätten. Det kan innebära att det till exempel inte är tillåtet att cykla eller rasta hunden i en park. Även i naturreservat råder ofta särskilda bestämmelser som går före allemansrätten. Falkenbergs kommuns har tillämpat lokala ordningsföreskrifter

Sidan uppdaterad: 2016-06-28