Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

IP skogen

IP skogen är ett samlingsnamn på mobilt idrottsplatsmaterial avsett att underlätta för arrangemang på andra platser än i idrottsanläggningar. Här finns bord, stolar, tält, mål- och expeditionsvagnar, toalettvagnar med mera att låna/hyra.

Vem får låna/hyra material?

Föreningar i Falkenbergs kommun (som är registrerade och godkända i kultur- och fritidsförvaltningens föreningsregister) får låna/hyra material för allmännyttiga ändamål*.

Föreningar utanför Falkenbergs kommun får hyra material vid tävlingsarrangemang (tidigast två månader före aktuellt arrangemang).

IP skogen hyrs inte ut till privatpersoner eller företag.

Kostnad?

Materialet lånas ut kostnadsfritt till ideella, bidragsberättigade föreningar (för toalettvagnarna tas en tömningskostnad). Övriga föreningar betalar enligt fastställda taxor och avgifter, dokumentet finns under länkar.

Hur bokar man?

Klicka på länken Självservice Föreningsliv under Självservice och blanketter och skriv ut blanketten IP skogen. Fyll i föreningsuppgifter samt vilket material som önskas och skicka blanketten till Falkenbergs kommun, Kultur och fritid, 311 23 Falkenberg eller scanna in den och mejla till bokning@falkenberg.se.

Bokningsönskemål inskickade långt i förväg sammanställs och bokas i januari/februari. Bokningar inkomna efter sammanställningen bokas löpande,

 

*allmännyttigt ändamål = att alla i föreningen är välkomna eller att det är ett öppet publikt arrangemang


Sidan uppdaterad: 2017-03-02