Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Beviljade projekt

Falkenbergs badmintonklubb

Falkenbergs Badmintonklubb bjuder in nyanlända ungdomar till att vara med i föreningens verksamhet.Att spela badminton är antagligen en ny upplevelse för dessa ungdomar.Vi hoppas att ungdomarna skall känna glädje och engagemang som både Falkenbergs badmintonklubb och ungdomarna kommer att ha nytta och glädje av.

Kontaktperson: Kent Krantz 0705-974413

Rinia IF

Syftet med Rinias IF:s projekt är att på ett enkelt sätt ge de nyanlända möjlighet att integreras genom olika sociala och idrottsliga verksamheter. Rinia IF har två föreningsdrivna fritidsgårdar där den ena är belägen i Skogstorp och den andra i Falkagård. Utöver dessa verksamheter så kommer vi erbjuda kvinnor en mötesplats på Fabo lokalen i Falkagård, och dessutom kommer vi erbjuda inomhusfotboll på lördagar. Genom dessa olika aktiviteter kommer det ges många chanser att träna på svenska och umgås med svenska ungdomar!

Kontaktperson: Gjenis Bekteshi 073-3100732 Rinia IF

Falkenbergs kraftsportklubb

Genom grundläggande kunskap i styrketräning och dess olika inriktningar, vill Falkenbergs kraftsportkubb fortsätta sin satsning med att kunna erbjuda nyanlända än mer möjligheter till kvalitativ integration. Detta bland annat genom chansen till att få möta andra aktiva inom föreningen

Kontaktperson: Gerry Dahlgren 0706-380080

Slöinge Tennisklubb

Slöinge fortsätter nu under hösten 2017 sin satsning för att kunna bidra till ökad och fortsatt integration. Tennisen är naturligtvis ett självklart inslag men nu kommer även vuxna och föräldrar till nyanlända erbjudas möjligheten till att träna i Slöinge tennisklubbs gym och den verksamheten. Visning och genomgång av maskinerna där blir en självklarhet och då med hjälp av en kunnig inom detta område.

Kontaktperson Åsa Gunnarsson: 0731-589188

Glommens IF

Under hösten 2017 fortsätter nu Glommens IF att främja integrationen för bygdens nyanlända och då främst genom föreningens fotboll men också genom personliga möten vid dessa tillfällen.

Kontaktperson: 0705-826768

Falkenbergsortens Ryttarförening(FORF)

FORF kommer den 19-22/7 genomföra ett ridläger i syfte integration. Där kommer då möjligheten ges för nyanlända(10-18 år) att få bekanta sig med ridsporten och de verksamheter föreningen har, exempelvis ridskolor. Deltagarna(begränsat med platser) får också möjligheten till att knyta nya personliga kontakter utöver grundläggande kunskaper om skötsel av häst. Självklart ingår även ridning i upplägget dessa dagar.

Kontaktperson: Louise Petersson 0763-14641

Falkenbergs volleybollklubb

Genom minst två organiserade beachvolleyboll träningar på Skrea strand nu under sommaren, så hoppas Falkenbergs volleybollklubb att än fler upptäcker beachvolleybollen som sport. Falkenbergs volleybollklubb riktar sig till alla som är intresserade av beachvolleyboll och volleyboll. Alla är välkomna!

Kontaktperson: Peter Hultén 0708-621101

Falkenbergs Riksteaterförening

Falkenbergs Riksteaterförening kommer att i samarbete med Arabiska teatern i början av september månad, framföra föreställningen ”Den lille prinsen”. Syftet är att erbjuda arabisktalande familjer en familjeföreställning på arabiska med svensk text. Detta vill då Falkenbergs Riksteaterförening erbjuda i kompletterande syfte, att ge en möjlighet till integration mellan svensktalande och arabisktalande familjer i Falkenberg.

Kontaktperson: Frida Thonäng(kansliet) 0768-318415

Långås IF

Långås IF ämnar nu starta upp en än mer riktad och planerad verksamhet, främjande för möjligheten till integrationsarbete inom föreningen. Som den fotbollskubb dom är så söker dom nu fler barn, ungdomar vuxna som vill börja delta i föreningens aktiviteter. Ett nära samarbete med de nya boende på Axels väg är redan påbörjat.

Kontaktperson: Claes-Göran Bengtsson 0725-527376

Bowlingklubben Falkarna

Bowlingklubben Falkarna kommer nu att ge möjligheten till främst ensamkommande ungdomar att träffa andra svenska ungdomar och att då också få lära sig att bowla.

Kontaktperson: Lina Andersson 0703-765694

Falkenbergs kraftsportklubb

Genom grundläggande kunskap i styrketräning och dess olika inriktningar, vill Falkenbergs kraftsportkubb ge nyanlända än mer möjligheter till kvalitativ integration. Detta bland annat genom chansen till att få möta andra aktiva inom föreningen.

Kontaktperson: Gerry Dahlgren 0706-380080

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan startar nu upp ett integrationsprojekt inom dans och som då riktar sig till ensamkommande och till unga vuxna. Dans och musik förenar människor!

Kontaktperson: Reine Johansson 0738-005342

Somaliska föreningen

Somaliska föreningen fortsätter med sina insatser där dom vill erbjuda asylsökande Somalier en meningsfull fritidssysselsättning. Genom projektet får dom möjligheten till att träffa andra fotbollsungdomar från olika fotbollsföreningar i Falkenbergs kommun. Ungdomarna får också lära sig än mer svenska och ta del av viktig samhällsinformation.

Kontaktperson: Kader Ahmed 0733-515100

Falkenbergs boxningsklubb

Då intresset för träning och boxning har visat sig vara mycket stort, vill nu Falkenbergs boxningsklubb kunna bidra med/till integration genom att kunna erbjuda nyanlända möjligheten att träna boxning i föreningens verksamhet.

Kontaktperson: Fredrik Svensson 0736-597725

Falkenbergs bordtennisklubb

Falkenbergs bordtennisklubb fortsätter sitt arbete med att etablera kontinuerlig kontakt, främja för ökad kvalitativ integrering av nyanlända i det svenska samhället och föreningslivet.

Kontaktperson: Dick Torstensson 0731-538701 

Vinbergs IF
Vinbergs If som redan bedriver integrationsarbete inom föreningen, fortsätter nu med sin uppskattade och framgångsrika satsning inom just detta område.

Kontaktperson: Lina Andersson 0703-765694

FC Falkagård

För att många nyanlända även i fortsättningen skall få en kvalitativ sysselsättning så fortsätter nu FC Falkagård sin satsning genom fotbollen i att hjälpa människor av olika bakgrund till att känna sig hemma i ett nytt land, knyta nya band och snabbare lära sig ett nytt språk och att…få spela fotboll!

Kontaktperson: Ali Hassan 0700-929800

Slöinge tennisklubb

På lördagar är ensamkommande flyktingbarn välkomna till Slöinge tennisklubb för att spela tennis, padel, pingis, fika, göra läxor och få hjälp med svenska. Syftet är att ungdomarna ska få nåt att göra på sin fritid, utveckla sitt språk och på sikt ingå i föreningens ordinarie verksamhet. Redan nu kommer några ungdomar att delta i den ordinarie verksamheten!

Kontaktperson: Åsa Gunnarsson tel: 073-1589188

Rinia IF

Syftet med Rinias IF:s projekt är att på ett enkelt sätt ge de nyanlända möjlighet att integreras genom olika sociala och idrottsliga verksamheter. Rinia IF har två föreningsdrivna fritidsgårdar där den ena är belägen i Skogstorp och den andra i Falkagård. Här kommer de nyanlända erbjudas olika aktiviteter torsdag, fredag, söndag och även två lördagar i månaden. Förutom fritidsgårdsverksamhet finns även möjlighet att vara med på fredagsfotboll i Falkenbergs idrottshall. Genom dessa olika aktiviteter kommer det ges många chanser att träna på svenska och umgås med svenska ungdomar!

Kontaktperson: Gjenis Bekteshi 073-3100732

Falkenbergs badmintonklubb

Falkenbergs badmintonklubb bjuder in nyanlända ungdomar till att delta i sin verksamhet och för många av dessa ungdomarna är badminton en helt ny idrott vilket ger en ny upplevelse! Detta kommer förhoppningsvis skapa både glädje och engagemang som både ungdomarna och föreningen har nytta av.

Kontaktperson: Kent Krantz 070-5974413

Falkenbergs volleybollklubb

I december 2015 startade Falkenbergs volleybollklubb en träningsgrupp som riktar sig till flyktingar och nybörjare, gruppen är blandad med deltagare med svenskt ursprung och flyktingar. På så sätt lär sig de nyanlända ungdomarna det svenska språket och volleybolltermer tillsammans med praktsk träning.Föreningen har även nyanlända ungdomar som tränar med de ordinarie träningsgrupperna där det också blir en integration med svenska ungdomar.

Kontaktperson: Ingemar Johansson 070-6386131

FC Falkagård

FC Falkagård bedriver fotbollsverksamhet med nyanlända ungdomar där föreningen även åker till asylboenden för att hämta de som vill vara med att träna. Föreningen har också hjälpt till med fotbollsskor och träningskläder. Föreningen har som mål att hjälpa ungdomarna ut i samhället och vara ett stöd för dem, speciellt de ensamkommande barnen.

Kontaktperson: Ali Hassan 070-0929800

Arvidstorps IK

Arvidstorps IK har i flera år arbetat med integration av fotbollspelare i föreningen. I höstas började flera nyanlända ungdomar att träna med föreningen. Det har fortsatt komma nya ungdomar och några har redan varit med och spelat seriematcher och cuper. Föreningen har hjälpt ungdomarna med träningskläder och skor. Ungdomarna tränar med de ordinarie lagen vilket gör att det blir en bra integration och chans att träna svenska.

Kontaktperson: Christer Svensson 070-9179903

Falkenbergs Riksteaterförening

Falkenbergs Riksteaterförening ska bjuda in ensamkommande flyktingbarn till föreställningen, Var är mitt hem? som spelas den 2 april på Smedjan. Det är skådespelaren Danjin Malinovic som berättar om hur hans lyckliga uppväxt i det forna Jugoslavien fick ett brutalt slut när inbördeskriget bröt ut. Föreställningen kommer att vara offentlig med en blandad publik i ålder och etnicitet. Föreningen vill ge de olika målgrupperna en upplevelse, en stärkt förståelse av och utökad kunskap om hur det är att vara flykting. I samband med föreställningen bjuder föreningen på soppa med bröd och kaffe/te för att det ska bli en gemenskap som delas med alla i publiken. Här finns goda chanser för integration och att träna på det svenska språket.

Kontaktperson: Irene Ivarsson 070-5743219

Falkenbergs bordtennisklubb

Falkenbergs bordtennisklubb har ett samarbete med asylboendet i Olofsbo och vill nu utveckla sin verksamhet så att fler får chansen att prova bordtennis. En av deras planer är att bjuda in ungdomar från gymnasiskolans introduktionsprogram till sin verksamhet där de på ett lekfullt sätt ska få prova på bordtennis. De planerar även för en landskamp eller enklare turnering för på att på ett roligt sätt mötas genom idrotten, där såväl nyanlända som nuvarande medlemmar är välkomna att delta.

Kontaktperson. Tommy Lindskog 070-5426826

Falkenbergs konstnärs- och intresseförening

Falkenbergs konstnärs- och intresseförening ska jobba med kvinnor och barn med kreativ verksamhet på asylboenden runt om i Falkenberg. De verk som kommer ut av detta ska sen ställas ut i Konsthörnan för allmänheten. Föreningen ska även informera om vad det finns för fler kreativa verksamheter i Falkenbergs kommun.

Kontaktperson: Jill Malm 0346-53331

IS Orion

IS Orion ska i samarbete med Svenska kyrkan anordna prova på tillfällen i handboll. Projektet riktar sig till pojkar i åldern 15-18 år som bor på de olika asylboenden i Vinberg och Olofsbo.

Kontaktperson: Magnus Paul 070-9911045

IF Böljan

IF Böljan kommer att starta spontanfotboll för nyanlända och lokalbefolkningen för att ge ett tillfälle att träffas och knyta kontakter, utbyta erfarenheter och förhoppningsvis bidra till en ökad integration. Det blir också ett tillfälle som skapar en meningsfull sysselsättning för flyktingar i Falkenberg.

Kontaktperson: Jari Kinnunen 073-0222040

Stafsinge IF

Stafsinge IF:s lag födda 00/01 ska tillsammans med sina ledare anordna fotbollskola för flickor mellan 6-12 år med särskilt fokus mot nyanlända. Men alla flcikor i denna åler är välkomna. Syftet är att ge nyanlända flickor och flickor med invandrarbakgrund en möjlighet att integreras i samhället och föreningslivet med hjälp av äldre flickor som förebilder, jämnåriga svenska flickor och fotbollen som verktyg. Fotbollsskolan ska vara rolig och ge glädje åt tjejerna och framförallt åt de flickor som har haft en tuff start och kommit nya till vårt land.

Kontaktperson: Marie Amour 070-3055300

Glommens IF

Glommens IF erbjuder ensamkommande flyktingar att vara med i deras verksamhet inom LGM de har även några killar som tränar med seniorlaget. Föreningen hjälper till med transporter till träningarna och även skor och kläder. De vill att så många som möjligt integreras i deras ordinarie verksamhet. De delar även ut passiva medlemskort så att de har möjlighet att gå på matcher gratis.

Jonas Karlsson: 070-5497496

Vinbergs IF

Vinbergs If som även tidigare bedrivit integrationsarbete inom föreningen, vill nu kunna få till möjligheten till att utöka sin verksamhet inom området(främst riktat mot ensamkommande). Genom en planerad motionsgrupp/fotboll som kommer vara aktiv nu och framöver under 2016, 2ggr/vecka, hoppas man att kunna nå än fler ensamkommande där alla är välkomna att delta oberoende av tidigare fotbollskunskaper.

Kontaktperson: Lina Andersson 0703-765694

Skrea IF

Skrea IF vill även i fortsättningen kunna erbjuda de boende på Skrea Motell och då de som visat/visar intresse, möjligheten i att delta i varierande trivselaktiviteter(främst fotboll).Skrea IF är övertygade om att på detta sätt kunna bidra till kvalitativ integration och fortsatt trivsel, men också kunna öka intresset för fotboll hos de deltagande.

Kontaktperson: Per Widell 0727-013603

Falkenbergs 4H-krets

Falkenbergs 4H-krets ska starta matlagningsträffar där de bjuder in ensamkommande flyktingar för att lära känna andra 4Hare. Syftet med detta projekt är att nå ut till fler samhällsklasser än vad de redan gör idag, barnen och ungdomarna i Falkenbergs kommun som inte känner till 4H skall få en uppfattning om vår verksamhet.

Kontaktperson: Frida Samuelsson 072-5121503

Somaliska föreningen

Somaliska föreningen vill ge barn, ungdomar och vuxna asylsökande möjligheten att genom sin egen verksamhet inom fotboll och i samarbete med andra fotbollsföreningar i Falkenberg, lära sig än mer Svenska, få kvalitativ samhällsinformation, lära känna Falkenberg och ”Falkenbergaren” genom olika studiebesök och få chansen till fysisk aktivitet.

Kontaktperson: Ahmed Ali 073-3515100

Glommens IF

Glommens IF kommer genom deras delaktighet i LGM att arrangera en fotbollskola den 9-10/7, för alla barn mellan 6-14 år. I detta sammanhang bjuder då LGM in alla barn 6-14 år boende i Glommen, Morup, Långås och dess närområde och barn boende på Olofsbo asylboende, samt andra närliggande asylboenden.

Kontaktperson: Sven Wallberg 076-8097177 & Patrik Bergström 070-5826768

Falkenbergs badmintonklubb

Efter en mycket framgångsrik och bland nyanlända ungdomar uppskattad möjlighet att kunna medverka i Falkenbergs badmintonklubbs verksamhet, så fortsätter nu under hösten det integrationsarbete som påbörjades tidigare i år. Detta kommer med största sannolikhet bidra till ytterligare glädje, gemenskap och engagemang.

Kontaktperson: Kent Krantz 070-5974413

Ätrafors bollklubb

Ätrafors bollklubb vill genom föreningens fotbollsträningar och matchspel, kunna erbjuda nyanlända ungdomar från 8 år och uppåt, gemenskap och hjälp till kvalitativ integration i det Svenska samhället.

Kontaktperson: Sven Karlsson 070-5186080

Barnakademien

I samband med kursstarter i den ordinarie verksamheten, avser nu Barnakademien att påbörja 2 olika kurser under hösten som vänder sig direkt till nyanlända ungdomar. Förutom möjligheten till gemenskap och integration finns också syftet i att ge kreativa ungdomar en möjlighet till att kunna utveckla sitt intresse för skapandet och då ledsagade av en professionell konstnär.

Kontaktperson: Helga Stureson: 070-2496558

Falkenbergs bordtennisklubb

Falkenbergs bordtennisklubb avser nu att fortsätta från i våras sitt tidigare så framgångsrika resultat för integration, genom att då kunna fortsätta med att erbjuda nyanlända ungdomar möjligheten till att delta i föreningens verksamhet.

Kontaktperson: Tommy Lindskog, 070-5426826


Falkenberg Roadrunners

Falkenberg Roadrunners kommer under hösten 2016 och fram till slutet av maj , kunna erbjuda möjligheten till nyanlända att börja friskvårda, nätverka och språkträna, genom ett aktivt deltagande i deras löpargrupp.

Kontaktperson: David Bodiroza 0707-777662
Sidan uppdaterad: 2017-11-21