Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Stöd till integration

Stöd till integration är ett föreningsbidrag som ska hjälpa nyanlända att snabbare komma in i samhället. Bidraget, som finansieras helt genom statsbidrag, är enkelt att söka och går fort att handlägga. Detta för att sökande förening snabbt ska kunna komma igång med verksamheten.

Tanken bakom bidraget är att det ska stödja och stimulera din förening att aktivt bjuda in nyanlända till verksamheten. För att få bidraget kan din förening utveckla en redan pågående aktivitet eller starta en helt ny aktivitet. Syftet och målet är detsamma – aktiviteten ska ge de nyanlända möjlighet att göra saker tillsammans med andra svenskar, öva sig på språket och lära sig mer om det svenska vardagslivet.

Du kan läsa mer om bidraget under Bidragbestämmelser 2017 som du hittar under länkar.

Sidan uppdaterad: 2017-03-20