Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Lokalt aktivitetsstöd

Syftet med det lokala aktivitetsbidraget är att stödja föreningsverksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Lokalt aktivitetstöd kan sökas både hos Riksidrottsförbundet och kommunen. Det betyder att stöd ges från två håll, statligt och kommunalt. Kommunens redovisningssystem för lokalt aktivitetsstöd är Aktivitetskort på Nätet (ApN).

Stödet ges per deltagartillfälle i en ledarledd sammankomst (träning, tävling, möten m.m.) och ska sökas två gånger per år. Redovisningsperioderna är:

  • 1 januari - 30 juni (sista ansökningsdag 25 augusti, innevarande år)
  • 1 juli - 31 desember (sista ansökningsdag 25 februari, efterföljande år)

Redovisade aktiviteter ligger till grund för bland annat storleken på lokalbidrag. Därför är det mycket viktigt att detta bidrag söks i tid.

Ny rutin i redovisning i APN från annat system

Har föreningen ett annat system än APN ska föreningen själva ladda upp kommunfilen på APN.

Inladdning sker genom:
1. Välj menyval (importera fil)
2.Välj xml-filen genom att trycka på knappen (välj fil)
3. Skicka in filen genom att trycka på (skicka) logga in i APN igen

Välj:Periodrapport Ta fram rätt period (Våren 2017) då presenteras då en sammanställning av inladdade aktivitete klicka på: SKICKA IN

(Själva importen ser man efter att APN uppdaterat sig, detta sker några gånger per timme men kan ta längre tid vid högre belastning, Nu ska föreningen Kontrollera och godkänna samt skicka in ansökan)

Sidan uppdaterad: 2017-08-18