Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Bidrag till föreningar

Kommunen vill genom olika stödformer ge föreningslivet förutsättningar att genomföra utvecklande och förebyggande verksamhet av god kvalitet, inom ett stort antal områden,samt medverka till en spridning av aktiviteter till olika delar av kommunen.

Grunden för kommunens stöd till föreningslivet finns i Kommunallagen, Lag om vissa kommunala befogenheter och praxis som ger kommunen starkt och tydligt stöd för att stödja föreningslivet med bidrag och subventionerade hyror i kommunala lokaler.

Bidragsberättigad förening

Det första steget för att kunna söka bidrag hos kultur- och fritidsnämnden är att ansöka om att få bli godkänd som förening och registrerad i kultur- och fritidsnämndens föreningsregister (se Registrera din förening). Vad som krävs för att bli en godkänd förening står i Bidragsbestämmelser 2017. Varje förening som är registrerad i kultur- och fritidsnämndens föreningsregister har själv ansvaret för att en gång per år och senast en (1) månad efter föreningens årsmöte genom Självservice Föreningsliv lämna nya uppdaterade årsuppgifter.

Förening som inte omregistrerar sig tas bort från registret och har inte längre tillgång till de erbjudanden som följer med att vara registrerad bidragsberättigad förening.

Bidragsbestämmelser

Kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser är uppdelade i två avdelningar - Allmänna och Särskilda föreningsbidrag. De allmänna föreningsbidragen vänder sig i första hand till barn- och ungdomsverksamhet i åldern 7 - 20 år. Särskilda bidrag riktar sig till arrangerande och kulturutövande föreningar samt samlingslokalsföreningar och studieförbund. Samtliga bidrag söks via Självservice Föreningsliv.

Allmänna föreningsbidrag

Bidragsbestämmelserna innehåller tre olika stödformer, grundstöd, verksamhetsstöd och uppdragsstöd,som samspelar med varandra och kan sökas av föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.

Grundstöd 

 • Startbidrag (kan även sökas av föreningar inom "Särskilda föreningsbidrag")
 • Medlemsbidrag

Verksamhetsstöd

 • Lokalt aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag
 • Lokal- och anläggningsbidrag
 • Lokalsubventioner
 • Investeringsbidrag
 • Räntebidrag
 • Projektbidrag

Uppdragsstöd

 • Bidrag till integration (kan även sökas av föreningar inom "Särskilda föreningsbidrag")

Särskilda föreningsbidrag

Bidragsbestämmelserna ger möjlighet för specifika föreningstyper att söka nedanstående bidrag:

 • Bidrag till studieförbund
 • Bidrag till kulturarrangemang
 • Bidrag till kulturutövande
 • Bidrag till samlingslokaler (drift och investeringar)
 • Bidrag till handikappföreningar
 • Projektbidrag
Sidan uppdaterad: 2017-03-02