Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Falkenbergs idrottsplats

Anläggningar och sporthallar

Utbudet av anläggningar för idrott, fritid och kulturverksamhet är varierat och möjligheten att kunna utöva sina intressen goda. Söder om ån Ätran ligger Hertingsområdet där Falkenbergs idrottsplats med tillhörande fotbollsplaner samt friidrottsarena finns. I detta område finns även Kristineslättsområdet med Falcon alkoholfri arena, Falkenbergs ishall samt gräs- och konstgräsplaner. I denna del av Falkenberg hittar man även simhallen Klitterbadet. Arena, simhall och ishall drivs i kommunens regi.

De flesta idrottshallar, gymnastiksalar och fotbollsplaner ägs och bokas genom kommunen. Fotbollsplaner i andra regioner än innestan är oftast föreningsdrivna och bokas genom respektive förening.

Sidan uppdaterad: 2017-12-06