Skip to main content

Vi rustar upp Doktorspromenaden

Från vecka 32 och framåt stänger vi av Doktorspromenaden mellan Vallarnas Friluftsteater och Laxstugan på grund av upprustningsarbete. Arbetet kommer att pågå under hösten. Vi ska byta ut det äldre dräneringssystemet eftersom det inte fungerar tillräckligt bra för närvarande. Syftet med bytet är att förhindra att det samlas vatten och förbättra tillgängligheten.. Avstängningen är nödvändig av säkerhetsskäl eftersom vi använder maskiner. Under tiden hänvisar vi till stigarna i skogen ovanför Doktorspromenaden.

Gäller från: 22 juni 2023
Informationen uppdaterad: 2023-06-22 12:51