Skip to main content

Vägarbete Varbergsvägen

Under vecka 38 och 39 ska vi rensa bort all vegetation i refugerna mellan körbanan och gång- och cykelbanan på Varbergsvägen. Vi kommer sedan att ersätta detta med ängsådd. Under vissa tider kommer cykelbanan att vara avstängd. Även mindre fordonstrafikstörningar kan uppkomma . Vi kommer arbeta 9.30-15.00 för att undvika rusningstrafik.

Gäller från: 18 september 2023
Gäller till: 2 oktober 2023
Informationen uppdaterad: 2023-09-18 09:51