Skip to main content

Väg 154 avstängd i södergående riktning

Väg 154 kommer att stängas av för trafik i södergående rikting mot Falkenberg i höjd med väg 747 och Tågvägen på grund av kabelschakt. Trafiken leds om med hjälp av omledningsskyltar för alternativ väg. 

Hallandstrafiken

Aktuell trafikinformation och information om ändrade eller inställda turer hittar du på Trafikinformation (hallandstrafiken.se)

Gäller från: 1 april 2024
Gäller till: 30 april 2024
Informationen uppdaterad: 2024-03-27 09:19