Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning - YH

UNDERHÅLLSTEKNIKER

Här är utbildningen för dig som är tekniskt intresserad och som vill vara en viktig del i dagens digitaliserade industri. Svensk industri har ett stort behov av underhållstekniker och dess breda kompetens. Efter examen från utbildningen kan du arbeta som underhållstekniker, processtekniker och servicemontör.

Vuxenutbildningen Falkenberg har skapat en utbildning tillsammans med arbetslivet - en utbildning som ska leda till anställning och som har en direkt koppling till behovet av kompetens i branschen. Underhållstekniker är en utbildning på 400 YH-poäng, motsvarande två års heltidsstudier, och är CSN-berättigad. Att studera på yrkeshögskolan innebär att en stor del av utbildningen sker genom Lärande i arbete (LIA), där du är ute på ett företag för att praktisera nya kunskaper och känna på ditt blivande yrke till underhållstekniker.

Utbildningen startar 28 september 2020

Det finns fortfarande platser kvar och du kan lämna in en sen ansökan.
Heltidsstudier under 2 år.

Yrkeshögskolan ger goda chanser till jobb

När du studerar vid yrkeshögskolan gör du en stor del av utbildningen på en arbetsplats. Studieformen kallas Lärande i arbete (LIA) och innebär att du som student får praktisera dina nya kunskaper ute på ett företag och får alltså känna på ditt blivande yrke under studietiden. Du får också möjlighet att visa upp dig på arbetsmarknaden. Detta leder till att många studenter börjar arbeta på sitt LIA-företag. Nio av tio studenter på yrkeshögskolan får arbete efter examen.

Att studera vid en yrkeshögskoleutbildning

Underhållstekniker är en yrkeshögskoleutbildning på 400 YH-poäng, vilket motsvarar två års studier. Utbildningen är förlagd på heltid och är studiemedelsberättigad via CSN. Att studera vid yrkeshögskolan innebär att stor del av utbildningen sker genom Lärande i arbete (LIA). Då får du som studerande praktisera nya kunskaper ute i ett företag och känna på blivande yrke redan under studietiden. Du får också möjlighet att visa upp dig på arbetsmarknaden och många studerande börjar arbeta på sitt LIA-företag. Fyra av fem studenter får arbete efter examen.

Samarbete mellan näringsliv och utbildning

Yrkeshögskoleutbildningen är framtagen i samråd med det lokala näringslivet och behov av underhållstekniker finns i hela regionen. Medverkande företag finns representerade i ledningsgruppen, den representeras också av vuxenutbildningens ledning och av studerande. Ledningsgruppen följer sudenternas studiegång och kontrollerar att utbildningen lever upp till krav och riktlinjer. Ledningsgruppen ser också till att utbildningen följer den utvecklingstakt som vi har ute i arbetslivet.

Behörighet och förkunskaper

För att ansöka till en yrkeshögskoleutbildning måste du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven. Se mer under Saknar du formell behörighet?

Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

När det gäller punkt två ovan har Myndigheten för yrkeshögskolan förtydligat reglerna för vad som gäller om du har läst in behörighet på folkhögskola – se myndighetens föreskriftlänk till annan webbplats angående detta.

Kursöversikt

Kurs

YH-poäng

Arbetsledning

20

Automation

15

Elektronik - tillämpning 1

20

Elteknik 1

50

Examensarbete

15

Felsökning och materiallära

15

Hållbar energianvändning

15

Kommunikation, kvalitet och miljö

5

Lärande i arbete 1

50

Lärande i arbete 2

70

Matematik för tekniker

25

Mekanik 1

30

Mekanik 2

30

Programmering 1

10

Säkert Underhåll med Hälsa och Säkerhet

10

Underhållets stödfuktioner

10

Underhållets upplägg

10

Programmering 2

15

Summa yh-poäng

400

Observera att ändringar kan ske i utbud och kurspaket. Utbildningen startar under förutsättning att den har tillräckligt många sökande.

Kontakt

Kontakt