Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning - YH

Husbils- och husvagnstekniker


Vuxenutbildningen Falkenberg har sedan 2018 landets första yrkeshögskoleutbildning till Husbils- och husvagntekniker. I september kör vi igång igen. Som Husbils- och husvagnstekniker kan du arbeta i branschen som tekniker, arbetsledare eller som servicechef. Behovet i branschen är mycket stort i hela Sverige.

Yrkeshögskolan ger goda chanser till jobb

När du studerar vid yrkeshögskolan gör du en stor del av utbildningen på en arbetsplats. Studieformen kallas Lärande i arbete (LIA) och innebär att du som student får praktisera dina nya kunskaper ute på ett företag och får alltså känna på ditt blivande yrke under studietiden. Du får också möjlighet att visa upp dig på arbetsmarknaden. Detta leder till att många studenter börjar arbeta på sitt LIA-företag. Nio av tio studenter på yrkeshögskolan får arbete efter examen.

Kursöversikt

Husbils- och husvagnstekniker är en unik yrkeshögskoleutbildning på 205 YH-poäng. Du studerar på heltid och du kan ansöka om studiebidrag och studielån hos CSN.

9 september 2019 - 12 juni 2020

Kurser

Poäng

Arbetsledning

10 YHp

Chassi

10 YHp

El-kunskap, elektronik

40 YHp

Examensarbete

10 YHp

Företagsekonomi

10 YHp

Kyla, värme och sanitet

20 YHp

Lärande i arbete

55 YHp

Miljö och kvalitet

5 YHp

Montage och demontering

20 YHp

Sandwichkonstruktion

15 YHp

Täthetskontroll/ gaskontroll

5 YHp


200 YHp

Efter examen

När du tagit examen från yrkeshögskoleutbildningen Husbils- och husvagnstekniker kan du arbeta som: tekniker, arbetsledare och servicechef inom Husbils- och husvagnsbranschen.

Ett nära samarbete mellan näringsliv och utbildning

Det finns ett stort behov av Husbils- och husvagnstekniker i hela regionen. Av denna anledning har Vuxenutbildningen i Falkenberg tagit fram yrkeshögskoleutbildningen tillsammans med Falkenbergs näringslivs AB och med lokala företag. Det finns en ledningsgrupp som består av studenter och personal från Vuxenutbildningen i Falkenberg, samt representanter från företag som varit med och tagit fram utbildningen. Ledningsgruppen får inblick i utbildningen, följer studenternas studiegång samt kontrollerar att utbildningen lever upp till krav och riktlinjer i branschen. Ledningsgruppen ser också till att utbildningen följer den utvecklingstakt som sker ute i arbetslivet.

Några medverkande företag: AutoVendo AB, Campea Sverige, Forsbergs fritidscenter Sverige, Hymer center Sverige, Kabe Sverige, PR husbilar, Vincent fritidscenter.

Behörighet och förkunskaper

För att ansöka till en yrkeshögskoleutbildning måste du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven. Se mer under Saknar du formell behörighet?

Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

När det gäller punkt två ovan har Myndigheten för yrkeshögskolan förtydligat reglerna för vad som gäller om du har läst in behörighet på folkhögskola – se myndighetens föreskriftlänk till annan webbplats angående detta.

Särskilda förkunskaper

(Formell behörighet)

  • Körkort B eller AB
  • Meriterande är genomgången utbildning i nationella programmet i fordon, teknik, eller bygg
  • Meriterande är även yrkeserfarenhet inom båtbyggnation, bilreparation, reparation eller elmontage

Saknar du formell behörighet?

Om du som saknar formell behörighet men ändå tror att du har nödvändiga förkunskaper som du uppnått på annat sätt så kan du få din kompetens prövad mot behörighetskraven. Du kanske har erfarenheter från arbetslivet eller andra erfarenheter som resor och informella uppdrag. För att visa på din samlade kompetens ska du skicka in handlingar som styrker studier på olika nivåer, erfarenhet från arbets- och föreningsliv eller andra aktiviteter som ställt krav på dina förmågor.

Yrkeshögskoleutbildningen Husbils- och husvagnstekniker lyder under Myndigheten för Yrkeshösgskolan och Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.

Kontakt

Kontakt