Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Validering och prövning vuxenutbildningen

Har du yrkeskunskaper eller ämneskunskaper som du inte har betyg i? Här kan du läsa om hur du kan validera och göra prövningar för att skaffa dig det.

Validera yrkeskunskaper

Validering betyder bekräfta och synliggöra kunskaper. Syftet är att förkorta utbildningstiden för dig som redan har mycket kunskap så att du snabbare ska kunna komma ut i arbete.

På Vuxenutbildningen Falkenberg kan du i nuläget validera inom

 • vård
 • industri
 • industriteknisk bas/ grönt kort
 • kock
 • bagare
 • VVS
 • installationselektriker
 • svets

Är validering något för dig?

 • Arbetar du redan, eller har arbetat, inom något av dessa yrken?
 • Har du påbörjat en av utbildningarna ovan och inte avslutat?
 • Har du kunskaper och färdigheter som du skaffat dig på annat sätt än genom utbildning och som motsvarar kurser eller delar av gymnasiekurser? Det kan vara något du lärt dig i arbete eller på fritiden.

Om du svarar ja på någon av frågorna ovan kanske validering är något för dig. Ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att prata igenom saken.

Valideringsprocessen

I valideringsprocessen ingår det olika steg där kartläggning är det första och prövning är det sista. Du kan arbeta parallellt med din validering. Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

Prövning av gymnasiala kurser

Om du behöver betyg i en gymnasiekurs utan att läsa kursen kan du göra en prövning. Om du svarar ja på någon av frågorna nedan kan prövning vara en lösning för dig. Observera att det tillkommer en kostnad per prövning.

 • Har du läst kursen tidigare men inte fått godkänt betyg?
 • Vill du läsa upp ett betyg?
 • Vill du göra en prövning för att få betyg i en kurs du aldrig läst men har skaffat dig kunskaperna på annat sätt?

Vart vänder jag mig för att göra en prövning?

Du kan vända dig till vilken kommun du vill. I Falkenberg är det gymnasieskolan som håller i prövningarna. Om du har läst på Hermods och fått ett F kan du genom dem få göra en F-prövning. I detta fall vänder du dig till Vuxenutbildningen Falkenberg.

Kontakt