Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Undersköterska

Är du intresserad av att arbeta med människor? Tycker du om att hjälpa andra till bättre hälsa? Efter vårdutbildningen kan du söka tjänst som undersköterska, skötare, habiliteringsassistent eller personlig assistent.

I utbildningen ingår praktik inom olika vårdverksamheter. Du får följa en utsedd handledare i arbetet. Praktiken ger goda kontakter och mycket stora chanser till jobb. Om du vill läsa vidare på högskola är vårdutbildningen en bra början för vidare studier till exempelvis sjuksköterska, barnmorska, arbetsterapeut, sjukgymnast, brandman, polis eller psykolog.

Behörighetskrav

Grundskola: Betyg i svenska eller svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.

Kostnader

Du betalar själv för de läromedel som används.

Olika sätt att läsa vård och omsorg

Det finns i Falkenberg olika studieformer för vård- och omsorg. Du kan läsa hela utbildningen på 60 veckor eller läsa flexkurser på distans samtidigt som du arbetar. Välkommen att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att hitta den bästa lösningen för dig. De kan även hjälpa dig som arbetat inom vården och skulle vilja validera delar av utbildningen.

Vård 60 veckor startar 24 augusti 2020

Ansök senast: 24 maj 2020
Studieform: Närstudier
Du studerar heltid under 60 veckor.

Vårdflex startar var femte vecka

Ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att lägga upp en plan
Studieform: Flexstudier
Du kan studera på 25, 50, 75 eller 100 %

Vård 60 veckor, heltid

Att studera på vårdvux, heltid

Här studerar du på heltid i klass, både individuellt och i grupp. Du läser denna utbildning 60 veckor med uppehåll över sommaren. Undervisningen består av teori, praktiska metodövningar, samt studiebesök. Utöver detta har du 4 veckors arbetsplatsförlagd praktik per termin då resor till sjukhuset i Varberg eller Halmstad kan bli aktuellt. Du följer en handledare och dennes schema även kvällar och helger. Arbetstiderna varierar mellan kl 06.30-22:00 vardagar och helger.

Kurser vårdvuxutbildning – 60 veckor, heltid

Kursnamn

Kurskod

Poäng

Hälsopedagogik

HÄLHÄL0

100 p

Medicin 1

MEDMED01

150 p

Vård och Omsorgsarbete 1*

VÅRVÅR01

200 p

Psykologi 1

PSKPSY01

50 p

Vård och Omsorgsarbete 2

VÅRVÅR02

150 p

Etik och människans livsvillkor

MÄNETI0

100 p

Psykiatri 1

PSYPSY01

100 p

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100 p

Gymnasiearbete

GYARVO

100 p

Valbara kurser till samtliga yrkesutgångar
Alt. 1: Vård och Omsorg vid demenssjukdom
Alt. 2: Medicin 2
Alt. 3: Palliativ vård (flexkurs)
Alt. 4: Samhällsbaserad psykiatri***


GERVÅR0
MEDMED02
SJULIN0
PSYSAM0


100 p
100 p
100 p
100 p

Yrkesutgång: Hälso och sjukvård
Akutsjukvård*

SJUAKU0

200 p

Yrkesutgång: Psykiatri
Psykiatri 2*

PSYPSY0

200 p

Yrkesutgång: Äldreomsorg
Äldres hälsa och Livskvalitet*

GERÄLD0

200 p

För dig som inte redan har betyg i:Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1**

SVESVE01/SVASVA01

100 p

Samhällskunskap 1a1**

SAMSAM01a1

50 p

Du går utbildningen med ungdomsgymnasiet.

*Innehåller APL, arbetsförlagt lärande
**Från och med 1 juli 2018 måste du ha betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 för att få diplom från Vård- och omsorgscollege.
***Kan bara väljas i utgång Psykiatri.

Observera att ändringar kan ske i utbud och kurspaket. Utbildningen startar under förutsättning att den har tillräckligt många sökande.

Flexkurser

Att studera på vårdflex på hel- eller deltid

När du läser vårdvuxkurser på flex betyder det att du gör en stor del av studiernahemma och en del i skolan. Om du arbetar inom vården och vill läsa samtidigt kan dessa kurser vara ett bra alternativ för dig. Här studerar du på distans med vår lärplattform Itslearning. Du har några träffar på Vuxenutbildningen under din utbildning men den största delen läser du på distans via datorn på tider som passar dig bäst. Du har ditt kursmaterial och din lärarkontakt på Itslearning under hela din kurs.

I kurserna Vård och Omsorgsarbete 1, 200 p, Psykiatri 2, 200 p, Akutsjukvård, 200 p, samt Äldres hälsa och livskvalitet, 200 p, ingår 4 veckors praktik (APL) vardera, i Falkenberg, Varberg eller Halmstad. Du följer en handledare och dennes schema även kvällar och helger. Arbetstiderna varierar mellan kl 06.30 – 22:00 vardagar och helger.

Flexkurser

Kursnamn

Kurskod

Poäng

Bra att ha läst

Vård och Omsorgsarbete 1

VÅRVÅR01

200 p


Vård och Omsorgsarbete 2

VÅRVÅR02

150 p

Vård och Omsorgsarbete 1

Hälsopedagogik 1

HÄLHÄL0

100 p


Psykiatri 1


PSYPSY01


100 p
Psykologi 1

PSKPSY01

50 p


Gymnasiearbete vård

GYARVO

100 p


Palliativ vård

SJULIN0

100 p

Vård och Omsorgsarbete 2;
Medicin 1

Etik och människans livsvillkor

MÄNETI0

100 p


Äldres hälsa och livskvalitet**

GERÄLD0

200 p

Vård och Omsorgsarbete 2

Akutsjukvård**

SJUAKU0

200 p

Vård och Omsorgsarbete 2;
Medicin 1

Psykiatri 2**

PSYPSY02

200 p

Psykiatri 1

Vård och Omsorg vid demenssjukdomar


GERVÅR0


100 p


Vård och Omsorgsarbete 2


Medicin 2

MEDMED02

100 p

Medicin 1

Samhällsbaserad psykiatri

PSYSAM0

100 p

Psykiatri 2

Medicin 1

MEDMED01

150 p


Innehåller APL: psykiatri 2, Vård- och omsorgsarbete 1, Äldres hälsa och livskvalitet, samt Akutsjukvård.

**Yrkesutgång

Från och med 1 juli 2018 måste du ha betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 för att få diplom från Vård- och omsorgscollege.

Observera att ändringar kan ske i utbudet. Kurserna startar under förutsättning att de har tillräckligt många sökande.

OBS! För kurser som innehåller APL gäller även att de genomförs under förutsättning att vi får det antal APL-platser som behövs i de olika verksamheterna!

Ansök till vårdflex

Ta kontakt med studie- och yrkesvägledarna.

Startdatum och sista datum för ansökan 2020

Startdatum

6
januari

16
mars

24
augusti

26
oktober

Sista datum för ansökan

24
november

16
februari

24
maj

20
september

Tänk på att ansöka senast det sista datumet för ansökan.
Om det finns platser kvar vid kursstart kan du lämna in en sen ansökan.