Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Undersköterska

Är du intresserad av att arbeta med människor? Tycker du om att hjälpa andra till bättre hälsa? Efter vårdutbildningen kan du söka tjänst som undersköterska, skötare, habiliteringsassistent eller personlig assistent.

I utbildningen ingår praktik inom olika vårdverksamheter. Du får följa en utsedd handledare i arbetet. Praktiken ger goda kontakter och mycket stora chanser till jobb. Om du vill läsa vidare på högskola är vårdutbildningen en bra början för vidare studier till exempelvis sjuksköterska, barnmorska, arbetsterapeut, sjukgymnast, brandman, polis eller psykolog.

Behörighetskrav

Grundskola: Betyg i svenska eller svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper.

Kostnader

Du betalar själv för de läromedel som används.

Olika sätt att läsa vård och omsorg

Det finns i Falkenberg olika studieformer för vård- och omsorg. Du kan läsa hela utbildningen på 60 veckor eller läsa flexkurser på distans samtidigt som du arbetar. Välkommen att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att hitta den bästa lösningen för dig. De kan även hjälpa dig som arbetat inom vården och skulle vilja validera delar av utbildningen.

Vård 60 veckor startar 23 augusti 2021

Ansök senast: 23 maj 2021
Studieform: Närstudier
Du studerar heltid under 60 veckor.

Vårdflex startar var femte vecka

2020: 24 augusti, 28 september, 2 november, 7 december
2021: 11 januari, 15 februari, 22 mars, 26 april

Om du söker till vårdflex för första gången kan du börja studera från 24 augusti, 2 november, 11 januari och 22 mars.

Tänk på att söka i god tid!
Observera också att inte alla kurser startar ovanstående datum.

Ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att lägga upp en plan
Studieform: Flexstudier
Du kan studera på 25, 50, 75 eller 100 %

Vård 60 veckor, heltid

Att studera på vårdvux, heltid

Här studerar du på heltid i klass, både individuellt och i grupp. Du läser denna utbildning 60 veckor med uppehåll över sommaren. Undervisningen består av teori, praktiska metodövningar, samt studiebesök. Utöver detta har du 4 veckors arbetsplatsförlagd praktik per termin då resor till sjukhuset i Varberg eller Halmstad kan bli aktuellt. Du följer en handledare och dennes schema även kvällar och helger. Arbetstiderna varierar mellan kl 06.30-22:00 vardagar och helger.

Kurser vårdvuxutbildning – 60 veckor, heltid

Period

Kursnamn

Kurskod

Poäng

1

Vård och Omsorgsarbete 1*

VÅRVÅR01

200 p

1

Medicin 1

MEDMED01

150 p

1

Psykologi 1

PSKPSY01

50 p

2

Psykiatri 1

PSYPSY01

100 p

2

Etik och människans livsvillkor

MÄNETI0

100 p

2

Specialpedagogik 1*

SPCSPE01

100 p

2

Vård och Omsorgsarbete 2*

VÅRVÅR02

150 p

3

Hälsopedagogik

HÄLHÄL0

100 p

3

Fördjupning*
(Se valbara kurser och yrkesutgångar nedan.)

-

100 p

+

200 p

3

Vård och omsorg - specialisering

(mot yrkesexamen)**

eller

Gymnasiearbete

(mot gymnasieexamen)

VADVAD00S

GYARVO

100 p


Valbara kurser till samtliga yrkesutgångar
Alt. 1: Vård och Omsorg vid demenssjukdom
Alt. 2: Medicin 2
Alt. 3: Palliativ vård (flexkurs)
Alt. 4: Samhällsbaserad psykiatri***


GERVÅR0

MEDMED02
SJULIN0
PSYSAM0


100 p


Yrkesutgång: Hälso och sjukvård:
Akutsjukvård*

Yrkesutgång: Psykiatri:
Psykiatri 2*

Yrkesutgång: Äldreomsorg:
Äldres hälsa och Livskvalitet*

SJUAKU0

PSYPSY0

GERÄLD0

200 p


För dig som inte redan har betyg i:
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1****

SVESVE01/SVASVA01

100 p


Samhällskunskap 1a1****

SAMSAM01a1

50 p

Du går utbildningen med ungdomsgymnasiet.

*Innehåller APL, arbetsförlagt lärande
**Val av kurs beror på om du läser mot en yrkesexamen eller en gymnasieexamen. Du läser bara en av kurserna. Om du ska läsa till yrkesexamen väljer du kursen Vård och omsorg – specialisering och läser du till en gymnasieexamen väljer du kursen Gymnasiearbete.
***Kan bara väljas i utgång Psykiatri.
****Från och med 1 juli 2018 måste du ha betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 för att få diplom från Vård- och omsorgscollege.

Observera att ändringar kan ske i utbud och kurspaket. Utbildningen startar under förutsättning att den har tillräckligt många sökande.

Flexkurser

Att studera på vårdflex på hel- eller deltid

När du läser vårdvuxkurser på flex betyder det att du gör en stor del av studierna hemma och en del i skolan. Om du arbetar inom vården och vill läsa samtidigt kan dessa kurser vara ett bra alternativ för dig. Här studerar du på distans med vår lärplattform Google Classroom. Du har några träffar på Vuxenutbildningen under din utbildning men den största delen läser du på distans via datorn på tider som passar dig bäst. Du har ditt kursmaterial och din lärarkontakt på Google Classroom under hela din kurs.

I kurserna Vård och Omsorgsarbete 1, 200 p, Psykiatri 2, 200 p, Akutsjukvård, 200 p, samt Äldres hälsa och livskvalitet, 200 p, ingår 4 veckors praktik (APL) vardera, i Falkenberg, Varberg eller Halmstad. Du följer en handledare och dennes schema även kvällar och helger. Arbetstiderna varierar mellan kl 06.30 – 22:00 vardagar och helger.

Vårdflexstarter - Hösten 2020

Kurs

24 aug.

28 sept.

2 nov.

7 dec.

Bra att ha läst

Programgemensamma


Vård och omsorgsarbete 1

(4 v. APL)

VÅRVÅR01

200 p

24/8

28/9

-

-


Hälsopedagogik

HÄLHÄL01

100 p

24/8


2/11

7/12


Medicin 1

MEDMED01

100 p

24/8

28/9

2/11

7/12


Psykologi 1

PSKPSY01

50 p

24/8

28/9

2/11

7/12


Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100 p

24/8

28/9

2/11

7/12


Psykiatri 1

PSYPSY01

100 p

24/8

28/9

2/11

7/12


Etik och människans livsvillkor

MÄNETI0

100 p

24/8

28/9

2/11

7/12


Vård och omsorgsarbete 2

VÅRVÅR02

150 p

24/8

28/9

2/11

-

Vård och omsorsarbete 1

Programfördjupning, val


Psykiatri 2*

PSYPSY02

200 p

24/8

28/9 i mån av plats

-

-

Psykiatri 1

Samhällsbaserad psykiatri

PSYSAM0

100 p

24/8

28/9

2/11

7/12

Psykiatri 2

Akutsjukvård*

SJUAKU0

200 p

24/8

28/9 i mån av plats

-

-

Vård och omsorgsarbete 2; Medicin 1

Medicin 2

MEDMED02

100 p

24/8

28/9

2/11

7/12

Medicin 1

Palliativ vård
SJULIN0
100 p

24/8

28/9

2/11

7/12

Vård och Omsorgsarbete 2;
Medicin 1

Äldres hälsa och livskvalitet*

(4 v. APL)

GERÄLD0

200 p

24/8

28/9

2/11 i mån av plats

-

Vård och omsorgsarbete 2

Vård och omsorg vid demenssjukdom

GERVÅR0

100 p

24/8

28/9

2/11

7/12

Vård och omsorgsarbete 2

Gymnasiearbete

GYARVO

100 p

24/8

28/9

2/11

7/12


Vård och omsorg - specialisering

VADVAD00S

100 p

24/8

28/9

2/11

7/12


*Yrkesutgång

Från och med 1 juli 2018 måste du ha betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 för att få diplom från Vård- och omsorgscollege.

Observera att ändringar kan ske i utbudet. Kurserna startar under förutsättning att de har tillräckligt många sökande.

OBS! För kurser som innehåller APL gäller även att de genomförs under förutsättning att vi får det antal APL-platser som behövs i de olika verksamheterna!

Ansök till vårdflex

Ta kontakt med studie- och yrkesvägledarna.