Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Murare/plattsättare

Det här är utbildningen för dig som vill bli efterfrågad i den växande byggbranschen. Du väljer inriktning mot murare eller plattsättare.

Utbildningen startar 23 augusti 2021

Ansök senast 8 augusti.

Studieform: Yrkesutbildning
Du studerar på heltid under ett år utan uppehåll.

Denna utbildning passar dig som...

  • Är över 20 år
  • Är intresserad av murning och plattsättning
  • Vill ha en utbildning som kombinerar teori med praktik

Behörighetskrav

Grundskolenivå: betyg i matematik, svenska eller svenska som andraspråk. Datorvana rekommenderas.

Kostnader

Kostnader för läromedel och skyddutrustning kan tillkomma.

Utbildningens upplägg och genomförande

Utbildningen pågår under cirka 45 veckor (1 år) på heltid utan uppehåll och läses som en yrkesutbildning. När du söker till utbildningen väljer du inriktning mot murare eller plattsättare. Utbildningen börjar med att du läser baspaketet under den första perioden, för att sedan läsa inom vald inriktning under den andra perioden. Inom yrkesutbildningen förekommer perioder av APL där både teoretiska studier och praktiska övningar förekommer. På din APL har du kontinuerligt stöd av en eller flera handledare och i skolan finns din lärare tillgänglig under lektionstillfällena. Validering av evenetuella tidigare kunskaper sker inom ramen för utbildningen.

Kursplanering 1 år, yrkesutbildning

Baspaket

Kursnamn

Kurskod

Poäng

Husbyggnadsprocessen

HUSHUB0

200 p

Husbyggnad 1

HUSHUS01

100 p

Husbyggnad 2

HUSHUS02

200 p

Påbyggnadspaket, murare

Kursnamn

Kurskod

Poäng

Husbyggnad 3 - ombyggnad

HUSHUS03

200 p

Mur- och putsverk 1 - grundmurar

MURMUR01

100 p

Mur- och putsverk 2 - murverk

MURMUR02

100 p

Mur- och putsverk 2 - puts

MURMUR03

100 p

Påbyggnadspaket, plattsättare

Kursnamn

Kurskod

Poäng

Husbyggnad 3 - ombyggnad

HUSHUS03

200 p

Specialyrken 1

HUBSPC01S

100 p

Specialyrken 2

HUBSPC02S

200 p

Specialyrken 3

HUBSPC03S

200 p

Observera att ändringar kan ske i utbud och kurspaket. Utbildningen startar under förutsättning att den har tillräckligt många sökande.

Att arbeta som murare/plattsättare

Som murare arbetar du bland annat med att bygga väggar och fasader med lättbetongblock samt fasadtegel. Murare kan även utföra putsning av fasader, murverk för skorstenar och spisar, fasadrenoveringar och viss plattsättning. Som murare arbetar du hantverksmässigt utefter gällande byggteknik och byggmaterial. Som murare arbetar du enligt rådande säkerhet- och arbetsmiljöregler.

Som plattsättare kan du bland annat klä väggar och golv med kakel och klinker. Du kan även utföra grundarbeten innan plattsättningen, såsom att täta i våtutrymmen. Att arbeta som plattsättare innebär arbete på stora som små renoveringar samt ny- och ombyggnationer.