Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Barnskötare Lärling

Här är utbildningen för dig som vill arbeta som barnskötare. Kanske arbetar du redan som
barnskötare men saknar utbildning. Behovet av personal är stort och med denna utbildning
blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Barnskötarutbildningen är en lärlingsutbildning som är både teoretisk och praktisk. Du gör en stor del av utbildningen på en förskola där du har stöd av en eller flera handledare. Kontakten med förskolan ger erfarenhet och kan leda till arbete.

Utbildningen startar 11 januari 2021

Ansök senast: 22 november 2020

Studieform: Lärlingsutbildning
Du studerar heltid under 1,5 år.

Denna utbildning passar dig som...

  • Är över 20 år
  • Är intresserad av pedagogik, samt barn och ungdomars utveckling
  • Vill skapa en trygg och stimulerande miljö för barn och unga
  • Vill ha en utbildning som kombinerar teori med praktik

Behörighetskrav

Grundskola: Betyg i svenska eller svenska som andraspråk, eller motsvarande kunskaper.

Du behöver även kunna visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Beställ gärna detta hos Polisen i samband med att du lämnar in din ansökan. Du behöver kunna visa upp det på din lärlingsplats när utbildningen börjar.

Kostnader

Du betalar själv för de läromedel som används.

Utbildningens upplägg och omfattning

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Den omfattar 1300 poäng och är en lärlingsutbildning. Du gör din lärlingstid på en förskola tre dagar i veckan, läser heldag i skolan en dag i veckan och har hemstudier en dag i veckan. På förskolan har du stöd av en eller flera handledare.

I utbildningen får du lära dig om pedagogik samtidigt som du får träna på att möta barn och ungdomar i deras utveckling. Du får möjlighet att öva och tillämpa samarbete och kommunikation. Genom att lära dig planera, organisera, leda och utvärdera olika aktiviteter kommer du att utveckla dina ledaregenskaper.

‌Studieperiod 1

Kursnamn

Kurskod

Poäng

Pedagogiskt arbete

PEGPEA0

200 p

Pedagogiska teorier och praktiker

PEDPED0

100 p

Människors miljöer

PEDMÄI0

100 p

Etnicitet och kulturmöten

SOIETN0

100 p

Studieperiod 2

Kursnamn

Kurskod

Poäng

Grundläggande vård och omsorg

GRUGRD0

100 p

Lärande och utveckling

PEDLÄR0

100 p

Kommunikation

PEDKOU0

100 p

Hälsopedagogik

HALHAL0

100 p

Studieperiod 3

Kursnamn

Kurskod

Poäng

Skapande verksamhet

PEGSKP0

100 p

Pedagogiskt ledarskap

PEDPEG0

100 p

Barns lärande och växande

PEDBAS0

100 p

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100 p

Om du vill läsa mot en gymnasieexamen behöver du även läsa gymnasiearbetet för barn- och fritidsprogrammet. Kontakta en studie- och yrkesvägledare för att lägga upp en individuell studieplan.

Observera att ändringar kan ske i utbud och kurspaket. Utbildningen startar under förutsättning att den har tillräckligt många sökande.

Att arbeta som barnskötare

Som barnskötare arbetar du vanligtvis på en förskola. Du har ett nära samarbete med dina kollegor och barnens föräldrar. För dig som barnskötare står pedagogiken i centrum när du möter barn och ungdomar i deras utveckling. Allt du gör präglas av samarbete och kommunikation. Tillsammans med dina kollegor planerar, organiserar, leder och utvärderar du olika aktiviteter och utvecklar på så sätt dina ledaregenskaper. Som barnskötare är din uppgift att skapa en trygg och stimulerande miljö för barn och unga.