Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Gymnasiala kurser

Du vet väl om att du kan läsa kurser du saknar för att få ett fullständigt slutbetyg eller examensbevis? Du kan även läsa kurser för att bredda din kompetens eller få behörighet till högskola och universitet.

Sen ansökan för studiestart 23 augusti
Missade du ordinarie ansökningsperiod för kurser med start 23 augusti?

Du kan lämna en sen ansökan på alla kurser i listan nedan.

Du lämnar din sena ansökan mellan 2 augusti - 8 augusti i vår webbansökanlänk till annan webbplats.

Under pågående pandemi är vissa kurser helt på distans. Det betyder att du kan behöva ha en egen dator för att kunna studera hemma.

Saknar du kurser för att få en grundläggande behörighet för att söka vidare till YH, högskola eller universitet?


Ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att boka ett enskilt samtal. Slutbetyg kan vara aktuellt för dig som studerat före 1 juli 2012 men saknar en fullständig gymnasieutbildning. Slutbetyg kan utfärdas fram till 1 juli 2025. Datumet är framflyttat på grund av pandemin.

Utöver de fristående gymnasiekurser som du hittar på denna sida finns även möjlighet att läsa gymnasiala yrkesutbildningar och utbildningar speciellt framtagna för elever på SFI (svenska för invandrare). Se undersidorna Yrkesutbildningar på gymnasial nivå och Gymnasiala yrkesutbildningar i närliggande kommuner.

Observera att ändringar kan ske.

Startdatum och sista ansökningsdatum 2021

Startdatum

Sista ansökningsdatum

11 januari

22 november 2020

22 mars*

14 februari

31 maj*

Sök mellan 29 mars och 25 april

23 augusti

Sök mellan 26 april och 23 maj

1 november*

Sök mellan 6 september och 3 oktober

*Gäller vissa kurser. Se nedan.

Kurser med flexibelt startdatum

Kurs

Kurskod

Poäng

Studieform

Vårdflex-kurser

-

-

Flex

Distanskurser och utbildningar
Kurser och yrkesutbildningar via Hermodslänk till annan webbplats

-

-

Distans via Hermods

Ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att lägga upp en plan som passar dig. Ni kommer tillsammans fram till både kursstart och en studietakt som passar dig och din situation.

Kurser under 2020/2021

Kurser

Kurskod

Poäng

Läses

Startar

Svenska som andraspråk 1

SVASVA01

100 p

Klass

11 jan 2021

22 mars 2021

31 maj 2021

23 aug 2021

1 nov 2021

Svenska som andraspråk 2

SVASVA02

100 p

Klass

11 jan 2021

22 mars 2021

23 aug 2021

1 nov 2021

Svenska som andraspråk 3

SVASVA03

100 p

Klass

11 jan 2021

22 mars 2021

23 aug 2021

1 nov 2021

Svenska 1

SVESVE01

100 p

Flex

11 jan 2021

22 mars 2021

23 aug 2021

1 nov 2021

Svenska 2

SVESVE02

100 p

Flex

11 jan 2021
22 mars 2021
23 aug 2021
1 nov 2021

Svenska 3

SVESVE03

100 p

Flex

11 jan 2021

22 mars 2021

23 aug 2021

1 nov 2021

Engelska 5

ENGENG05

100 p

Flex

11 jan 2021

23 aug 2021
1 nov 2021

Engelska 6

ENGENG06

100 p

Flex

11 jan 2021

22 mars 2021

23 aug 2021

1 nov 2021

Engelska 7

ENGENG07

100

Flex

11 jan 2021

22 mars 2021

23 aug 2021

1 nov 2021

Samhällskunskap 1a1

SAMSAM01a1

50 p

Flex

11 jan 2021

22 mars 2021

23 aug 2021

1 nov 2021

Samhällskunskap 1a2

SAMSAM01a2

50 p

Flex

11 jan 2021

22 mars 2021

23 aug 2021

1 nov 2021

Samhällskunskap 1b

SAMSAM01b

100 p

Flex

11 jan 2021

22 mars 2021

23 aug 2021

1 nov 2021

Samhällskunskap 2

SAMSAM02

100 p

Flex

11 jan 2021

22 mars 2021
23 aug 2021

Historia 1a1

HISHIS01a1

100 p

Flex

11 jan 2021
23 aug 2021

1 nov 2021

Historia1a2

HISHIS01a2

50 p

Flex

11 jan 2021
23 aug 2021

1 nov 2021

Historia 1b

HISHIS01b

100 p

Flex

11 jan 2021

23 aug 2021

1 nov 2021

Religionskunskap 1

RELREL01

50 p

Flex

23 aug 2021
1 nov 2021

Matematik 1b

MATMAT01b

100 p

Klass

11 jan 2021

23 aug 2021

Matematik 1c

MATMAT01c

100 p

Klass

11 jan 2021

23 aug 2021

Matematik 2b

MATMAT02b

100 p

Flex

11 jan 2021

22 mars 2021

23 aug 2021

1 nov 2021

Matematik 2c

MATMAT02c

100 p

Flex

11 jan 2021

22 mars 2021

23 aug 2021

1 nov 2021

Matematik 3b

MATMAT03b

100 p

Flex

11 jan 2021

23 aug 2021

Matematik 3c

MATMAT03c

100 p

Flex

11 jan 2021
23 aug 2021

Matematik 4

MATMAT04

100 p

Klass

11 jan 2021

Naturkunskap 1a1

NAKNAK01a1

50 p

Klass

Info kommer inom kort

Naturkunskap 1a2

NAKNAK01a2

50 p

Klass

Info kommer inom kort

Naturkunskap 1b

NAKNAK01b

100 p

Klass

Info kommer inom kort

Naturkunskap 2

NAKNAK02

100 p

Klass

11 jan 2021

23 aug 2021

Moderna språk*


100 p

Klass

23 aug 2021

Biologi 1

BIOBIO01

100 p

Klass

23 aug 2021

Biologi 2

BIOBIO02

100 p

Klass

11 jan 2021

Kemi 1

KEMKEM01

100 p

Klass

23 aug 2021

Kemi 2

KEMKEM02

100 p

Klass

11 jan 2021

Fysik 1a

FYSFYS01a

150 p

Klass

23 aug 2021

Fysik 2

FYSFYS02

100 p

Klass

11 jan 2021

Komvuxarbete**

KVAR

100 p

Klass

11 jan 2021

23 aug 2021

1 nov 2021

*Moderna språk som startar i augusti: Franska, Italienska och Spanska. Dessa kurser läser du tillsammans med ungdomsgymnasiet och de sträcker sig över två studieperioder. Detta betyder att vuxna kan antas i mån av plats.

**Inriktningen på komvuxarbetet kan variera. Komvuxarbete ersätter gymnasiearbetet från 1 juli 2021. Prata med en studie- och yrkesvägledare för mer information.

Kontakt

Kontakta vuxenutbildningen

Kontakta en studie- och yrkesvägledare