Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Scheman och litteraturlistor

På denna sida hittar du information om var du ska vara och vilken litteratur du behöver till dina studier.

SFI - svenska för invandrare

- Schema och litteratur

Schema

När du har blivit antagen på SFI får du ditt schema av lärare eller utbildningssamordnare. Du läser antingen kl. 8:00-11:15 eller 12:45-16:00 varje dag. Det finns även kvällsstudier och flex. (Att läsa på flex innebär att du läser det mesta hemma.)

Litteratur

Du får all litteratur och material av din lärare.

Grundläggande vuxenutbildning

- Schema och litteratur

Schema

Du som har blivit antagen till en eller två grundskolekurser får veta av din lärare på kursstarten vilken grupp du ingår i. Schemat hittar du under länken nedan.

Schema - grundskoleämnenPDF
Schemat är preliminärt och kan uppdateras i samband med uppstart i augusti.

Litteratur

Du får all litteratur och material av din lärare.

Teoretiska gymnasiekurser

- Schema och litteratur

Schema

Har du blivit antagen till en eller flera teoretiska gymnasiekurser hittar du dessa i länken nedan. Observera att schemat gäller studier i klass och alltså inte flexstudier. För flexstudier lägger läraren all information i lärplattformen Google Classroom.

Schema - teoretiska gymnasieämnenlänk till annan webbplats
Schemat är preliminärt och kan uppdateras i samband med uppstart i augusti.

Gör så här för att hitta schemat under länken:

Låt Skola/Enhet stå kvar på Falkenbergs gymnasieskola.
Välj klass: GyVux för att se hela schemat eller
ange ditt personnummer under Ange ID. Formatet ska vara ÅÅMMDD-XXXX.

Litteratur

Här hittar du litteraturlistan för de gymnasiala kurser som du läser i klass hos Vuxenutbildningen Falkenberg.

Kurs

Namn

ISBN-13

Förlag

Matematik 1b
Matematik 1c

Matematik 5000
Kurs 1bc Vux lärobok

9789127435056

Natur och kultur

Matematik 2b
Matematik 2c

Matematik 5000
Kurs 2bc Vux lärobok

9789127435049

Natur och kultur

Matematik 3b
Matematik 3c

Matematik 5000
Kurs 3bc Vux lärobok

9789127426313

Natur och kultur

Matematik 4

Matematik 5000
Kurs 4

9789127426320

Natur och kultur

Matematik 2b, 2c, 3b, 3c

Grafritande räknare
Texas Instrument
TI 82-86
Svenska 1

Svenska 1 Helt enkelt*

*Låneläromedel

NA Förlag AB
Gleerup

Svenska 2

Svenska 2 Helt enkelt*

*Låneläromedel

NA Förlag AB
Gleerup

Svenska 3

Svenska 3 Helt enkelt*

*Låneläromedel

NA Förlag AB

Svenska som andraspråk 1

Språkporten “Svenska som andraspråk 1 2 3”

9789144-079172/
9789144-12201-4

Studentlitteratur

Svenska som andraspråk 2 & 3

Svenska som andraspråk 2 & 3

9789188229007

NA Förlag AB

Engelska 5

Pick & Mix 1*

*Låneläromedel


Engelska 6

Pick & Mix 2*

Interaktiv elevbok 12 mån

*Låneläromedel
9789140689085

9789140689108Kemi
Biologi
Naturkunskap

Meddelas vid kursstart*

*LåneläromedelFysik 1
Fysik 2

Impuls Fysik 1
Impuls Fysik 2

9789140674159
9789140677082

Gleerup
Gleerup

Samhällskunskap
Historia

Religion
Geografi

Meddelas vid kursstart*


*LåneläromedelInformation & kommunikation


Information & kommunikation 1

Fakta och övningar

978-91-47-10047-7

Liber

*Låneläromedel innebär att du får låna kurslitteratur vid kursstart. Det är alltså inget du behöver köpa innan kursstart.

Gymnasial yrkesutbildning

Schema/träffar

Du som har blivit antagen till en gymnasial yrkesutbildning får information om schema och träffar av din lärare via lärplattformen Google Classroom.

Fuab och Movant

Ska du läsa på Fuab eller Movant hittar du information om uppstartsträff i ditt antagningsbesked. Du kommer även att få litteraturlista av din lärare och inlogg till en separat lärplattform.

Vårdutbildning - litteraturlista

Psykologi 1
Mänskligt - Psykologi 1 och 2b. Gabriella Bernerson, Katri Cronlund. Sanoma utbildning.

Etik och människans livsvillkor
Etik och människans livsvillkor. Katri Cronlund. Sanoma utbildning.
(Kan finnas på referensbiblioteket.)

Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 1. Hjelm, Imborn & Åsbrink. Sanoma utbildning.
(Kan finnas på referensbiblioteket.)

Vård- och omsorgsarbete 2
Vård- och omsorgsarbete 2. K. Hjelm, Monica Imborn, Britta Åsbrink. Sanoma utbildning.

Hälsopedagogik
Hälsopedagogik. Anna-Karin Axelsson. Sanoma utbildning

Medicin 1
Medicin 1, Urban Gillå Sanoma utbildning

Medicin 2
Medicin 2, Urban Gillå, P Wide. Sanoma utbildning

Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 1. Sonja Svensson Höstfält Sanoma Utbildning
(Kan finnas på referensbiblioteket.)

Psykiatri 1
Psykiatri 1; Ann-Marie Göransson, Sanoma, 2:a upplagan
(Kan finnas på referensbiblioteket.)

Äldres hälsa och livskvalitet
Äldres hälsa och livskvalitet. Margareta Grafström. Sanoma utbildning

Vård och omsorg vid demenssjukdomar
Vård och omsorg vid demenssjukdomar Margareta Skog: Sanoma Utbildning

Akutsjukvård
Akutsjukvård, Johan Strömberg, Sanoma

Psykiatri 2
Psykiatri 2 ; I Andersson Höglund et al; Sanoma
(Finna på referensbiblioteket.)

Samhällsbaserad psykiatri
Samhällsbaserad psykiatri. I andersson Höglund m.fl. Sanoma utbildning

Palliativ Vård
Palliativ vård: förf. Margareta Widell Sanoma Utbildning

Hemsjukvård
Hemsjukvård: Elisabeth Levy Sanoma utbildning

Barnskötare, lärlingsutbildning - litteraturlista termin 1

Människors miljöer
Tove Phillips 2016. Förlag: Gleerups
ISBN: 9789140694195

Pedagogiska teorier och praktiker
Tove Phillips 2014. Förlag: Gleerups
ISBN: 9789140678294

Pedagogiskt arbete
Tove Phillips 2012. Upplaga: 2. Förlag: Gleerups
ISBN: 9789151101972

Grundläggande vård och omsorg
Sara Eweson och Stina Zegarra Willquist
ISBN: 9789151102023

SFI Barnskötare - litteraturlista

SFI Barnskötare får information om kurslitteratur vid kursstart.

Hitta bland hus och salar

Under länken nedan hittar du en karta över husen som används av Vuxenutbildningen. I kodbeteckningen representerar det första numret huset och det andra salen. Exempelvis är 17:05 hus 17 och sal 5.

Översiktskarta VuxenutbildningenPDF