Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

För dig som läser på distans

På denna sida hittar du information som rör just dig som läser på distans via Hermods. Observera dock att det är skillnad på att läsa på distans (Hermods) och att läsa på flex (i klass på Vuxenutbildningen Falkenberg).

Lärplattform och inloggningsuppgifter

Du som läser på distans via Vuxenutbildningen Falkenberg läser på Hermods och använder lärplattformen Novo för att kommunicera med din lärare. När du har blivit antagen får du ett e-mejl från Hermods med inloggningsuppgifter. Kontrollera att det inte hamnar i skräpposten.

Nationella prov

Du som på gymnasienivå läser engelska, matematik, svenska eller svenska som andraspråk behöver göra ett nationellt prov i din kurs. Provet görs på plats på Vuxenutbildningen Falkenberg på specifika datum. Till vissa prov finns ett förberedelsematerial som du får hämta ut en vecka innan provtillfället.

Observera att du behöver ha minst sju dagar kvar av kursen vid provtillfället.

Kurser som innehåller nationellt prov

Engelska 5
Engelska 6*
Matematik 1a, 1b, 1c
Matematik 2a, 2b, 2c
Matematik 3a, 3b, 3c
Matematik 4
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1**
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3*

* Till dessa kurser finns förberedelsematerial att hämta en vecka innan provtillfället.

** Här finns ett häfte med instruktioner om provet att hämta för den som vill en vecka innan provtillfället.

Provdatum 2019 och anmälan

16 Januari och 30 januari
13 februari och 27 februari
13 mars och 27 mars
10 april och 24 april
8 maj och 22 maj
19 juni

Observera att tiderna i höst kan komma att ändras!
14 augusti och 28 augusti
11 september och 25 september
9 oktober och 23 oktober
6 november och 20 november
4 december och 18 december

Anmälan

Du anmäler dig till ett provtillfälle genom ett e-mejl till vuxenutbildningen@falkenberg.se senast sju dagar innan provtillfället.

Skriv följande information i e-mejlet:

  • namn
  • personnummer
  • mobilnummer
  • kurs
  • önskat provdatum

Provdagen

Provet börjar kl. 8:30 och hålls på Igeldammsvägen 1.
Kom i god tid och ta med dig giltig legitimation.

Prov i matematik eller Svenska som andraspråk 1 och 3

Om du ska skriva prov i matematik ska du även ta med dig en miniräknare. Du får inte använda din telefon. Ska du skriva prov i svenska som andraspråk får du ha med dig en ordbok.

Förlänga en kurs

Om du behöver förlänga en kurs behöver du vända dig till en studie- och yrkesvägledare och uppge ditt namn, personnummer, vilken kurs du vill förlänga och till när. Om du har fler kurser i din studieplan behöver du tillsammans med din studie- och yrkesvägledar se över även dessa. Var medveten om att en förlängning kan påverka ditt studiemedel från csn.

Avsluta en kurs

Om du behöver avbryta en kurs behöver du vända dig till en studie- och yrkesvägledare och uppge ditt namn, personnummer, vilken kurs du vill avbryta och varför. Var medveten om att ett avbrott kan påverka ditt studiemedel från csn.

Om din kurs blivit avbruten

Om din kurs har blivit avbruten för att du inte varit aktiv på tre veckor behöver du höra av dig till vuxenutbildningen@falkenberg.se för att få kursen upplåst igen. Det kan ta några dagar och du behöver själv ha koll på Novo för att se när den är uppe eftersom du sedan har fram till kl. 24:00 den dagen på dig för att lämna in nästa uppdrag annars låses kursen igen.

Om du har svårt att lämna in nästa uppdrag innan kursen låses igen kan du kopiera uppdraget så att du kan fortsätta att arbeta om kursen stängs igen.

Betyg

När du är klar med en kurs på Hermods sätter din lärare betyget i Novo så att du kan se det. Därefter tar det upp emot tre veckor innan Vuxenutbildningen Falkeberg får betygskatalogen per post och kan skriva ut ett betyg med rektors underskrift. Du behöver själv meddela att du vill få ut ditt betyg eftersom det inte skickas hem till dig per automatik.

Teknisk support

Om du behöver teknisk support för dina distansstudier når du Hermods support på telefonnummer 010-142 10 00.

Litteraturlista

Hermods litteraturlistalänk till annan webbplats hittar du här.

Kontakta en studie- och yrkesvägledare

Kontakt

  • Besöksadress vuxenutbildningen

    • Igeldammsvägen 1
    • 311 35 Falkenberg