Information om förhöjda halter av bekämpningsmedel i dricksvattnet i Ullared, Fagered och Fridhemsberg.

Vattnet kan användas till mat och dryck utan begränsning. Läs mer här.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Elevstöd

På Vuxenutbildningen Falkenberg finns möjligheten till elevstöd för dig som har särskilda behov.

Specialpedagog

Som elev har du möjlighet att kontakta specialpedagog om du behöver. Specialpedagogen är ditt stöd:

  • när du har svårt att lyckas med skolarbetet
  • när lektionstiden inte räcker till
  • när du behöver hjälp att planera och komma igång
  • när du hamnat efter med studierna
  • Om du behöver tekniska hjälpmedel som stöd i dina studier

Kontaktuppgifter

Kenneth Mellåker, Specialpedagog
kenneth.mellaker@falkenberg.se
Telefon: 0346-88 57 51
Mobil: 0738-66 98 28

Resurser

På Vuxenutbildningen Falkenberg kan du även få studiestöd i naturorienterande ämnen, matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk. Ta kontakt med din lärare för att veta mer.

Kontakt