Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Elevinformation

På denna sida hittar du information som rör dig som elev eller sökande.

Kom igång

Introduktion för nya eleverPDF från januari 2019

Digital underskrift av användarvillkoren för att använda Falkenberg kommuns intranätlänk till annan webbplats

Du som har fått en edufalkenberg-adress och ska använda Google Classroom behöver logga in på intranätet och gå till sidan Digitalguiden för att aktivera kontotlänk till annan webbplats.

Lärare och signaturer - teoretiska gymnasiekurser

 

Ämne

Lärare

Signatur

Biologi 1

Tommy Nilsson

NL

Engelska 5

Amine Jonsson

JON

Engelska 6

Ida Wiberg

WIB

Fysik 1

Bo Eklund / Anders Johansson

EK/JAO

Historia 1b/1a2

Ida Wiberg

WIB

Kemi 1

Claes Broo

BRO

Matematik 1bc

Björn Bengtsson

BGT

Matematik 2bc

Elena Saar

SAA

Matematik 3bc

Anders Johansson

JAO

Naturkunskap 1a1/1a2

Tommy Nilsson

NL

Naturkunskap 1b

Tommy Nilsson

NL

Naturkunskap 2

Tommy Nilsson

NL

Religionskunskap 1

Kenneth Mellåker

MEK

Samhällskunskap 1a2/1b

Sofia Bilker

BIL

Svenska 1

Amine Jonsson

JON

Svenska 2

Amine Jonsson

JON

Svenska 3

Amine Jonsson

JON

Svenska som andraspråk 1

Elin Glamheden

GLA

Svenska som andraspråk 2

Pär Skarpemo / Elin Glamheden

SPO/GLA

Svenska som andraspråk 3

Pär Skarpemo / Elin Glamheden

SPO/GLA

Scheman

Schema - teoretiska gymnasieämnenlänk till annan webbplats
Schemat uppdateras i samband med uppstart i augusti.

Lärarschema
Du kan även gå in under länken ovan och titta på schemat för enskilda lärare. Välj då signaturen för din lärare under "Lärare" och låt det stå "Falkenbergs gymnasieskola".

Signaturerna hittar du i tabellen under "Lärare och signaturer - teoretiska gymnasiekurser" ovan.

Schema - grundskoleämnenPDF Sommaren 2019 (från och med vecka 25)

Litteraturlista för gymnasiala kurser

Här hittar du litteraturlistan för de gymnasiala kurser som du läser i klass hos Vuxenutbildningen Falkenberg.

Litteraturlista gymnasiala kurser

Kurs

Namn

ISBN-13

Förlag

Matematik 1b
Matematik 1c

Matematik 5000
Kurs 1bc Vux lärobok

9789127435056

Natur och kultur

Matematik 2b
Matematik 2c

Matematik 5000
Kurs 2bc Vux lärobok

9789127435049

Natur och kultur

Matematik 3b
Matematik 3c

Matematik 5000
Kurs 3bc Vux lärobok

9789127426313

Natur och kultur

Matematik 4

Matematik 5000
Kurs 4

9789127426320

Natur och kultur

Matematik 2b, 2c, 3b, 3c

Grafritande räknare
Texas Instrument
TI 82-86

Beställes hos läraren
vid kursstart eller
införskaffas på egen hand.


Svenska 1

Svenska 1 Helt enkelt*

*Låneläromedel

NA Förlag AB
Gleerup

Svenska 2

Svenska 2 Helt enkelt*

*Låneläromedel

NA Förlag AB
Gleerup

Svenska 3

Svenska 3 Helt enkelt*

*Låneläromedel

NA Förlag AB

Svenska som andraspråk 1

Språkporten “Svenska som andraspråk 1 2 3”

9789144-079172

Studentlitteratur

Svenska som andraspråk 2 & 3

Språkporten “Svenska som andraspråk 1 2 3”

Kontext Svenska som andraspråk 2-3*

9789144-079172

 

*Låneläromedel

Studentlitteratur

 

Studentlitteratur

Engelska 5

Pick & Mix 1*

*Låneläromedel

 

Engelska 6

Pick & Mix 2*


Interaktiv elevbok 12 mån

*Låneläromedel
9789140689085

9789140689108


Kemi
Biologi
Naturkunskap

Meddelas vid kursstart*

*Låneläromedel


Fysik 1
Fysik 2

Impuls Fysik 1
Impuls Fysik 2

9789140674159
9789140677082

Gleerup
Gleerup

Samhällskunskap
Historia

Religion
Geografi

Meddelas vid kursstart*

*Låneläromedel


Information & kommunikation

Information & kommunikation 1

Fakta och övningar

978-91-47-10047-7

Liber

*Låneläromedel innebär att du får låna kurslitteratur vid kursstart. Det är alltså inget du behöver köpa innan kursstart.

Litteraturlista - vårdutbildning

Psykologi 1
Mänskligt - Psykologi 1 och 2b. Gabriella Bernerson, Katri Cronlund. Sanoma utbildning.

Etik och människans livsvillkor
Etik och människans livsvillkor. Katri Cronlund. Sanoma utbildning.
(Kan finnas på referensbiblioteket.)

Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 1. Hjelm, Imborn & Åsbrink. Sanoma utbildning.
(Kan finnas på referensbiblioteket.)

Vård- och omsorgsarbete 2
Vård- och omsorgsarbete 2. K. Hjelm, Monica Imborn, Britta Åsbrink. Sanoma utbildning.

Hälsopedagogik
Hälsopedagogik. Anna-Karin Axelsson. Sanoma utbildning

Medicin 1
Medicin 1, Urban Gillå Sanoma utbildning

Medicin 2
Medicin 2, Urban Gillå, P Wide. Sanoma utbildning

Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 1. Sonja Svensson Höstfält Sanoma Utbildning
(Kan finnas på referensbiblioteket.)

Psykiatri 1
Psykiatri 1; Ann-Marie Göransson, Sanoma, 2:a upplagan
(Kan finnas på referensbiblioteket.)

Äldres hälsa och livskvalitet
Äldres hälsa och livskvalitet. Margareta Grafström. Sanoma utbildning

Vård och omsorg vid demenssjukdomar
Vård och omsorg vid demenssjukdomar Margareta Skog: Sanoma Utbildning

Akutsjukvård
Akutsjukvård, Johan Strömberg, Sanoma

Psykiatri 2
Psykiatri 2 ; I Andersson Höglund et al; Sanoma
(Finna på referensbiblioteket.)

Samhällsbaserad psykiatri
Samhällsbaserad psykiatri. I andersson Höglund m.fl. Sanoma utbildning

Palliativ Vård
Palliativ vård: förf. Margareta Widell Sanoma Utbildning

Hemsjukvård
Hemsjukvård: Elisabeth Levy Sanoma utbildning

Litteraturlista - Barnskötare, lärling, termin 1

Människors miljöer
Tove Phillips 2016. Förlag: Gleerups
ISBN: 9789140694195

Pedagogiska teorier och praktiker
Tove Phillips 2014. Förlag: Gleerups
ISBN: 9789140678294

Pedagogiskt arbete
Tove Phillips 2012. Förlag: Gleerups
ISBN: 9789140675774

Litteraturlista - SFI Barnskötare

SFI Barnskötare får information om kurslitteratur vid kursstart.

Övergripande information

Översiktskarta

Hitta hit

På sidan Om Vuxenutbildningen Falkenberg hittar du kartor och adresser.

Vad gäller vid frånvaro?

  • Du måste ringa och meddela CSN vid vård av sjukt barn
  • Du måste ringa Försäkringskassan för att meddela när du själv är sjuk.
  • Om det händer något tragiskt i familjen och läkare sjukskriver dig, ring Försäkringskassan.

Inloggningsuppgifter och lärplattformar

På Vuxenutbildningen Falkenberg finns olika lärplattformar. Vid uppstartsmötet får du information om vilken eller vilka du ska använda.

Itslearning

Om du ska använda Itslearning kommer du att få inloggningsuppgifter till den e-postadress som du angav när du ansökte om utbildningen.

Om du saknar inloggningsuppgifter eller behöver ett nytt lösen, mejlar du namn, när du är född (år, mån, dag), samt din mejladress till julia.olsson@falkenberg.se

Google Classroom

Om du ska använda Google Classroom kommer du att få information av din lärare när du börjat kursen eller utbildningen. Du kan även vända dig till Informationen på skolan.

Novo

Om du läser helt på distans ska du använda Novo och kommer då att få ett e-postmeddelande till den e-postadress som du angav när du ansökte om utbildningen. Kontrollera så att det inte hamnar i skräpposten.

Kommunicera med lärare

Det lättaste sättet att kommunicera med din lärare är via din lärplattform.

Det är även här som läraren meddelar dig som studerar om ändringar i scheman och dylikt.

Om du behöver komma i kontakt med någon innan studierna börjat kan du skicka ett e-mejl till vuxenutbildningen@falkenberg.se. Var i så fall noga med att ange vem e-mejlet är till.

Elevstöd

Specialpedagog

På Vuxenutbildningen Falkenberg finns möjligheten till elevstöd för dig som har särskilda behov. Som elev har du möjlighet att kontakta specialpedagog om du behöver.

Specialpedagogen är ditt stöd:

  • när du har svårt att lyckas med skolarbetet
  • när skoluppgifterna blir för svåra
  • när lektionstiden inte räcker till
  • när du behöver hjälp att planera och komma igång
  • när du hamnat efter med studierna

Kenneth Mellåker, Specialpedagog
kenneth.mellaker@falkenberg.se
Telefon: 0346-88 57 51
Mobil: 0738-66 98 28

Resurser

På Vuxenutbildningen Falkenberg kan du även få studiestöd i naturorienterande ämnen, matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk. Ta kontakt med din lärare för att veta mer.

Handlingsplaner mot kränkande behandling

Hantering av personuppgifter

I och med att du fyller i ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifterlänk till annan webbplats kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenterlänk till annan webbplats.

Kontakt