Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Lämna synpunkter på förskola och skola

Om du har synpunkter eller klagomål på förskola eller skola som vi driver är det viktigt att dessa kommer fram till oss. Här får du information om hur du går tillväga och vem du ska vända dig till.

Om du har synpunkter eller klagomål på kommunala förskolor och skolor

Om du har synpunkter eller klagomål på kommunal förskola eller skola är det viktigt att du framför dessa till oss. Då har vi möjlighet att åtgärda problemet och göra rätt insats för förbättring.

  • Personal inom barn- och utbildningsförvaltningen ska se till att du får hjälp med att få kontakt med rätt person i organisationen.
  • Du ska få information om hur vi hanterar din synpunkt och få ett snabbt svar.
  • Vi ska åtgärda eventuella brister så fort det går.

Om du har barn i fristående förskola eller skola

Varje barn och elev har rätt till en bra utbildning och att känna sig trygg i förskolan och skolan. Har du barn i en fristående förskola eller skola ska du vända dig dit med synpunkter och frågor. Fristående förskolor och skolor är sina egna huvudmän och har ansvaret för sin verksamhet.

Om du har synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på förskola eller skola är det viktigt att du framför dessa till oss. Då har vi möjlighet att åtgärda problemet och göra rätt insats för förbättring.

  • Personal inom barn- och utbildningsförvaltningen ska se till att du får hjälp med att få kontakt med rätt person i organisationen.
  • Du ska få information om hur vi hanterar din synpunkt och få ett snabbt svar.
  • Vi ska åtgärda eventuella brister så fort det går.

Följ dessa steg om du har en synpunkt eller ett klagomål:

Steg 1: Prata med personalen på förskolan eller skolan

Om din synpunkt handlar om en skola eller förskola ska du i första hand vända dig direkt till lärare eller mentor, avdelningspersonal eller annan personal som arbetar på skolan eller förskolan.

Handlar din synpunkt om mer övergripande frågor så gå till steg 3.

Steg 2: Prata med rektor eller förskolechef

Om du upplever att du inte får hjälp eller svar av den person du vänt dig till i första hand eller om du anser att problemet är allvarligt ska du lämna din synpunkt till rektor eller förskolechef. Det kan du göra skriftligen eller på telefon. Kommunens kontaktcenter hjälper dig att komma i kontakt med rätt person.

Steg 3: Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Om du inte är nöjd med de svar eller förslag på åtgärder som du får av rektor eller förskolechef ska du vända dig till barn- och utbildningsförvaltningens centrala kansli. Om din synpunkt rör övergripande frågor ska du också vända dig hit.

Du kan skicka din synpunkt eller klagomål till barn- och utbildningsförvaltningens e-post. Beskriv din synpunkt och om du har förslag på åtgärder. Ange också vilka personer på barn- och utbildningsförvaltningen du har haft kontakt med tidigare. Vi ser till att din synpunkt kommer vidare till rätt person. Du kan även ringa till kommunens kontaktcenter som hjälper dig vidare.

Steg 4: Kontakta förvaltningschefen

Är du missnöjd med den hjälp du fått av verksamhetscheferna eller annan personal på förvaltningens centrala kansli ska du kontakta förvaltningschefen med dina synpunkter.

Steg 5: Om du inte är nöjd

Om du inte anser att du fått ett tillfredsställande svar eller inte är nöjd med de åtgärder du önskar av barn- och utbildningsförvaltningen, eller om du anser att det finns allvarliga brister, så kan du vända dig till en myndighet utanför kommunen. Hos Skolinspektionenlänk till annan webbplats kan du läsa mer om till vilken myndighet du vänder dig i vilken fråga. Dessa myndigheter granskar att kommuner och enskilda huvudmän bedriver skola i enlighet med skollagen.

Kontakt