Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Lämna synpunkter på förskola och skola

Om du har synpunkter eller klagomål på förskola eller skola är det viktigt att dessa kommer fram till oss. Här får du information om hur du går tillväga och vem du ska vända dig till.

Om du har synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på förskola eller skola är det viktigt att du framför dessa till oss. Då har vi möjlighet att åtgärda problemet och göra rätt insats för förbättring.

  • Personal inom barn- och utbildningsförvaltningen ska se till att du får hjälp med att få kontakt med rätt person i organisationen.
  • Du ska få information om hur vi hanterar din synpunkt och få ett snabbt svar.
  • Vi ska åtgärda eventuella brister så fort det går.

Följ dessa steg om du har en synpunkt eller ett klagomål:

Steg 1

Om din synpunkt handlar om en skola eller förskola ska du i första hand vända dig direkt till lärare eller mentor, avdelningspersonal eller annan personal som arbetar på skolan eller förskolan.

Handlar din synpunkt om mer övergripande frågor så gå till steg 3.

Steg 2

Om du upplever att du inte får hjälp eller svar av den person du vänt dig till i första hand eller om du anser att problemet är allvarligt ska du lämna din synpunkt till rektor eller förskolechef. Det kan du göra skriftligen eller på telefon. Kommunens kontaktcenter hjälper dig att komma i kontakt med rätt person.

Steg 3

Om du inte är nöjd med de svar eller förslag på åtgärder som du får av rektor eller förskolechef ska du vända dig till barn- och utbildningsförvaltningens centrala kansli. Om din synpunkt rör övergripande frågor ska du också vända dig hit.

Du kan skicka din synpunkt eller klagomål till barn- och utbildningsförvaltningens e-post. Beskriv din synpunkt och om du har förslag på åtgärder. Ange också vilka personer på barn- och utbildningsförvaltningen du har haft kontakt med tidigare. Vi ser till att din synpunkt kommer vidare till rätt person.

Du kan också vända dig direkt till en av våra tre verksamhetschefer för förskola, grundskola och gymnasieskola samt vuxenutbildning eller vår verksamhetschef för barn- och elevhälsa. Kommunens kontaktcenter hjälper dig att komma i kontakt med rätt person.

Steg 4

Om du inte är nöjd med den hjälp du fått av verksamhetschef eller annan personal på barn- och utbildningsförvaltningens centrala kansli ska du kontakta förvaltningschefen med dina synpunkter.

Steg 5

Om du inte är nöjd med de svar eller åtgärder du fått av barn- och utbildningsförvaltningen, eller om du anser att det finns allvarliga brister, så kan du vända dig till en myndighet utanför kommunen. Hos Skolinspektionen kan du läsa mer om till vilken myndighet du vänder dig i vilken fråga.

 

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter