Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om covid-19: Kulturskolan

Här hittar du information om hur den pågående coronapandemin påverkar Kulturskolans verksamhet

Kulturskolans verksamhet bedrivs med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19.

För Kulturskolans samtliga kurser, ämnen och sammankomster gäller att elever och lärare:

 • Hålla avstånd till varandra så långt det är möjligt.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten alternativ använda handsprit före varje lektion och efter eventuella pauser.
 • Stanna hemma vid symtom som tyder på covid-19. Elever med symtom kommer att nekas deltagande på lektionen.

Elever som går i skolan bedöms också kunna delta i Kulturskolans verksamhet. Om någon elev efterfrågar distansundervisning av särskild anledning görs en bedömning i varje enskilt fall.

Instrumentlektioner

 • Instrumentlektioner enskild eller i grupp genomförs som vanligt. Vissa större grupper delas i mindre grupper.
 • Vid grupplektioner ska eleverna hålla avstånd till varandra.
 • Desinfektionsmedel ska användas för avtorkning av instrument eller annan utrustning.

Orkester och ensemble

 • Orkester och ensemble genomförs som vanligt.
 • Eleverna tilldelas en fast plats.
 • Desinfektionsmedel ska användas för avtorkning av instrument eller annan utrustning.

Sånglektioner

 • Sånglektioner enskilt eller i grupp genomförs som vanligt.
 • Vid samtliga sånglektioner ska ett avstånd om 2 meter hållas mellan lärare och elev samt elever emellan.
 • Desinfektionsmedel ska användas för avtorkning av mikrofon eller annan utrustning.

Kör

 • Kör genomförs som vanligt.
 • Eleverna ska hålla ett avstånd om 2 meter mellan lärare och elev samt elever emellan.
 • Vissa schemaförändringar görs för att inte fler elever än nödvändigt ska träffas mellan körerna.

Musikproduktion

 • Lektioner i musikproduktion genomförs som vanligt.
 • Desinfektionsmedel ska användas för avtorkning av instrument och datorer.

Dans

 • Lektioner i dans genomförs som vanligt.
 • Vissa schemaförändringar görs för att inte fler elever än nödvändigt ska träffas mellan lektionerna.

Konst

 • Lektioner i konst genomförs som vanligt.
 • Elevernas tilldelas fasta platser i den mån undervisningen tillåter.
 • Vissa schemaförändringar görs för att inte fler elever än nödvändigt ska träffas mellan lektionerna.

Film/Foto

 • Lektioner i film/foto genomförs som vanligt.
 • Elevernas tilldelas fasta platser i den mån undervisningen tillåter.
 • Vissa schemaförändringar görs för att inte fler elever än nödvändigt ska träffas mellan lektionerna.
 • Desinfektionsmedel ska användas för avtorkning av utrustning.