Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Kulturskola

Kulturskolan är till för dig som vill spela ett instrument, dansa, spela teater, rita och måla, fotografera eller filma. Du kan delta i våra aktiviteter från det att du går i årskurs två i grundskolan till år tre i gymnasiet.

Fritidsaktiviteter

Kulturskolan erbjuder ett samlat utbud av skapande aktiviteter på fritiden genom bild, dans, teater och musik.

Kulturgrundskola

Kulturskolan erbjuder kommunens samtliga elever som är 7-8 år att under en tvåårsperiod få undervisning i bild, dans, drama och rytmik. Denna verksamhet sker i samarbete med grundskolans personal.

Lärprocessen

Kulturskolan genomför tillsammans med grundskolan olika tema- och projektarbeten för att förstärka ett kreativt och lustfyllt lärande i skolans samtliga ämnen.

Att vara elev på Kulturskolan

På Kulturskolan får du lektion i grupp och/eller enskilt. Som elev kan du få delta i olika elevkonserter och uppträden. Du kan även få möjlighet att medverka när Kulturskolan arrangerar vårmusik, soaréer och en stor föreställning som vi har varje år i Falkhallen.

För att spela mer än ett instrument ska du gå i årskurs sex eller högre. Innan detta är möjligt ska undervisande lärare tillfrågas. Att delta i ensemble räknas inte som att spela två instrument. Det går bra att oavsett ålder delta i dans eller drama och även spela ett instrument.

Du behåller din plats på Kulturskolan till den dag du aktivt gör en avanmälan. Gör din avanmälan till Kulturskolans expedition och till din lärare.

 

Nygatan 46, 311 31 Falkenberg

Kontakt

Kontakta Kulturskolan