Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Kulturskola

Kulturskolan är till för dig som vill spela ett instrument, sjunga, dansa, rita och måla, fotografera eller filma. Du kan delta i våra aktiviteter från det att du går i årskurs ett i grundskolan till år tre i gymnasiet. I dansundervisningen kan barn delta från och med det år de fyller tre år. Kulturskolan är avgiftsfri.

All Kulturskolans verksamhet sker på distans under vecka 9

På grund av hög smittspridning i Halland har barn- och utbildningsnämnden den 26 februari beslutat att Kulturskolans verksamhet ska bedrivas på distans under vecka 9. Det gäller för samtliga elever på Kulturskolan.

 

Berörda elever och vårdnadshavare kommer att få mer information från respektive lärare på Kulturskolan.

 

Vi följer den fortsatta utvecklingen i nära dialog med Smittskydd Halland och återkommer med mer information om hur Kulturskolans undervisnings ska bedrivas efter vecka 9.

 

Bakgrund till beslut

Den 24 februari fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att elever i årskurs 7-9 samt elever i gymnasieskolan ska ha fjärr- och distansundervisning på heltid den 1 till 5 mars.

 

Med anledning av besluten kring årskurs 7-9 och gymnasieskolan bedömer barn- och utbildningsnämnden att Kulturskolans verksamhet ska hållas stängd för närundervisning för att stödja insatserna för minskad smittspridning. Det har även gjorts en bedömning om att det bör gälla samtliga elever i kulturskolan så att alla ges distansundervisning under vecka 9 2021.

Fritidsaktiviteter

Kulturskolan erbjuder ett samlat utbud av skapande aktiviteter på fritiden genom bild, dans och musik.

Att vara elev på Kulturskolan

På Kulturskolan får du lektion i grupp och/eller enskilt. Som elev kan du få delta i olika elevkonserter och uppträdanden. Du kan även få möjlighet att medverka när Kulturskolan arrangerar vårmusik, soaréer och en stor föreställning som vi har varje år i Falkhallen.

För att spela mer än ett instrument ska du gå i årskurs sex eller högre. Innan detta är möjligt ska undervisande lärare tillfrågas. Att delta i ensemble räknas inte som att spela två instrument. Du är välkommen att delta i Kulturskolans övriga aktiviteter även om du spelar ett instrument.

Du behåller din plats på Kulturskolan till den dag du aktivt gör en avanmälan. Gör din avanmälan till Kulturskolans expedition och till din lärare.

Kulturskolan är avgiftsfri

Från och med höstterminen 2019 är Kulturskolans aktiviteter avgiftsfria.

Holgergatan 7, 311 35 Falkenberg

Kontakt

Kontakta Kulturskolan