Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Kulturskola

Kulturskolan är till för dig som vill spela ett instrument, sjunga, dansa, rita och måla, fotografera eller filma. Du kan delta i våra aktiviteter från det att du går i årskurs ett i grundskolan till år tre i gymnasiet. I dansundervisningen kan barn delta från och med det år de fyller tre år. Kulturskolan är avgiftsfri.

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att Kulturskolan gradvis ska återgå till att undervisa elever på plats i Kulturskolans lokaler.

 

Sedan februari ges elever från låg- och mellanstadiet samt förskolebarn viss smittsäkrad närundervisning. Efter påsklovet startar viss smittsäkrad närundervisning även för högstadie- och gymnasieelever. Mer information lämnas direkt till berörda elever och vårdnadshavare.

Kulturskolans verksamhet bedrivs med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19.

För Kulturskolans samtliga kurser, ämnen och sammankomster gäller att elever och lärare:

  • Hålla avstånd till varandra så långt det är möjligt.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten alternativ använda handsprit före varje lektion och efter eventuella pauser.
  • Stanna hemma vid symtom som tyder på covid-19. Elever med symtom kommer att nekas deltagande på lektionen.

Elever som går i skolan bedöms också kunna delta i Kulturskolans verksamhet. Om någon elev efterfrågar distansundervisning av särskild anledning görs en bedömning i varje enskilt fall.

Fritidsaktiviteter

Kulturskolan erbjuder ett samlat utbud av skapande aktiviteter på fritiden genom bild, dans och musik.

Kulturskolan öppnar i Ullared höstterminen 2021

För att göra kulturaktiviteter mer tillgängligt för alla barn i Falkenbergs kommun öppnar Kulturskolan en filial i Apelskolan under höstterminen 2021. Klicka här för att läsa mer.

Svara gärna på vår enkät för att kunna anpassa vårt utbud av aktiviteter i Ullared. Klicka här för att svara på enkätenlänk till annan webbplats.

OBS! Anmälan till Kulturskolans aktiviteter i Ullared är inte öppen ännu.

Att vara elev på Kulturskolan

På Kulturskolan får du lektion i grupp och/eller enskilt. Som elev kan du få delta i olika elevkonserter och uppträdanden. Du kan även få möjlighet att medverka när Kulturskolan arrangerar vårmusik, soaréer och en stor föreställning som vi har varje år i Falkhallen.

För att spela mer än ett instrument ska du gå i årskurs sex eller högre. Innan detta är möjligt ska undervisande lärare tillfrågas. Att delta i ensemble räknas inte som att spela två instrument. Du är välkommen att delta i Kulturskolans övriga aktiviteter även om du spelar ett instrument.

Du behåller din plats på Kulturskolan till den dag du aktivt gör en avanmälan. Gör din avanmälan till Kulturskolans expedition och till din lärare.

Kulturskolan är avgiftsfri

Från och med höstterminen 2019 är Kulturskolans aktiviteter avgiftsfria.

Holgergatan 7, 311 35 Falkenberg

Kontakt

Kontakta Kulturskolan