Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

KomTek

KomTek vill utmana och väcka nyfikenhet för teknikens härliga värld. Om ditt barn/ungdom gillar att uppfinna, klura, skapa och vara kreativ på sin fritid så finns KomTek. Teknik är spännande och oavsett om man redan har kunskap om teknik eller inte riktigt vet vad teknik innebär så är man välkommen till oss på KomTek.

KomTek kommer succesivt att starta sina fritidskurser igen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

”Kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga upp till och med högstadieålder kan fortsatt genomföras förutsatt att det sker i enlighet med föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.”

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/#allmannalänk till annan webbplats

KomTek fick i november ställa in redan pågående kurser och det är dessa kurser som det planeras för att i första hand starta upp. Berörda föräldrar kommer att få e-post om när kursen återupptas.

De barn som fick en plats på KomTek för att börja en ny kurs i höstas, har kvar sin plats. Dessa föräldrar kommer också att få e-post om när denna kursstart beräknas till.

KomTek hoppas på att kunna erbjuda många spännande och kreativa lovaktiviteter till Påsklovet v.14. För att delta i någon lovaktivitet kommer anmälan att komma ut ca 3 veckor innan på denna webbsida. Reklam för lovaktiviteterna kommer att göras på KomTeks Facebooksida i vanlig ordning.

Teknikstöd för grundskolan

KomTeks insatser riktade mot grundskolan utgör ett komplement till övrig teknikundervisning.

KomTek vill vara en naturlig samarbetspartner och en lustfylld inspirationskälla. Vår fortbildning och handledning vilar på ett entreprenöriellt förhållningssätt och fokus ligger på områden som mekanik, elektronik, programmering, designprocessen med mera. Handledning/coachning sker i dialog med berörda pedagoger kring hur man kan jobba med teknikämnet. Allt har självklart en koppling till läroplanen.

"En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap." (LGR11 – Skolans värdegrund och uppdrag)

Kostnader

Eftersom KomTek är en kommunal verksamhet är teknikstödet kostnadsfritt för pedagoger och skolor verksamma inom Falkenbergs kommun.

Kurser och lovaktiviteter

På KomTek inspireras, utmanas och utvecklas barn och ungas intresse för teknik. Vi erbjuder kurser och kostnadsfria lovaktiviteter. Vi strävar efter att få fler flickor och pojkar att se sig själva som framtidens tekniker, ingenjörer och innovatörer.

Var kreativ med hjälp av teknik

KomTek-pedagogiken bygger på glädjen i att skapa med teknikens hjälp. Genom KomTek-pedagogiken får man utlopp för sin kreativitet på ett sätt som man kanske inte provat tidigare. Man får bland annat lära sig mer om mekanik, pneumatik, elektronik och programmering beroende på vilken kurs barnet/ungdomen väljer att gå. På KomTek är utmaningen att använda olika verktyg, konstruera olika produkter/modeller och prova på olika tekniker beroende på hur gammal barnet/ungdomen är.

Pedagogiken och miljön på KomTek ska alltid så långt som möjligt utgå från hens förmågor och behov. Den egna erfarenheter och egna idéer utgör en viktig del för att så ett frö till nyfikenhet, att våga och i slutänden öka sitt självförtroende.

Testa nya idéer

Med hjälp av lustfylld pedagogik välkomnar KomTek till en rolig och lärorik stund i teknikens och entreprenörskapens fantastiska värld! Viktigt för KomTek är att barnet/ungdomen vill vara hos oss, ha kul och att hen utmanas för att våga prova nya idéer.

Traditionellt är det mest män som jobbar med teknik. För att på lång sikt vara ett stöd i att bredda näringslivets rekryteringsbas strävar Komtek därför efter att ha hälften flickor och hälften pojkar i våra kurser. KomTeks strävan är att få både flickor och pojkar att se sig själva som framtidens tekniker, ingenjörer och innovatörer.

Kontakt

Kontakt