Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbudet hävt

Från 13/7 är bevattningsförbudet hävt i hela Falkenbergs kommun. Fortsätt gärna vara vattensmart. Läs mer om vattensituationen här.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

KomTek

KomTek vill utmana och väcka nyfikenhet för teknikens härliga värld. Om ditt barn/ungdom gillar att uppfinna, klura, skapa och vara kreativ på sin fritid så finns KomTek. Teknik är spännande och oavsett om man redan har kunskap om teknik eller inte riktigt vet vad teknik innebär så är man välkommen till oss på KomTek.

Schema över KomTeks sommaraktiviter, med reservation för förändringar.

OBS!! Samma barn kan enbart vara med på en sommaraktivitet per vecka. Dessa aktiviteter är gratis och KomTek vill att så många olika barn som möjligt ska få chansen att testa på aktiviteter i sommar.

Vecka 26

 • Måndag: Teknikkul
 • Tisdag: Sommarkul
 • Onsdag: Lego WeDo 2.0

Vecka 27

 • Måndag: Teknikkul
 • Onsdag: Cad
 • Onsdag: Programmering Micro:bit

Vecka 28

 • Måndag: Teknikkul
 • Tisdag: Sommarkul
 • Onsdag: Lego WeDo 2.0

Vecka 29

 • Måndag: Teknikkul
 • Onsdag: Cad
 • Onsdag: Programmering Micro:bit

Vecka 30

 • Måndag: Teknikkul
 • Tisdag: Sommarkul
 • Onsdag: Lego WeDo 2.0

Vecka 31

 • Måndag: Teknikkul
 • Onsdag: Cad
 • Onsdag: Programmering Micro:bit

Vecka 32

 • Måndag-onsdag: Tjejläger 7-10 år(dagläger förmiddag)
 • Måndag-onsdag: Tjejläger 11-13 år(dagläger eftermiddag)

Vecka 33

 • Måndag: Teknikkul

Teknikkul ålder 7-13 år (8 platser/pass)

Arbete med enkel mekanik för de yngre och enkel elektronik & lödning för de äldre i vår teknikverkstad. Inga förkunskaper krävs. (inomhusaktivitet)

Sommarkul ålder 7-13 år(10 platser)

Temaaktiviteter utomhus kopplat till teknik och problemlösning. Varierar utifrån väderlek. Vid dåligt väder flyttas aktiviteten inomhus och anpassas utifrån rådande väder.

Programmering Lego WeDo 2.0 ålder 7-10 år (10 platser/pass)

Arbete med att bygga legomodell efter instruktion och sedan programmera den så att den blir automatisk och går av sig själv. Har du redan kunskaper så utmanar vi mot högre nivå. (inomhusaktivitet)

Programmering Micro:bit ålder 9-13 år (10 platser/pass)

Arbete med grunderna i programmering av Micro:bit med hjälp av surfplatta/dator. Har du redan kunskaper så utmanar vi mot högre nivå. (inomhusaktivitet)

Cad & 3-D utskrift ålder 9-13 år (10 platser/pass)

Grunderna i cad-programmet TinkerCad och vi skriver ut de modeller du önskar ta med hem. (inomhusaktiviter)

v.32 Tjejläger (halvdagsläger) måndag-onsdag

8 tjejer kommer att tillsammans utforskar teknikens härliga värld. Det blir för 7-10 åringar på förmiddagen och 11-13 åringar på eftermiddagen. Vi blandar dagarna med byggen, programmering, roliga tävlingar och chans till att träffa tjejer som går på teknikprogrammet och som arbetar med teknik på olika sätt. Det blir 3 inspirerande dagar med massor av kreativitet, lärdomar och utmaningar. Separat anmälan som öppnar v.29

Teknikstöd för grundskolan

KomTeks insatser riktade mot grundskolan utgör ett komplement till övrig teknikundervisning.

KomTek vill vara en naturlig samarbetspartner och en lustfylld inspirationskälla. Vår fortbildning och handledning vilar på ett entreprenöriellt förhållningssätt och fokus ligger på områden som mekanik, elektronik, programmering, designprocessen med mera. Handledning/coachning sker i dialog med berörda pedagoger kring hur man kan jobba med teknikämnet. Allt har självklart en koppling till läroplanen.

"En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap." (LGR11 – Skolans värdegrund och uppdrag)

Kostnader

Eftersom KomTek är en kommunal verksamhet är teknikstödet kostnadsfritt för pedagoger och skolor verksamma inom Falkenbergs kommun.

Kurser och lovaktiviteter

På KomTek inspireras, utmanas och utvecklas barn och ungas intresse för teknik. Vi erbjuder kurser och kostnadsfria lovaktiviteter. Vi strävar efter att få fler flickor och pojkar att se sig själva som framtidens tekniker, ingenjörer och innovatörer.

Var kreativ med hjälp av teknik

KomTek-pedagogiken bygger på glädjen i att skapa med teknikens hjälp. Genom KomTek-pedagogiken får man utlopp för sin kreativitet på ett sätt som man kanske inte provat tidigare. Man får bland annat lära sig mer om mekanik, pneumatik, elektronik och programmering beroende på vilken kurs barnet/ungdomen väljer att gå. På KomTek är utmaningen att använda olika verktyg, konstruera olika produkter/modeller och prova på olika tekniker beroende på hur gammal barnet/ungdomen är.

Pedagogiken och miljön på KomTek ska alltid så långt som möjligt utgå från hens förmågor och behov. Den egna erfarenheter och egna idéer utgör en viktig del för att så ett frö till nyfikenhet, att våga och i slutänden öka sitt självförtroende.

Testa nya idéer

Med hjälp av lustfylld pedagogik välkomnar KomTek till en rolig och lärorik stund i teknikens och entreprenörskapens fantastiska värld! Viktigt för KomTek är att barnet/ungdomen vill vara hos oss, ha kul och att hen utmanas för att våga prova nya idéer.

Traditionellt är det mest män som jobbar med teknik. För att på lång sikt vara ett stöd i att bredda näringslivets rekryteringsbas strävar Komtek därför efter att ha hälften flickor och hälften pojkar i våra kurser. KomTeks strävan är att få både flickor och pojkar att se sig själva som framtidens tekniker, ingenjörer och innovatörer.

Kontakt

Kontakt