Klass 2-varning för mycket höga vattenflöden i Ätran.

Vädret kan bidra till översvämningsproblem på utsatta ställen. Ta del av aktuell lägesrapport och läs mer om hur du kan förbereda dig >>

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

KomTek

KomTek vill utmana och väcka nyfikenhet för teknikens härliga värld. Om ditt barn/ungdom gillar att uppfinna, klura, skapa och vara kreativ på sin fritid så finns KomTek. Teknik är spännande och oavsett om man redan har kunskap om teknik eller inte riktigt vet vad teknik innebär så är man välkommen till oss på KomTek.

Kurser och lovaktiviteter

På KomTek inspireras, utmanas och utvecklas barn och ungas intresse för teknik. Vi erbjuder kurser och kostnadsfria lovaktiviteter. Vi strävar efter att få fler flickor och pojkar att se sig själva som framtidens tekniker, ingenjörer och innovatörer.

Var kreativ med hjälp av teknik

KomTek-pedagogiken bygger på glädjen i att skapa med teknikens hjälp. Genom KomTek-pedagogiken får man utlopp för sin kreativitet på ett sätt som man kanske inte provat tidigare. Man får bland annat lära sig mer om mekanik, pneumatik, elektronik och programmering beroende på vilken kurs barnet/ungdomen väljer att gå. På KomTek är utmaningen att använda olika verktyg, konstruera olika produkter/modeller och prova på olika tekniker beroende på hur gammal barnet/ungdomen är.

Pedagogiken och miljön på KomTek ska alltid så långt som möjligt utgå från hens förmågor och behov. Den egna erfarenheter och egna idéer utgör en viktig del för att så ett frö till nyfikenhet, att våga och i slutänden öka sitt självförtroende.

Testa nya idéer

Med hjälp av lustfylld pedagogik välkomnar KomTek till en rolig och lärorik stund i teknikens och entreprenörskapens fantastiska värld! Viktigt för KomTek är att barnet/ungdomen vill vara hos oss, ha kul och att hen utmanas för att våga prova nya idéer.

Traditionellt är det mest män som jobbar med teknik. För att på lång sikt vara ett stöd i att bredda näringslivets rekryteringsbas strävar Komtek därför efter att ha hälften flickor och hälften pojkar i våra kurser. KomTeks strävan är att få både flickor och pojkar att se sig själva som framtidens tekniker, ingenjörer och innovatörer.

Kontakt

Kontakt