Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Resor och inackordering

Om du som går i gymnasiet bor minst sex kilometer från skolan kan du få ett resekort. Det finns också möjlighet att söka inackorderingstillägg eller resersättning om du inte kan åka med den ordinarie kollektivtrafiken.

Resekortet

Resekortet är ett kombinerat buss- och tågkort med obegränsat antal resor med Hallandstrafikens bussar inom länet, samt på Västtrafiks linjer 732 och 777 till Kungsbacka. Resekortet gäller på västtågen till Horred och Krösatågen till Smålandsstenar samt på Öresundstågen mellan Kungsbacka och Båstad. Resekortet gäller för resor mellan klockan 04 till 22 på vardagar och lovdagar under terminen (gäller inte jul- och sommarlov).

För att få resekort ska avståndet mellan din folkbokföringsadress och skolans adress var minst sex km. Mätning av närmsta gång-/cykelväg sker i kommunens digitala kartprogram "Solen". Under tiden som du inte har kvitterat ut ditt resekort måste du själv bekosta dina resor till och från skolan. Den första skoldagen åker du gratis till skolan.

Resekort för elever på Falkenbergs gymnasieskola

Observera att du inte behöver ansöka om resekort när du är folkbokförd i Falkenbergs kommun och är elev på Falkenbergs gymnasieskola.

Om du är elev som bor i en annan kommun ansöker du om resekort i din hemkommun.

Praktikkort

Elever som har minst sex km till sin APL-plats har rätt att få ett praktikkort. Din handledare fyller i en ansökan som lämnas in till ansvarig administrativ personal dit du sedan kan gå och hämta ut ditt kort.

Resekort för elever på annan gymnasieskola

Ansökan om resekort görs till din hemkommun. Om du är folkbokförd i Falkenbergs kommun ansöker du om resekort via självservice alternativt skickar ansökan till Falkenbergs gymnasieskola. Ansökan ska vara oss tillhanda senast första augusti för att kunna garantera ett resekort från skolstart.

Om du är elev på kommunal skola kvitterar du ut ditt resekort på din skola under första skoldagen.

Om du är elev på Peder Skrivares skola i Varberg eller på en friskola kvitterar du ut ditt resekort på Falkenbergs gymnasieskola innan skolstart.

Ansök om resekort

Om du förlorat ditt resekort

Om du förlorat ditt resekort meddelar du resekortsansvarig som spärrar det. Kortet går nu inte att åka på, även om det vid senare tillfälle skulle komma tillrätta.

Resor till och från skolan under tiden du ej har något resekort får du själv bekosta tills du fått ett nytt.

För att få ut ett nytt kort

Kontakta ansvarig på administrationen.

Ansvariga för resekort

Om du är elev på Falkenbergs gymnasieskola ska du vända dig till följande ansvarig
Annette Nilsson och Belinda Sjöstrand (IM, HVO, IA)
Marita Cedqvist (BA, EE, EK, FT, HA, NA, TE)
Susanne Heland (BF, ES, IN, HU, RL, SA, VO)

Om du är elev på annan skola ska du vända dig till följande ansvarig
Anette Bergman Ryeskog och Lina Andreasson

Kontantersättning

Ansökan om kontantersättning görs till din hemkommun och söks på nytt varje läsår. Du kan söka kontantersättning om det saknas buss- eller tågförbindelse mellan folkbokföringsadress och skola eller om det är minst sex km mellan din folkbokföringsadress och närmaste busshållplats.

Ansök om kontantersättning

Inackorderingtillägg

Ansökan om inackorderingstillägg görs till din hemkommun och söks på nytt varje läsår. För elever vid högskolor, fristående skolor med flera, kan statligt inackorderingstillägg sökas genom CSN.

Du kan få inackorderingstillägg om du på grund av lång resväg måste inackordera dig på skolorten. Inackorderingstillägg kan även beviljas om den totala restiden inklusive väntetid är minst tre timmar per dag.

Ansökan inackorderingstillägg