Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet passar för dig som tänker dig en framtid med fortsatta högskolestudier och med många dörrar öppna inför ditt framtida yrkesval. Du får en bred utbildning inom det samhällsvetenskapliga området.

Allmänt om programmet

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt. I detta ingår kunskaper om människor som individer, som gruppmedlemmar och som deltagare i en samhällsgemenskap, samt om samhällens strukturer, verksamheter och funktioner. Du får lära dig mycket om demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.

Historia läser du för att förstå förhållanden i dagens samhälle och orientera dig inför framtida samhällsförändringar. Du får också lära dig mycket om kommunikation och om hur åsikter och värderingar uppkommer. När du studerar samhällskunskap och andra ämnen får du träna på att använda ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.

Du får öva dig i att diskutera lösningar på samhällsvetenskapliga problem och motivera ställningstaganden med väl grundade argument. Stor vikt läggs vid att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter. Du får också öva på att uttrycka dig i varierande skriv- och talsituationer på framför allt svenska och engelska.

Under utbildningen kommer du att få arbeta mycket med samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet, ansvarstagande och förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.

Inriktningar på Falkenbergs gymnasieskola

Beteendevetenskap

Inriktningen beteendevetenskap ger dig kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Du får förståelse för människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ger dig även kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap.

Samhällsvetenskap


Inriktningen samhällsvetenskap ger dig ytterligare kunskaper om politik, ekonomi, samhällsplanering och internationella frågor. Du får bredda och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang.

Exempel på arbetsområden

Exempel på arbetsområden efter vidareutbildning är beteendevetenskap, geografi, historia, journalistik, pedagogik, psykologi, sociologi, språk, teologi och samhällsvetenskap

Kontakt

Kontakta Samhällsvetenskapsprogrammet