Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Introduktionsprogrammen

För dig som inte är behörig till ett nationellt program finns Introduktionsprogrammen. Vi erbjuder studier som kan ge behörighet till ett nationellt gymnasieprogram, annan utbildning eller som förbereder dig för arbetsmarknaden. Du kan även kombinera dina studier med lärande på arbetsplats. Vårt team av studie- och yrkesvägledare, LPA-samordnare, pedagoger och elevhälsa hjälper dig att skräddarsy din studieplan utifrån dina personliga mål. På Falkenbergs gymnasieskola erbjuder vi samtliga fyra introduktionsprogram.

Programinriktat val läses tillsammans med eleverna på ett nationellt program.

Programinriktat val

Syftet är att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt gymnasie-program. Syftet är också att du så snart som möjligt ska kunna bli behörig och antas till det nationella programmet.

För att vara behörig att söka detta krävs lägst betyget E i minst sex ämnen. Ett av dessa måste vara svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom ska minst ett av ämnena engelska eller matematik ingå.

På IM finns flera team som erbjuder olika studieupplägg och skolmiljöer. Du får en handledare och läser de flesta ämnen i ett hemklassrum/hemvist. Vilket team just du ska studera i beror bl.a. på vilka dina mål är och i vilket team vi på bästa sätt ger dig möjlighet att nå dem.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ förbereder dig för fortsatta studier, Yrkesintroduktion eller arbets-marknaden. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Den kan också innehålla lärande på arbetsplats.

Språkintroduktion

Språkintroduktion riktar sig till dig som inte varit i Sverige så länge. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

Du får också undervisning i andra grundskole- och gymnasieämnen som du behöver för din fortsatta utbildning. I Falkenberg erbjuder vi flera klasser för att du ska kunna studera där du just nu befinner dig i din språkutveckling.

Yrkesintroduktion

På yrkesintroduktion får du en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Du får möjlighet att studera grundskoleämnen i klass och/eller gymnasiekurser på yrkesprogrammen.

Utbildningen är individuellt utformad och kan innehålla varierande antal dagar med lärande på arbetsplats. LPA kan vara din väg till jobb! Du får hjälp att hitta en arbetsplats samt stöd och handledning under din LPA-period.

I Falkenberg samarbetar vi med flera olika yrkesprogram där du kan erbjudas att läsa nationella kurser i mån av plats. Andra kurser såsom UF och Arbete- och livskunskap kan vara en bra förberedelse inför din LPA eller ditt framtida arbete.

Kontakt

Kontakta Introduktionsprogrammen