Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Introduktionsprogrammen

För dig som saknar behörighet till de nationella programmen finns fem olika introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen ska leda till att du blir behörig till ett nationellt program eller förbereda dig för arbetsmarknaden eller annan utbildning.

Allmänt om introduktionsprogrammen

På Falkenbergs gymnasieskola erbjuder vi alla introduktionsprogrammen. Vårt team av studie- och yrkesvägledare, praktiksamordnare, pedagoger och elevhälsa hjälper dig att skräddarsy din individuella studieplan utifrån dina personliga mål. Du kan till exempel kombinera praktik med studier. Vi har olika grupptillhörigheter med tanke på upplägg och olika skolmiljöer. Vi erbjuder också Makerspace för praktiskt arbete i en verkstad (skapa, konstruera och reparera saker och ting).

Preparandutbildning

Preparandutbildning vänder sig till dig som fullföljt årskurs 9 utan att ha fått behörighet till ett nationellt program. Syftet är att du ska bli behörig och kunna söka till ett nationellt program efter ett år.

Programinriktat individuellt val

Syftet med programinriktat individuellt val är att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram och att du så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet. För att vara behörig att söka (till yrkesprogram) krävs lägstbetyg E i minst sex ämnen. Ett av dessa måste vara svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom måste minst ett av ämnena engelska eller matematik ingå.

Yrkesintroduktion

Här får du en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden. Utbildningen består vanligtvis av mycket praktik och kan kombineras med både grundskolekurser eller gymnasiekurser på yrkesprogram. Vi erbjuder också andra kurser som förberedelse inför praktik och arbete, såsom till exempel körkortsteori och arbets- och livskunskap.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ förbereder dig för fortsatta studier, yrkesintroduktion eller arbetsmarknaden.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är en utbildning för dig som behöver lägga fokus på svenska som andraspråk men även andra grundskoleämnen för att du ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.

Kontakt

Kontakta Introduktionsprogrammen