Lokala allmänna råd på grund av covid-19 i Falkenberg och Halland.

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter kommer att vara stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet är en gymnasieutbildning med hög teknisk nivå. Programmet förbereder dig för kvalificerade yrken inom den moderna industrin. Studierna är praktiskt inriktade och det finns en tydlig koppling mellan teori och praktik. Utbildningen ger dig inblick i hela produktionskedjan, från idé och design till färdig produkt. Vi samarbetar med lokala industriföretag för att förbereda dig väl för ditt framtida yrkesliv.

Allmänt om programmet

Det industritekniska yrkesområdet förändras snabbt och därför kommer du att få fortsätta att lära i yrkeslivet. Under utbildningen arbetar du med problemlösning och stimuleras till att upptäcka innovativa möjligheter att skapa förändringar.

I många företag arbetar du som medarbetare i grupp. Utbildningen kommer därför utveckla din förmåga att samverka med andra, oavsett till exempel kön, kulturell bakgrund, ålder, position eller kompetens. Många industrier har internationella kontakter med manualer och beskrivningar skrivna på engelska. Engelska är också i flera fall koncernspråk. Utbildningen ger därför möjlighet till fördjupade studier i engelska.

Du kommer att ha minst 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande. Då får du praktisera och utveckla dina kunskaper på olika industriföretag.

Inriktningar på Falkenbergs gymnasieskola

Svetsteknik
Här lär du dig olika svetstekniker och att bearbeta plåtdetaljer. Inriktningen kan leda till arbete som svetsare, vilken är en kunskap som är efterfrågad hos många företag. Inriktningen svetsteknik kan leda till arbete som svetsare i många olika yrken där svetsning är efterfrågad. Det kan även leda till arbete som godkänd, internationell svetsare.

Kontakt

Kontakta Industritekniska programmet