Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Humanistiska programmet

Utbildningen på humanistiska programmet utvecklar dina kunskaper i humaniora. Inom humaniora studeras människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt och internationellt.

Allmänt om programmet

Människans skapande och tänkande är i centrum för studier på humanistiska programmet och du får studera kulturarv, samtida kultur och interkulturella frågor, liksom språk som kulturbärare. Centrala kunskapsområden är därför språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.

Du får arbeta mycket med att utveckla din språkliga säkerhet och din kreativitet i tal och skrift. Du får till exempel öva dig i att argumentera i tal och skrift, dra slutsatser och motivera dina ställningstaganden.

Du kommer att få utveckla din samarbetsförmåga samt stimuleras till att se möjligheter och ta initiativ. Du får också utveckla din självständighet och ditt ansvarstagande.

Inriktning på Falkenbergs gymnasieskola

Språk
Inriktningen språk ska ge fördjupade kunskaper i språk och belysa sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra.

Falkenbergs gymnasieskola kommer att erbjuda CAE, Cambridge examen för alla HU-elever och att Eng 7-kursen är den kurs som avser detta. Du kan alltså välja att ta denna examen innan du slutar år tre.

Vidare studier och exempel på arbetesområden

Efter examen från programmet kommer du ha kunskaper för högskolestudier inom främst humaniora men även inom samhällsvetenskap. Du kan även söka utbildningar inom yrkeshögskolan mot till exempel ekonomi, media och turism.

Exempel på arbetsområden efter vidareutbildning är arkeologi, estetik, filosofi, historia, antropologi, litteraturvetenskap, pedagogik, psykologi, språk, teologi och samhällsvetenskap

Kontakt

Kontakta Humanistiska programmet