Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta med automatiserade produktionssystem, system för energi-, miljö- och vattenteknik eller dator- och kommunikationssystem, eller för att arbeta som elektriker inom eldistribution eller installation.

Allmänt om programmet

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i produktion, installation och distribution av el-, energi- och vattensystem. Den ska ge kunskaper om el- och energiteknik och automation samt färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom dessa arbetsområden. Dator- och kommunikationsteknik och samhällets IT- infrastruktur är också centralt inom utbildningen.

Utbildningen ska träna dig i att göra medvetna val, exempelvis att kunna använda rätt material och verktyg samt att kunna planera och utvärdera en arbetsprocess. Utbildningen ska också utveckla dina matematiska kunskaper. Du får också möjlighet till fördjupade studier i engelska.

I yrkeslivet kommer du att möta olika människor och ansvara för att ett professionellt arbete utförs, ofta i samarbete med andra yrkesgrupper. Du kommer därför att få utveckla din förmåga att samarbeta med andra, bemöta kunder, ge service och att skickligt utföra arbete både på företag och i människors hem. Inom branscherna är både storföretag och enpersonsföretag vanliga. Utbildningen ska därför ge kunskaper om företagandets villkor.

Du kommer att ha minst 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande. Då kommer du att få vara på exempelvis en elfirma eller ett dataföretag och praktisera och utveckla dina kunskaper. APL är uppdelad i flera perioder så du får prova på olika verksamheter.

Inriktning på Falkenbergs gymnasieskola

Elteknik
Inriktningen elteknik ska ge kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och datanät.
Du kan läsa en fördjupning inom elautomation. Här får du utveckla din förmåga att yrkesmässigt arbeta med underhållsarbete och felsökning i elektroniska installationer samt industriella anläggningar.

Vidare studier och exempel på yrken

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. Du kan också läsa kurser under gymnasietiden som ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Utvecklingen inom bland annat dataområdet sker allt snabbare. Det innebär att du måste vara beredd att vidareutbilda dig fortlöpande.

Inriktningen elteknink kan leda till yrken som elektriker verksam inom installation och eldistribution. Andra möjliga yrken är till exempel hisstekniker och larmtekniker. Har du läst kurser inom automation kan du bli industrielektriker och mekatroniker.

Kontakt

Kontakta El- och energiprogrammet