Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Allmänt om programmet

Utbildningen ger dig kunskaper om samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Du får också utveckla dina kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

De ekonomiska sambanden i världen är komplexa och förändringar som sker inom ett område får ofta konsekvenser inom ett helt annat. Utbildningen ska därför utveckla dina kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Den ska även ge kunskaper om villkor för en hållbar utveckling, såväl ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt. Vid studier i ekonomi är historisk kunskap central. Därför läser du historia så att du förstår nutiden och kan resonera kring orsakssamband och följder av olika beslut.

Inriktningar på Falkenbergs gymnasieskola

Ekonominriktning

Ekonominriktningen ger dig kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Du får också lära dig vägen från idé till att starta eget företag. Ofta arbetar du praktiskt tillsammans med andra.

Juridikinriktning

Juridikinriktningen ger dig kunskaper om rättsväsendets betydelse i ett demokratiskt samhälle. Du läser affärsjuridik och får kunskap om lagar och avtal och hur dessa påverkar företag, organisationer och privatpersoner. Du får fundera över etiska frågeställningar och fördjupar dina kunskaper om mänskligt beteende och beslutsfattande.

Vidare studier och exempel på yrken

Du får grundläggande och särskild behörighet för många utbildningar vid högskolan, särskilt inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Exempel på yrken efter gymnasiet är att arbeta inom handel och kontor, på banker, försäkringsbolag, ekonomi- och personalavdelningar, reklambyråer och så vidare

Efter vidareutbildnig kan du bli till exempel lärare, ekonom, mäklare, jurist, inköpare, säljare och marknadsförare.

Kontakt

Kontakta Ekonomiprogrammet