Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Vill du arbeta med människor? På barn- och fritidsprogrammet lär du dig om pedagogik och du får träna på att möta barn, ungdomar och vuxna i deras utveckling. Du får möjlighet att öva och tillämpa samarbete och kommunikation.

Allmänt om programmet

Barn- och fritidsprogrammet är både ett yrkesförberedande och högskoleförberedande program. Detta innebär att du med hjälp av ett gediget arbetsplatsförlagt lärande (APL) och god kontakt med arbetslivet har stora möjligheter att direkt efter avslutade gymnasiestudier komma in på arbetsmarknaden. Det innebär också att vi kan förse dig med de kurser som krävs för att få den grundläggande behörigheten att läsa vidare på universitet eller högskola.

Samarbete och kommunikation är viktiga kunskaper som du ges möjlighet att utvecklas i på programmet. Du kommer att få utveckla dina ledarkunskaper och lära dig att planera, organisera, leda och utvärdera olika aktiviteter. Du får också pröva olika fritidsaktiviteter, både inom- och utomhus. Vi har bland annat ett mycket uppskattat samarbete med Klitterbadet.

Minst 15 veckor har du APL, arbetsplatsförlagt lärande. Då kan du få vara på exempelvis förskola, skola, fritidsverksamhet, idrotts- eller friskvårdsverksamhet och delta i den dagliga verksamheten där.

Inriktning Fritid och hälsa

Här får du lära dig om människors fritid, hälsa och friskvård. Du kan bland annat välja kurser inom träningslära och massage. Vi har ett metodrum där du får arbeta praktiskt inom yrkesområdet. Inriktningen passar dig som vill arbeta inom olika friskvårdsverksamheter och med människors hälsa. Möjliga yrkesutgångar är badpersonal och personal inom idrotts- och fritidsanläggningar. Inriktningen fritid och hälsa ger dig också en god grund inför fortsatta studier mot till exempel fritidsledare, massör, arbete inom SPA-verksamheter, dietist eller idrottslärare.

Inriktning Pedagogiskt arbete

Här får du lära dig om människors utveckling, lärande, behov och rättigheter. Inriktningen ger kunskaper om olika pedagogiska verksamheter och du kan välja kurser om barns lärande och växande och skapande verksamhet. Du har även möjlighet att få en inblick i specialpedagogikens värld där du lär dig om människors olika villkor för lärande och utveckling samt att arbeta utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt. Möjliga yrkesutgångar är barnskötare och resurspedagog. Inriktningen pedagogisktarbete ger dig också en god grund inför fortsatta studier mot till exempel förskollärare, lärare eller fritidspedagog.

Inriktning Socialt arbete

Inriktningen ger kunskap om olika sociala förhållanden i samhället. Du som väljer att gå inriktningen socialt arbete får lära dig om hur man bemöter människor i olika livssituationer. Här kan du läsa kurser som socialt arbete, sociologi och ungdomskulturer. Utifrån en demokratisk värdegrund och mänskliga rättigheter utvecklas du i att arbeta inom sociala verksamheter. Genom fältstudier får du även möjlighet till inblick i olika verksamheter. Möjliga yrkesutgångar är elevassistent och ledsagare. Inriktningen socialt arbete ger dig också en god grund inför fortsatta studier mot till exempel socionom eller polis.

Kontakt

Kontakta Barn- och fritidsprogrammet