Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Praktik och APL på gymnasiet

På gymnasiet kan du ha arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller annan form av praktik, till exempel skuggning.

Arbetsplatsförlagt lärandet - APL

APL är en central del av din utbildning och innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser. APL är avgörande för att du ska bli väl förberedd för ditt yrkesområde. APL finns på alla yrkesprogram på gymnasieskolan och innefattar minst 15 veckor på tre år. Följande program har APL på Falkenbergs gymnasieskola:

  • Barn- och fritidsprogrammet
  • Bygg- och anläggningsprogrammet
  • El- och energiprogrammet
  • Fordons- och transportprogrammet
  • Handels- och administrationsprogrammet
  • Industritekniska programmet
  • Restaurang- och livsmedels programmet
  • Vård -och omsorgsprogrammet
  • Gymnasiesärskolan, hälsa vård och omsorg

Utbildning för APL- handledare

Skolverket erbjuder en handledarutbildning för APL-handledare. Den är webbaserad och kostnadsfri. Du kan läsa mer om handledarutbildningen på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Praktik på introduktionsprogrammen

På introduktionsprogrammen finns olika modeller av praktik efter överenskommelse mellan skolan, företaget/arbetsplatsen och eleven. Vi hjälps tillsammans åt att hitta en väg till arbete och motivation för dig.

Skuggning på högskoleförberedande progam

Några av de högskoleförberedande programmen har praktisk anknytning till kursval genom skuggning på arbetsplatser under några dagars tid. Det kan till exempel vara elever på samhällsprogrammet som vill lära sig mer om politik, tjänstemän, företagsledning, serviceyrken eller globala organisationer, eller teknikelever som vill veta mer om tekniska yrken och hur arbetsmarknaden ser ut där.

Praktik vid särskilda skäl

Vid särskilda skäl kan praktik även ordnas för en enskild elev på övriga program som en del av studieplanen.

Att känna till för mottagande arbetsplats

Om ni är mottagande arbetsplats så får ni information om innehåll och utformning av praktikperioden efter överenskommelse med respektive gymnasieprogram.

Ett försäkringsavtalPDF tecknas mellan företaget och skolan vid person- och sakskada. Detta gäller upptill den vanlig elevförsäkringen.

Om arbetsuppgifter, riskbedömning, tillbud och olyckor kan ni läsa i Skolverkets skrift Ansvaret för elevernas arbetsmiljö.

Genom Arbetsmiljöverket kan ni kostnadsfritt beställa skriften Så får barn och ungdomar arbetalänk till annan webbplats.