Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om fjärr- och distansundervisning

Här hittar du information om fjärr- och distansundervisning.

Informationen uppdaterades den 20 januari.

Beslut om delvis fjärr- och distansundervisning för Falkenbergs gymnasieskola från och med 25 januari

I Halland ser vi en fortsatt hög smittspridning av covid-19. Därför har samtliga kommuner i Halland gemensamt kommit överens om en inriktning för undervisningen i grundskolornas årskurs 7–9 och gymnasieskolorna från och med måndagen den 25 januari.

För årskurs 7–9 i grundskolorna i Falkenbergs kommun och Falkenbergs gymnasieskola innebär inriktningen att:

  1. Eleverna delvis kommer att fjärr- och distansundervisas och delvis kommer att undervisas i skolan enligt schema.
  2. Varje skola ser över hur fjärr- och distansundervisning ska bedrivas utifrån lokala förutsättningar och elevers behov. Det kommer kunna se olika ut beroende på varje skolas behov av och möjligheter att kunna glesa ut och undvika trängsel.
  3. Beslut kommer löpande att utvärderas och vid behov kommer nya beslut att fattas. Förhoppningen är att ju längre fram på vårterminen vi kommer – desto fler elever ska kunna undervisas i skolan.

Falkenbergs gymnasieskolan återkommer med mer information om hur undervisningen ska organiseras. Enskilda elever och elevgrupper kan komma att undantas beslutet.

Bakgrund till beslutet

Beslut om gemensam inriktning är fattat utifrån att samtliga kommuner i Halland ser att en fortsatt fjärr- och distansundervisning på heltid inte är en hållbar lösning i längden då det innebär risk för negativa konsekvenser för elevers kunskapsinhämtning och psykosociala situation. Samtidigt bedöms en återgång till skolan för samtliga elever inte vara lämplig och de åtgärder varje skola gör för att minska risken för smittspridning bedöms inte tillräckliga utifrån rådande smittläge.

Beslutet är fattat med anledning av att Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer gällande fjärr- och distansundervisning för elever i gymnasieskolan och de regionala rekommendationerna gällande fjärr- och distansundervisning för elever i grundskolornas högstadier upphör att gälla i slutet av denna vecka. Istället förväntas lokala bedömningar och beslut fattas utifrån gällande lagstiftningar.

Vad ska jag tänka på vid fjärr- och distansundervisning?

Fjärr- och distansundervisning innebär fulla skoldagar och du följer ditt ordinarie schema i så stor utsträckning som möjligt. Det är viktigt att du som elev tar ansvar för att arbeta med dina kurser och följer ditt schema. Du har alltid möjlighet att kontakta din lärare om du behöver hjälp eller mer information. Undervisning genomförs precis som vanligt, där du förväntas delta aktivt. Det är viktigt att du har studiefokus. Några saker som kan hjälpa dig är följande:

  • Skapa dig en egen studieplats hemma
  • Följ dina vanliga dagliga rutiner
  • Följ ditt vanliga schema, inkl. att ta rast och äta lunch
  • Ha daglig kontakt med undervisande lärare

Det finns en webbplats om fjärr- och distansundervisning som vänder sig till elever och vårdnadshavare i Falkenbergs kommunlänk till annan webbplats. På webbplatsen hittar du bland annat information om de viktigaste verktygen i fjärr- och distansundervisningen och tips på andra digitala resurser som kan användas i studierna. Du hittar också tips på hur vardagen kan organiseras och vad som är viktigt att tänka på för att fjärr- och distansundervisningen ska fungera så bra som möjligt.

Vad gäller om jag har symtom på covid-19 och ska vara hemma från skolan enligt Folkhälsomyndigheten?

Du avgör själv om du är frisk nog att delta i fjärr- och distansundervisningen.

Tänk på följande innan du kommer till skolan för undervisning.

Vad gäller om jag är sjuk?

Om du är sjuk ska du inte delta i undervisningen. Du anmäler din frånvaro enligt ordinarie rutin.

Tänk på följande innan du kommer till skolan för undervisning.

Kan praktiska moment i kurser genomföras på skolan?

Ja, praktiska moment i kurser kommer att genomföras på skolan.

Vad gäller för APL?

APL fortsätter som vanligt, om inte den arbetsplats du ska vara på meddelar något annat. APL-besök av lärare genomförs som planerat.

Vad gäller kring närvaro vid fjärr- och distansundervisning?

Din lärare registrerar närvaro som vanligt. Om du är sjuk ska du frånvaroanmälan dig enligt ordinarie rutin.

Var och när kan jag hämta skollunch under fjärr- och distansundervisningen?

Hur gör jag om jag behöver pratat med elevhälsan eller SYV?

Någon ur skolans elevhälsa finns alltid på plats på skolan. Kontakt med elevhälsan tas via telefon eller e-post.

Studie- och yrkesvägledarna arbetar hemifrån. Kontakt med studie- och yrkesvägledare tas via telefon eller e-post. Studie- och yrkesvägledare för introduktionsprogrammen (IM) är i skolan som vanligt.

Hur länge kommer fjärr- och distansundervisning att pågå?

Fjärr- och distansundervisningen pågår till och med den 24 januari 2021.