Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om covid-19: Falkenbergs gymnasieskola

Här hittar du information om hur den pågående coronapandemin påverkar Falkenbergs gymnasieskola.

Informationen uppdaterades den 4 december.

Om elev är frisk

Friska elever ska gå i skolan som vanligt.

Om en elev är sjuk eller har symtom på covid-19

En elev som har symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas ska stanna hemma från skolan.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska elever med symtom på covid-19 testa sig. På 1177 Vårdguiden finns information om självprovtagning och tidsbokninglänk till annan webbplats.

När kan eleven återgå till skolan

Om eleven provtagits och har covid-19 (positivt svar)

 • Om eleven provtagits och har covid-19 ska eleven stanna hemma och endast träffa dem eleven bor tillsammans med.
  .
 • Eleven ska stanna hemma i minst sju dygn efter insjuknandet. Eleven ska även ha varit feberfri i minst två dygn och tydligt känna sig bättre för att anses vara smittfri och kunna gå tillbaka till skolan.

 • Eleven kan återgå till skolan även om eleven har torrhosta eller bortfall av lukt- och smaksinne när allmäntillståndet i övrigt tillåter det och det har gått minst sju dygn sedan insjuknandet och eleven varit feberfri i minst två dygn.

Om eleven provtagits och inte har covid-19 (negativt svar)

 • Om eleven provtagits och inte har covid-19 ska eleven stanna hemma från skolan så länge eleven är sjuk.

 • Eleven kan återgå till skolan vid kvarstående lindriga symtom, exempelvis torrhosta eller lätt snuva, när allmäntillståndet i övrigt tillåter det.

Om eleven inte har provtagits för covid-19

 • Om eleven har kortvariga symtom som går över efter max ett dygn kan eleven gå tillbaka till skolan när eleven varit frisk och symtomfri i minst två dygn.

  Exempel: Eleven vaknar och är lite hängig, men redan nästa dag känner sig helt bra. Då ska eleven stanna hemma i två dygn utan symtom, för att vara säker på att inte blir sjuk. Efter två dygn utan symtom kan eleven gå tillbaka till skolan.
 • Om eleven har symtom i mer än ett dygn ska eleven stanna hemma minst sju dygn och vara symtomfri i minst två dygn innan eleven kan gå tillbaka till skolan.
 • Efter sju dygn kan eleven återgå till skolan även om eleven har lindriga symtom, exempelvis torrhosta eller lätt snuva, om eleven varit symtomfri i övrigt i två dygn.

Vad gäller för elever som är friska, men bor tillsammans med någon som är sjuk?

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya rekommendationer gällande smittspårning. De nya rekommendationerna innebär att de som bor tillsammans med någon som konstaterats smittad av covid-19 ska betraktas som misstänkta sjukdomsfall, och omfattas av särskilda förhållningsregler. De som berörs av detta får information från smittspårare/läkare som ringer upp den som konstaterats smittad av covid-19.

Om eleven bor tillsammans med någon som konstaterats smittad av covid-19 ska eleven:

 • Stanna hemma från skolan, som regel i sju dagar, och även rekommenderas provtagning dag fem.

 • Kontakta sin mentor och anmäla sig frånvarande i Skola24.

Om en elev är frisk, men har en närstående som tillhör en riskgrupp

Friska elever ska gå till skolan som vanligt. Det gäller även om eleven har en närstående som tillhör en riskgrupp.

Om en elev kommer till skolan med symtom på covid-19

Om en elev kommer till skolan med symtom på covid-19 kommer eleven att skickas hem direkt.

Skolmåltider

För att färre elever ska vistas i matsalen samtidigt har skolan gett de elever som äter lunch i matsalen en utsatt lunchtid då de förväntas äta samt tillsett att vissa klasser får sin lunch levererad till andra delar av skolan.

För att minska trängsel i matsalen ytterligare finns också en separat ingång samt utgång till och från matsalen.

Beslut om utvecklingssamtal

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att utvecklingssamtal i första hand ska genomföras digitalt. Vid behov kan utvecklingssamtal genomföras på skolan.

Information till vårdnadshavare vid konstaterad smitta av covid-19 på en skola

Alla som konstateras smittade av covid-19 blir föremål för smittspårning. Smittspårning sker via Region Hallands smittspårningsenhet där de personer som varit i kontakt med den som är smittad under den smittsamma perioden identifieras.

Om smittspårningsarbetet involverar en förskola eller skola, att den som bekräftats smittad av covid-19 haft närkontakt med någon på en förskola eller skola under den smittsamma perioden, kommer förskolan eller skolan att kontakta

Information till elever och vårdnadshavare vid smitta på en enhet
När det kommer till en förskolas eller skolas kännedom att ett barn, elev eller personal konstaterats smittad av covid-19 sker följande:

 • En dialog upprättas med vederbörande eller dennes vårdnadshavare.
 • Information inhämtas för att förskolans eller skolan ska kunna bedöma den rådande situationen i det enskilda fallet. Bedömningen görs med hjälp av Smittskydd Hallands underlaglänk till annan webbplats.
 • Det råder sekretess gällande hälsotillstånd enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Därför måste förskolan eller skolan inhämta ett samtycke från vederbörande eller dennes vårdnadshavare för att få informera andra om att det finns ett bekräftat fall av covid-19 på enheten. Även om samtycke finns kommer uppgifter om enskilt barn, elev eller personal och dess hälsotillstånd aldrig ska lämnas ut.
 • Information från förskolan eller skolan skickas via Unikum tillsammans med brev från Smittskydd Hallandlänk till annan webbplats vid behov.