Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om covid-19: Falkenbergs gymnasieskola

Här hittar du information om hur den pågående coronapandemin påverkar Falkenbergs gymnasieskola.

Informationen uppdaterades den 14 oktober.

Om elev är frisk

Friska elever ska gå i skolan som vanligt.

Om en elev är sjuk eller har symtom på covid-19

En elev som har symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas ska stanna hemma från skolan.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska elever med symtom på covid-19 testa sig. På 1177 Vårdguiden finns information om självprovtagning och tidsbokninglänk till annan webbplats.

När kan eleven återgå till skolan

Om eleven inte provtagits för covid-19

En elev som inte har provtagits för covid-19 ska stanna hemma så länge eleven är sjuk och vara symtomfri i minst två dygn innan eleven kan gå tillbaka till skolan.
Eleven kan återgå till skolan även om eleven har lindriga symtom, exempelvis torrhosta eller lätt snuva, när det har gått sju dagar sedan insjuknandet och eleven varit symtomfri i övrigt i två dygn.

Om eleven provtagits och inte har covid-19

En elev som har provtagits och inte har covid-19 ska stanna hemma från skolan så länge eleven är sjuk. Eleven kan återgå till skolan vid kvarstående lindriga symtom, exempelvis torrhosta eller lätt snuva, när allmäntillståndet i övrigt tillåter det.

Om eleven provtagits och har covid-19

En elev som har provtagits och har covid-19 ska stanna hemma i minst sju dagar efter insjuknandet. Eleven ska även ha varit feberfri i minst två dygn och tydligt känna sig bättre för att anses vara smittfri och kunna gå tillbaka till skolan.
Eleven kan återgå till skolan även om eleven har torrhosta eller bortfall av lukt- och smaksinne när allmäntillståndet i övrigt tillåter det och det har gått minst sju dagar sedan insjuknandet och eleven varit feberfri i minst två dygn.

Vad gäller för elever som är friska, men någon i hushållet är sjuk?

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya rekommendationer gällande smittspårning. De nya rekommendationerna innebär att de som bor med någon som konstaterats smittad av covid-19 ska betraktas som misstänkta sjukdomsfall, och omfattas av särskilda förhållningsregler. Vuxna och ungdomar från gymnasieåldern ska stanna hemma, som regel i sju dagar, och även rekommenderas provtagning dag fem. De som berörs av detta får information från smittspårare/läkaren som ringer upp den som konstaterats smittad av covid-19.

En elev som är föremål för smittspårning ska stanna hemma från skolan och kontakta sin mentor. Eleven gör en frånvaroanmälan enligt skolans ordinarie rutin.

Om en elev är frisk, men har en närstående som tillhör en riskgrupp

Friska elever ska gå till skolan som vanligt. Det gäller även om eleven har en närstående som tillhör en riskgrupp.

Om en elev kommer till skolan med symtom på covid-19

Om en elev kommer till skolan med symtom på covid-19 kommer eleven att skickas hem direkt.

Skolmåltider

För att färre elever ska vistas i matsalen samtidigt har skolan gett de elever som äter lunch i matsalen en utsatt lunchtid då de förväntas äta samt tillsett att vissa klasser får sin lunch levererad till andra delar av skolan.

För att minska trängsel i matsalen ytterligare finns också en separat ingång samt utgång till och från matsalen.

Beslut om utvecklingssamtal

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att utvecklingssamtal i första hand ska genomföras digitalt. Vid behov kan utvecklingssamtal genomföras på skolan.