Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om coronaviruset, covid-19: Falkenbergs gymnasieskola

Här hittar du information om hur den pågående coronapandemin påverkar Falkenbergs gymnasieskola.

Falkenbergs gymnasieskola gick över till distansundervisning fredagen den 20 mars, efter att Folkhälsomyndigheten tisdagen den 17 mars uppmanat alla gymnasieskolor att bedriva distansundervisning för att bromsa takten i spridningen av coronaviruset, covid-19. Vissa undantag har gjorts från rekommendationen och det finns elevgrupper som av olika skäl fortsatt får sin undervisning i skolans lokaler.

Falkenbergs gymnasieskolan följer rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten vilket innebär att annat utöver studierna också kan komma att påverkas av den pågående coronapandemin.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationerlänk till annan webbplats

Ta del av information i intranätet varje dag

Under distansstudierna behöver du ta del av den information som ligger på intranätet i gruppen GY Aktuell elevinformation varje dag. Förändringar i lektioner publiceras på intranätet i gruppen GY Lektionsförändringar.

Om du är osäker på hur du kommer åt dessa grupper kan dina lärare förklara för dig.

Frågor och svar

Vad innebär distansundervisning?

Distansundervisning innebär att du som elev har lektioner enligt ditt schema men att du befinner dig inte på skolan.

Hur går distansundervisningen till?

När din lektion börjar behöver du logga in i din elevdator med ditt Googlekonto som du fått av skolan.

Din lärare informerar dig om hur lektionen kommer att genomföras. Det är viktigt att du kontrollerar din e-post.

Undervisningen kommer i till största del ske genom Google Classroom och Google Meet (dvs via videolänk), som du kommer åt via din inloggning.

Det finns en webbplats om distansundervisning som vänder sig till elever och vårdnadshavare i Falkenbergs kommunlänk till annan webbplats. På webbplatsen hittar du bland annat information om de viktigaste verktygen i distansundervisningen och tips på andra digitala resurser som kan användas i studierna. Du hittar också tips på hur vardagen kan organiseras och vad som är viktigt att tänka på för att distansundervisningen ska fungera så bra som möjligt.

Vad ska jag tänka på vid distansundervisning?

Distansundervisning innebär fulla skoldagar och du följer ditt ordinarie schema i så stor utsträckning som möjligt. Det är viktigt att du som elev tar ansvar för att arbeta med dina kurser och följer ditt schema. Du har alltid möjlighet att kontakta din lärare om du behöver hjälp eller mer information. Undervisning genomförs precis som vanligt, där du förväntas delta aktivt. Det är viktigt att du har studiefokus. Några saker som kan hjälpa dig är följande:

  • Skapa dig en egen studieplats hemma
  • Följ dina vanliga dagliga rutiner
  • Följ ditt vanliga schema, inkl. att ta rast och äta lunch
  • Ha daglig kontakt med undervisande lärare

Det finns en webbplats om distansundervisning som vänder sig till elever och vårdnadshavare i Falkenbergs kommunlänk till annan webbplats. På webbplatsen hittar du bland annat information om de viktigaste verktygen i distansundervisningen och tips på andra digitala resurser som kan användas i studierna. Du hittar också tips på hur vardagen kan organiseras och vad som är viktigt att tänka på för att distansundervisningen ska fungera så bra som möjligt.

Vad gäller om jag har symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller hosta så att jag enligt folkhälsomyndigheten ska vara hemma?

Du avgör själv om du är frisk nog att delta i distansundervisningen.

Om du har symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller hosta och ska vara på skolan för att genomföra praktiska utbildningsmoment eller annat, så ska du inte gå till skolan utan stanna hemma. Du anmäler din frånvaro enligt ordinarie rutin.

Du ska vara hemma så länge du känner dig sjuk och du ska vara symtomfri i två dagar innan du får gå tillbaka till skolan. Du kan återgå till skolan även om du har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan du blev sjukt och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Vad gäller om jag är sjuk?

Om du är sjuk ska du inte delta i undervisningen. Du anmäler din frånvaro enligt ordinarie rutin.

Tänk på att du ska vara hemma så länge du känner dig sjuk och du ska vara symtomfri i två dagar innan du får gå tillbaka till skolan. Du kan återgå till skolan även om du har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan du blev sjukt och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Betyder distansundervisningen att skolan är stängd?

Nej, skolan är inte stängd men undervisningen sker mestadels på distans. Skolans lokaler är öppna om du behöver komma in på skolan av något skäl kopplat till undervisningen. Skolpersonalen är på plats.

Kan den praktiska undervisningen inom yrkesprogram genomföras på skolan?

Ja, mindre grupper av elever kan kallas till skolan för att genomföra praktiska moment inom yrkesprogrammen.

Kan praktiska moment i kurser genomföras på skolan?

Ja, mindre grupper av elever kan kallas till skolan för att genomföra praktiska moment i kurser.

Vad gäller för APL?

APL fortsätter som vanligt, om inte den arbetsplats du ska vara på meddelar något annat. APL-besök av lärare genomförs som planerat.

Vad gäller kring studiemedel vid distansundervisning?

Elever får studiemedel även vid distansundervisning. Du kan läsa mer på CSN:s webbplatslänk till annan webbplats.

Vad gäller kring närvaro vid distansundervisning?

Din lärare registrerar närvaro som vanligt. Om du är sjuk ska du frånvaroanmälan dig enligt ordinarie rutin.

Jag har inte tillgång till allt skolmaterial jag behöver. Hur gör jag?

Du kan hämta dator, laddare, böcker och annat skolmaterial på skolan.

Vad gäller för elever som inte har förutsättningar att arbeta hemma, till exempel när det gäller bredband?

Om du inte har möjlighet att arbeta hemifrån på grund av särskilda skäl så är du välkommen att arbeta på skolan. Prata med din mentor om du inte har möjlighet att arbeta hemma. Beslut tas i samråd med rektor.

Vad gäller kring skollunch under distansundervisningen?

Torsdagen den 23 april fattade servicenämnden beslut om att erbjuda eleverna på Falkenbergs gymnasieskola skollunch under pågående distansstudier.

Skollunchen består av kylda lunchlådor som hämtas ut på Falkenbergs gymnasieskola, Apelskolan, Skogstorpsskolan eller Söderskolan. Utdelningen av lunchlådor påbörjas måndagen den 4 maj.

Om du får undervisning på skolan äter du på skolan som vanligt.

För att hämta skollunch måste du göra en anmälan. Läs mer om skollunch under distansstudierna och hur anmälan går till härlänk till annan webbplats.

Hur gör jag om jag behöver prata med elevhälsan eller SYV?

Skolans elevhälsopersonal och SYV finns på plats och är tillgängliga precis som vanligt och du är välkommen att ta en kontakt med dem via e-post, telefon eller Google Meet. Vill du komma på en fysisk träff och prata med någon av dem går det bra, hör av dig innan och boka en tid.

Vad gäller för nationella prov?

Skolverket har meddelat att de nationella proven är inställda. Det betyder att din lärare kommer bedöma dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven i ämnet utifrån andra moment och underlag. Läs mer på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Vad gäller för gymnasiesärskolan?

Undervisningen för elever i gymnasiesärskolan fortgår som vanligt. Dock finns möjlighet till individuella upplägg för till exempel elever i riskgrupper. Skolan gör inga medicinska bedömningar utan i dessa fall måste behandlande läkare yttra sig. De individuella uppläggen kan innebära distansundervisning.

Hur länge kommer distansundervisning att pågå?

Det vet vi inte i dagsläget. Vi återkommer med mer information om nytt beslut fattas.

Hur påverkas studenten?

Falkenbergs gymnasieskola och Drottning Blankas Gymnasieskola har beslutat att ställa in den traditionella studentavslutningen med utspring. Beslutet fattades i samråd med Smittskydd Halland och Polismyndigheten med hänvisning till den pågående coronapandemin och rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Årets studentavslutning kommer istället att arrangeras klassvis. Varje klass samlas för betygsutdelning och ges möjlighet att ta farväl av varandra och avsluta läsåret. Därefter lämnar avgångseleverna skolan. Om och hur ett begränsat mottagande av avgångseleverna utanför skolan kan arrangeras är ännu inte klart. För att skolan ska kunna arrangera ett mottagande av studenterna måste skolan säkerställa att mottagandet inte samlar fler än 50 personer samt att trängsel inte uppstår.

Kortegen, studentbalen och studenttävlingar påverkas
Den kortege som vanligtvis följer studenterna utspring, studentbalen och studenttävlingar påverkas också. Bakom de tre arrangemang står skolornas studentkommitté. Kortegen kommer enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte att kunna genomföras. Studentbalen kommer inte att genomföras på utsatt datum, utan studentkommittén ser över möjligheten att skjuta upp balen till i augusti. Studenttävlingarna är tillståndspliktiga, och kommer därför inte att kunna genomföras enligt nuvarande rekommendationer.

Läs pressmeddelandet som skickades i samband med beslutet.

Hur påverkas skolavslutningen för elever i år 1 och 2?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utifrån de rekommendationer som idag råder kommer det tyvärr inte att kunna anordnas någon skolavslutning för eleverna i år 1 och 2 på skolan. Läsåret kommer istället att avslutas digitalt.