Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Individuellt program

Falkenbergs gymnasieskola erbjuder dig som är inskriven i särskolan ett fyraårigt Individuellt program (3600 h). Utbildningen är till stor del tematiskt upplagd. Vi skapar en individuell studieplan utifrån dina förutsättningar. Undervisningen inom de olika områdena syftar till att förbereda dig för vuxenlivet när det gäller framtida arbete, en meningsfull fritid och att klara av eget boende.

Allmänt om programmet

För varje ämnesområde i programmet finns det en ämnesområdesplan. Vi skapar en individuell studieplan utifrån dina behov och förutsättningar. Betyg sätts inte på ämnesområden utan efter dina fyra år kommer du att få ett gymnasiesärskolebevis. Praktik kan ingå i individuellt program om det är till nytta för dig. Rektor får besluta att en elev som läser på ett individuellt program kan läsa en kombination av ämnen från nationella program och ämnesområden om eleven har förutsättningar för detta.

Falkenbergs gymnasiesärskola erbjuder följande områden:

Estetiskt skapande

Här får du uttrycka dina tankar, känslor och idéer i olika estetiska former. Vi arbetar med ett tydligt mål i varje konstart. Du får vara med och planera och genomföra hantverk- och konstutställningar.

Hem- och konsumentkunskap

Här får du förbereda mellanmål, tillaga måltider och baka. Vi jobbar även
med tvätt, städ och andra områden som är viktiga för ett eget boende i framtiden.

Idrott och hälsa

Här deltar du i olika fysiska aktiviter som idrott och friluftsliv. Vi arbetar mycket med hälsa och levnadsvanor. Vi har regelbundet avslappning och massage. Du får prova på förenings- och fritidsaktiviteter så som mattcurling, boule och bowling, blomsterhantering och ridning. Det kan bidra till egna initiativ på fritiden.

Natur och miljö

Här får du arbeta tematiskt med de olika områdena i natur, teknik och matte. Du kommer att få ta aktiv del i miljöarbete som t.ex källsortering och kretsloppstänkande. Vi arbetar mycket med konkret material och vardagsmatematik.

Individ och samhälle

Här får du möta och diskutera kring nyheter i Sverige och i världen. Vi läser den lokala tidningen regelbundet samt tittar och lyssnar på nyhetsprogram.
Vi arbetar tematiskt med samhällskunskap, ge historia och religion. Vi diskuterar kring människans livsvillkor i Sverige och i andra länder.

Språk och kommunikation

Här får du träna dig på att kommunicera med hjälp av kroppsspråk, bilder, tecken, tal och skrift. Drama är en del av undervisningen i kommunikation. Du kommer också att få utveckla och använda dina kunskaper i engelska.