Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Hälsa, vård- och omsorg (HVO)

Du får chansen till personlig utveckling och möjligheter att förbereda dig inför vuxenlivet.

Allmänt om programmet

Undervisningen på HVO är kreativ, lustfylld och utgår från dina förutsättningar och
behov. Vi anser att all kunskap bygger på en stark självkänsla och ett utvecklat självförtroende.Vi har ett arbetssätt där varje elevs intressen och färdigheter tas tillvara och utvecklas i mindre grupper och med alternativa lösningar. IT-tekniken är ett naturligt verktyg i undervisningen. Vårt program har ett gott samarbete med andra program inom gymnasieskolan. Ett aktivt deltagande i samhället är en självklarhet för oss. Vi har ett väl uppbyggt samarbete med APL-platser. Vi erbjuder en trygg skolgång där glädje och gemenskap är en självklarhet.

Hos oss ges du möjlighet att öva och tillämpa samarbete och kommunikation. Du får träna dig på att ge service inom olika områden. Därför ges kursen ”Service och bemötande” inom alla fördjupningsområden på programmet. Vid ansökan väljer du ett av följande fördjupningsområden:

Fritid och friskvård

Fritid och friskvård handlar om verksamheter inom idrott, friluftsliv och friskvård av olika slag. Fritidens betydelse för hälsa och välbefinnande tas upp. Vi diskuterar även skötsel och underhåll av anläggningar samtservice och bemötande av kunder. Tillsammans prövar vi olika matlagningsmetoder och samtalar kring val av råvaror.

Förskolebarns lärande och växande

Förskolebarns lärande och växande handlar om förskolans verksamhet och om hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden, bland annat genom leken. Skapande verksamhet är en stor del av kursen och vi provar olika material och uttrycksformer. Vi arbetar med sambanden mellan barn, samhälle och miljö samt om människokroppen och hälsa.

Vård och omsorg

Vård och omsorg handlar om arbete med människor i olika livssituationer. Vi läser om människor med funktionsnedsättningar och om äldre människor och deras behov av vård och omsorg. Vi arbetar med sambandet mellan levnadsvanor, hälsa och välbefinnande. Tillsammans prövar vi olika matlagningsmetoder och samtalar kring val av råvaror.

Information och kommunikation

Vi behandlar information och kommunikation i vardags- och arbetslivet. Vi lär oss att kritiskt granska och värdera information samt kommunicera med hjälp av digitala verktyg. Engelska språket omger oss bland annat via den nya tekniken. Kunskap i engelska ökar dina möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang.