Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Utdrag ur betygskatalog

Du får utdrag ur betygskatalogen två gånger per läsår. Du kan själv be om utdrag när som helst under året efter behov. Du kan själv be om utdrag när som helst under året efter behov.

Utdrag ur betygskatalog (inklusive olovlig frånvaro)

Som elev får du ett utdrag ur betygskatalogen två gånger per läsår. Utdraget innehåller i förekommande fall uppgift om omfattningen av den frånvaro som du har haft utan giltigt skäl under terminen. Spara gärna ditt utdrag om du behöver det för att söka till exempel helg- och sommarjobb.

Därutöver kan du som elev få ett utdrag ur betygskatalogen med dina betyg när du så önskar. Ta kontakt med personal på skolans elevregistrering.

Om du byter skola eller avbryter dina studier får du automatiskt ett utdrag ur betygskatalogen.

Utdrag ur individuell studieplan

Som elev har du också tillgång till din individuella studieplan med betyg på avslutade kurser samt med de kurser som du läser eller att kommer att läsa under din gymnasietid. Inloggningen får du av din elevhandledare år 1. Samma inloggning används till studievalet för val av kurser till år 2 och 3.