Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Individuellt val

Om individuellt val

Ett gymnasieprogram består av olika kurser med totalt 2500 poäng. Inom dessa 2500 poäng finns individuella val som motsvarar sammanlagt 200 poäng. Dessa kan användas till fördjupning i något ämne eller kurser som utökar högskolebehörigheten.

På Falkenbergs gymnasieskola läser vi 100 poäng individuellt val i år 2 och 100 poäng individuellt val i år 3.

Du som läser någon av våra idrottsspecialiseringar, NIU eller du som läser moderna språk steg 3 (Tyska, Franska, Spanska) där det inte ingår i ditt program, läser individuellt val redan i år 1 om det fungerar schemamässigt.

Tillräckligt många elever behövs för att en kurs ska starta

För att en kurs ska starta måste tillräckligt många elever ha valt den. Det händer också ibland att vissa kurser är så populära att antalet elever blir för stort. Då lottas platserna ut.

Ekonomi, juridik och turism

Besöksnäringen

100 poäng

Är du intresserad av att resa? Tycker du om upplevelser? Är du nyfiken på andra kulturer? Då passar den här kursen dig. Besöksnäringen är en kurs i ämnet Turism. Du får lära dig turismens grunder och vi lär oss mer om både Falkenberg, Sverige och övriga världen. Det är en varierande kurs med olika moment där du som elev får stort inflytande. Vi varvar teoretiska och praktiska uppgifter. Turism är något som de flesta upplever som positivt och kul och det är också målsättningen för den här kursen.

Entreprenörskap (UF-företagande)

100 poäng

I denna kurs ges eleverna en möjlighet att utveckla kunskaper i att starta och driva projekt och företag. Genom praktiskt arbete kommer kunskaper i företagsekonomi att utvecklas. Undervisningen skall stimulera till lust att anta utmaningar och ta ansvar för att omsätta idéer i praktisk verksamhet. I denna kurs kommer eleverna själva att driva företag i form av UF-företag.

Ej för EKEK

Företagsekonomi 1

100 poäng

Kursen ger kunskaper i hur ett företag fungerar och vikten av en bärande affärsidé. Man får under kursen arbeta med arbetsuppgifter inom marknadsföring, ledarskap, lönsamhetsberäkningar och bokföring. Du får även kunskap om och de olika lagar och bestämmelser som styr företagens verksamhet i samhället.

Ej för EK

Privatjuridik

100 poäng

I denna kurs behandlas vardagsnära juridiska frågor sedda ur individens synvinkel. Vi arbetar först med rättssystemets uppbyggnad, och därefter sådana problemområden som de flesta av oss råkar ut för någon gång i livet som samboförhållande, äktenskap, arv, testamente, avtal, köp, hyra lägenhet, köpa hus, låna pengar, försäkringar och skadestånd.

Ej för EK

Rätten och samhället

100 poäng

I kursen Rätten och samhället lär du dig hur det svenska rättssystemet fungerar. Du kommer i kursen att studera olika rättsfall och i samband med detta få kunskaper om brott och straffrätt. Du lär dig även juridiska termer och att tolka och arbeta med juridiska texter. Under hela kursen diskuteras juridiska problem utifrån moraliska och etiska utgångspunkter. Internationell rätt är även något du kommer att få bekanta dig med.

Ej för EKJUR

Estetiska kurser

Bild och form 1a1

50 poäng

Kursen är inriktad mot färg och form. Du får arbeta med två- och tredimensionella bilder i olika tekniker. Vi arbetar med olja, akryl, pastell, tusch, kritor, lite olika trycktekniker och collage.

Ej för TEDES

Bild och form 1a2

50 poäng

Kursen är en fördjupning och en vidareutveckling av innehållet i kursen Bild och form 1a1.

Bild och form 1b

(kan ej läsas om du har gått Bild och form 1a1 och 1a2)

100 poäng

Kursen är inriktad mot färg och form, med ett eget skapande. Du får prova på olika material och tekniker, såsom måleri, teckning, skulptur och olika trycktekniker.

Ej för TEDES

Formgivning 1

100 poäng

Du får arbeta hantverksmässigt med flera olika material såsom lera, gips, textil och glas. Du arbetar från skiss till färdig produkt.

Dansteknik 1

100 poäng

I dansteknik 1 får du träna dig i två olika genrer, dels jazzdans och dels prova på olika streetgenrer. Det kommer vara fokus på de olika teknikerna i vardera stil - där du dels förväntas memorera övningar/rörelser och korrigering av placering, dels utmanas och utvecklas inom din egna improvisation/freestyle genom givna verktyg samt även skapa eget material i grupp inom ramen för stilarna. Denna kurs passar dig som har ett intresse för dans och en önskan om att fysiskt aktivera kroppen på ett härligt sätt två gånger i veckan, kontinuerlig träning är A och O. Du förväntas också reflektera över din egen kunskapsutveckling samt använda dig av koder och konventioner.

Ej för ESDAN

Körsång 1

100 poäng

Här får du som elev möjlighet att utveckla din röst och upptäcka vilken enorm glädje och kraft det finns i att sjunga tillsammans. Röstvård, gehörsträning och stämsång är en del av det du får lära dig. Vi sjunger både a capella (utan komp) och tillsammans med instrument i olika konstellationer. Varje år är kören med i olika projekt, där vissa har varit återkommande t.ex. Luciakonsert och Star for Life

Ej för ESMUS

Musikproduktion 1

100 poäng

I kursen Musikproduktion får du lära dig grunderna i musikinspelning och livemixning. Du får även prova på Dj’ing. Vi bearbetar ljud både för livescenen och i studiosammanhang i varierande situationer. Du får lära dig att bearbeta inspelningar till ett färdigt resultat. Du får också lära dig grundläggande akustik/ljudlära samt arbeta med avancerade musikprogram i dator.

Förtur ESMUS

Ensemble 1

100 poäng

I denna kurs får du musicera instrumentalt eller vokalt tillsammans med andra. Du får jobba med olika genrers och får lära dig musikteori. Du kommer även att få pröva att spela in dig själv och andra

Ej för ESMU

Idrott och hälsa

Friskvård och hälsa

100 poäng
Kursen ger kunskap om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete. Människors levnadsvanor och vilka konsekvenser det har både för sig själv och andra, individuellt och i grupp, internationellt och nationellt.

Hälsopedagogik

100 poäng

Kursen handlar om att förstärka det friska och se människan som en resurs för eget välbefinnande geonom att utveckla den egna livsstilen och olika former av hälsofrämjande arbete och få förståelse för hur de olika folkhälsopolitiska målen genomsyrar hälsoarbete såväl internationellt som nationellt. Du tittar på hälsan ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.   

Idrott och hälsa 2

100 p

Denna kurs är en fortsättning på Idrott och hälsa 1 och vi jobbar vidare med olika idrottsaktiviteter och fysisk träning. Upplevelsebaserade aktiviteter utomhus är en viktig del av kursen och vi strävar efter att genomföra både utförsåkning och längdskidåkning. Vi tar upp viktiga hälsoaspekter som t.ex. stresshantering, idrottsskador och kost. I kursen ingår även hur olika kroppsideal påverkar människan, ergonomiska aspekter samt rytm och dans.

Idrott och hälsa specialisering 1-2

Kurserna är för dig som satsar på din idrott i kombination med skolan. Din vanliga tränare ansvarar för träningsdelen och en idrottslärare på skolan är din idrottshandledare. Du ska vara aktiv i en idrott för att läsa kurserna, vilken idrott spelar ingen roll. Förutom träning inom din idrott får du också lära dig om träningslära, träningsplanering, idrottspsykologi och vald idrotts organisation och historia.

Undervisningen behandlar följande centrala innehåll:

  • Regler, tekniker och taktik inom vald idrott. Planering, genomförande och analys av träningsprogram för vald idrott.
  • Hur vald idrott utvecklar den kroppsliga förmågan.
  • Vald idrott ur ett hälsoperspektiv.
  • Vald idrotts organisation och historia.
  • Organisation av barnverksamhet inom vald idrott. Kulturella och sociala aspekter på vald idrott.
  • Etik och moral i förhållande till vald idrott.

Idrott och hälsa specialisering 1 - Bollspel

Kursen Idrott & Hälsa 1-specialisering Bollspel, innefattar en mängd olika bollspel och boll aktiviteter. Du kommer att få testa på och spela de olika bollspelen samt fördjupa sig i något av dessa. I fördjupningsdelen då du b.la arbeta med med bollspelets historia och barnverksamhet.

OBS! Denna kurs kan du inte gå om du gått Idrott och hälsa specialisering 1 fotboll, innebandy eller övrig idrott.

Informations- och datakurser

Programmering 1

100 poäng

Programmering 1 är en grundkurs där vi använder oss av en webbtjänst, CodeHS. I CodeHS programmerar du först med Karel the Dog och lär dig grunderna i programmering. Därefter går du vidare med Javascript och Graphics och sen Animation och Games. Det finns även fördjupningsmaterial till exempel Basic Data Structures. Tjänsten är flexibel för både elever och lärare. Det är mycket problemlösning och inspelad video, quiz, exempel och övningar. Kursinnehållet är på engelska. Kursen passar både för nybörjare och de som har lite erfarenhet.

Programmering 2

100 poäng

Programmering 2 är en fortsättningskurs där vi också använder CodeHS, men istället för Javascript använder Java. Här lär vi oss klasser, objektorientering, algoritmer och datastrukturer. Här finns också mycket problemlösning och inspelad video, quiz, exempel och övningar. Kursinnehållet är på engelska. Kursen passar de som läst Programmering 1.

Webbutveckling 1 och 2

100 poäng

Du får lära dig att skapa webbsidor. Hur gör man användarvänliga sidor? Hur gör man sidor som ser bra ut på olika plattformar? Vi arbetar med 2 webbtjänster, Codecademy och TeamTreehouse. TeamTreehouse innehåller instruktionsfilmer, quiz och ett Workspace att skriva kod med. Kursinnehållet är på engelska.

I webbutveckling 1 lär du dig grunderna i HTML5 och CSS3, Du lär dig även Javascript och att bildbehandla med Adobe Photoshop och Illustrator. Du lär dig publicera en webbplats på en webbserver. Beroende på intresse får du möjlighet att jobba med PHP eller sätta upp en blogg med Wordpress.

Webbutveckling 2 som är en fortsättning på webbutveckling 1 lär du dig att skapa interaktiva webbsidor med Javascript, Jquery och AngularJS. Du har möjlighet att skapa appar för Android eller IOS. Du kan även arbeta med Adobe After Effects.

Matematik, teknik och naturvetenskap

Matematik 2a

100poäng
Kursen ger en fördjupning i kunskaper om linjära samband, funktioner, andragradsekvationer och logik. Här tittar man även på metoder förberäkningar vid budgetering samt den matematik som är användbar idin utbildning och framtida yrkesroll. Nya begrepp i kursen ärandragradsfunktioner, linjära ekvationssystem, implikation ochekvivalens samt analytisk geometri.

Kursen behandlar följande områden:

Metoder för beräkningar vid budgetering.

Strategier för att formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplat till konkreta situationer och karaktärsämnena.

Räta linjens ekvation samt analytisk geometri

Linjära ekvationssystem i problemlösningssituationer.

Algebraiska och grafiska metoder för att lösa olika typer av ekvationer.

Matematisk argumentation; grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens.

Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.

Matematik 2b

100 poäng
Kursen ger en fördjupning i kunskaper om linjära samband, andragradsfunktioner, statistiska spridningsmått samt klassisk geometri. Här tittar man även på metoder för beräkningar vid budgetering. Nya begrepp i kursen är logaritmer, symmetri, och komplexa tal. Kursen behandlar följande områden: Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponetial- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem. Räta linjens ekvation samt beräkning av linjära ekvationssystem. Egenskaper hos andragradsfunktioner inklusive komplexa lösningar. Logaritmer (Hur löses ekvationer av typen 2x=3 ?). Klassiska geometriska satser tex vinklar i cirkeln. Behandling av statistisk spridning som tex standardavvikelse i normalfördelningen.

Endast för ES och HU

Matematik 3b

100 poäng
Kursen ger fördjupning i kunskaper om funktioner, om hur de förändras och hur de kan representeras och analyseras. Här ligger fokus på funktionens lutning och extrempunkter. Nya begrepp i kursen är derivata, integraler, geometrisk summa, talet e och linjär optimering. Kursen behandlar följande områden: Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion och för lösning av extremvärdesproblem inklusive teckenstudie och andraderivatan. Egenskaper hos polynomekvationer av högre grad. Introduktion till areaberäkning med integraler. Introduktion av talet e och dess egenskaper. Användning av begreppet geometrisk summa samt linjär optimering.

Ej för EKEKO, NA, TE

Matematik 4

100 poäng
Kursen ger fler valmöjligheter på högskolan. Innehållsmässigt fortsätter kursen där tidigare kurser slutade och ger en djupare förståelse för matematiken. Komplexa tal tar en central roll i kursen, tillsammans med derivata och en fördjupning av trigonometribegreppet. Helt nya moment är polynomekvationer samt grundläggande differentialekvationer. Kursen behandlar följande områden: Metoder för beräkningar med komplexa tal skrivna på olika former. Konjugat och absolutbelopp av ett komplext tal. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa enkla polynomekvationer med komplexa rötter och reella polynomekvationer av högre grad. Hantering av trigonometriska uttryck samt bevis och användning av trigonometriska formler. Egenskaper hos trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner och absolutbeloppet som funktion. Begreppet differentialekvation och dess egenskaper i enkla tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena.

Ej för NANAT, TETEK

Mekatronik 1

Mekatronik 1 är en grundläggande kurs som innehåller elarbete, mekaniskt arbete och enklare programmering av styrsystem. Du lär dig tolka ritningar och manualer och hur mekatroniska system är uppbyggda från sensorer till styrenhet för att därefter påverka kopplade styrdon. Du berör de logiska grundfunktionerna vilka används för att programmera styrsystem.

I kursen ingår grundläggande mekaniska begrepp såsom hävstång, block, lutande plan mm, dessutom vardagstekniska lösningar för att omvandla energi, materia eller information.

Du lär dig grundläggande elektriska storheter och begrepp exempelvis laddning, ström, spänning, resistans och sluten krets. Det ingår också mätteknik med mekaniska och elektriska storheter.

Naturkunskap 1a2

50 poäng Kursen behandlar följande områden:

Översiktlig genomgång av organsystem och hur dessa samverkar och påverkas av vår livsstil. Grundläggande kunskaper för att kritiskt kunna granska hälsobudskap i media. Översiktlig genomgång av hur det biologiska arvet fungerar och vilka etiska och biologiska konsekvenser biotekniken måste ta ställning till. Genomgång av naturvetenskapliga arbetsmetoder samt vad ett naturvetenskapligt förhållningssätt är och ett kritiskt kunna granska ovetenskapliga påståenden.

Ej för BF, EK, ES, HU,NA, SA, TE

Naturkunskap 2

100 poäng

Kursen behandlar följande områden:

Universums uppkomst och materien består av samt vad energi är. Oorganiska och organiska föreningar i vår vardag. Fördjupad genomgång av organsystem och hur dessa påverkas av yttre omständigheter såsom kost, motion och droger. Evolutionens mekanismer och livets utveckling. Ekologi samt livets villkor. Fördjupad genomgång av naturvetenskapliga arbetsmetoder samt vad ett naturvetenskapligt förhållningssätt är och att kritiskt kunna granska ovetenskapliga påståenden

Media

Film och TV-produktion 1

100 poäng

Kursen ska ge möjlighet till att arbeta med hela produktionsprocessen i en film och tv-produktion, från planering, resarch, manus, inspelning, redigering till visning/distribuering och analys av den egna filmen.

Kursen ger även teoretiska kunskaper som utvecklar förståelsen för och förmågan att analysera den rörliga bildens berättarteknik Kursen tar även upp olika förekommande stilar och genrer samt ger en inblick i filmens historia. I kursen ingår även resonemang kring etiska och upphovsrättsliga frågor rörande film och tv-produktion.

Fotografisk bild 1

100 poäng

Ämnet fotografisk bild utvecklar kunskaper om fotografisk bildkommunikation och färdigheter i att kommunicera med fotografiska bilder. Detta innebär att utveckla komposition, ljussättning, kamerateknik, färghantering, bildbehandling och utskrift. Ämnet ger även kunskaper om bildens estetik.

Digitalt skapande

100 poäng

Undervisningen i ämnet digitalt skapande ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa, gestalta och kommunicera med digital teknik. Undervisningen ska ha experimentell och undersökande karaktär och ge eleverna möjlighet att arbeta med kombinationer av olika uttryck, till exempel bild, rörelse eller musik. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om den programvara och hårdvara som används för skapande inom olika estetiker. Eleverna ska ges möjlighet att inrikta sitt digitala skapande mot olika uttryck. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla begreppsförståelse och förmåga att använda metoder för att analysera digitala uttryck ur både estetiska och tekniska perspektiv.

Samhällskunskap och humaniora

Historia 1a2

50 poäng

I kursen studerar vi historia i ett kronologiskt perspektiv men fokus kommer att ligga på 1800-1900-talshistoria. Vi kommer att titta på begrepp som kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Kursen syftar till att förstå långsiktiga historiska förändringsprocesser. Vi kommer också att studera historia utifrån olika perspektiv som etnicitet, social bakgrund, kön och sexualitet.

Ej för BF, EK, ES, HU, NA, SA

Psykologi 1

50 poäng Psykologi är enkelt förklarat människokunskap. Psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara människans beteende, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv/teorier. Vetenskapen psykologi söker på ett systematiskt sätt beskriva och förklara hur och varför människor känner, tänker och handlar samt hur man kan förutsäga, förändra och förbättra sitt sätt att vara. Psykologi handlar även om människans frågor om vem hon är och hur hon utvecklas, enskilt och tillsammans med andra, kunskaper som kan nyttjas i vardagen och i yrkeslivet.

Ej för EK, BF och SA

Samhällskunskap 1a2

50 poäng

I kursen Samhällskunskap 1a2 kommer vi att studera de politiska ideologierna och deras koppling till vårt politiska system. Vi tar även upp resursanvändning och resursfördelning i vårt samhälle. Vidare kommer vi att diskutera massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Kursen ska ge dig kunskap i olika metoder att samla in och bearbeta material för att kunna studera olika typer av samhällsfrågor. Kursen är en fortsättningskurs på Samhällskunskap 1a.

Ej för BF, EK, ES, HU, NA, SA, TE

Miljö & Energikunskap

100 poäng

Kursen är en del av ämnet hållbart samhälle och är tvärvetenskapligt. Den belyser begreppet hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. Det handlar om samspelet mellan människan och hennes omgivning.

I kursen behandlas sambanden mellan miljöutmaningar och hushållning med energi och naturresurser som vårt samhälle är beroende av. Dessutom går vi in på teknikutveckling, samhällsplanering och miljöpolitik. Kursen är både teoretisk och praktisk. Praktiken består utav studiebesök, fallstudier och egna observationer i närområdet.

Erbjuds som I-Val på hela skolan men riktar sig främst till högskoleförberedande program.

Språk och kultur

Alla språkkurser omfattar 100 poäng.

Engelska 6 Ej för EK, ES, HU, NA, SA, TE

Engelska 7 Ej för HU

Franska  steg 4-5, Spanska  steg 4-5, Tyska steg 4-5, Arabiska steg 4

Svenska 2

100 poäng Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen. Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning. Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken. Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.

Ej för BF, EK, ES, HU, NA, SA, TE

Svenska 3

100 poäng Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär. • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning. • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg. • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.

Ej för EK, ES, HU, NA, SA, TE