Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Gymnasieskola

Falkenbergs gymnasieskola har 14 nationella program och gymnasiesärskola. Skolan ligger centralt i Falkenberg.

På Falkenbergs gymnasieskola finns 14 nationella gymnasieprogram. På skolan finns även flera idrottsspecialiseringar, introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Förutom ett brett utbildningsutbud finns studie- och yrkesvägledning, skolhälsovård, kuratorer och specialpedagogisk expertis på skolan.

På sidan Elevinformation på gymnasieskolan kan du som elev på Falkenbergs gymnasieskola hitta information om bland annat frånvaroanmälan, individuellt val, praktik och APL och skolmat.

Drottning Blankas gymnasieskola är en fristående skola i centrala Falkenberg. Förutom utbildningar i Falkenberg kan du välja att gå på en skola i en annan kommun.

Ta med skolmaterial hem!


Till samtliga elever

Ta med dig läroböcker, anteckningar, skoldator och laddare hem från skolan varje dag.

Corona-viruset gör att vi behöver vara förberedda på olika situationer för skolans undervisning. Inga beslut är fattade än men det kan komma direktiv som gör att vi inte kan genomföra lektioner som vanligt eller det kan vara så att din lärare inte kan komma till skolan. Därför vill vi att du som elev tar med dig läroböcker, anteckningar, skoldator och laddare hem från skolan varje dag.

Vi planerar nu för att undervisningen, i så stor utsträckning som möjligt, ska vara tillgänglig digitalt så att studierna kan fortsätta även om vi får ändrade förutsättningar Så mycket kursmaterial som möjligt kommer att läggas ut i era kursgrupper i classroom.

Du behöver varje dag ta del av den information som ligger på intranätet i gruppen GY Aktuell elevinformation.
Förändringar i lektioner publiceras på intranätet i gruppen GY Lektionsförändringar.
Om du är osäker på hur du kommer åt dessa grupper kan dina lärare visa dig.

Falkenbergs gymnasieskola, Nyhems Plan 2 , 311 35 Falkenberg

Kontakt

Kontakta Falkenbergs gymnasieskola