Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Skolskjuts i grundskolan

Om du har långt till skolan har du rätt till skolskjuts. Det finns olika regler och riktlinjer kring om och när du har rätt till skolskjuts. Det är viktigt att din ansökan om skolskjuts kommer in i tid.

Den elev som inte själv kan ta sig till skolan har rätt till skolskjuts. Skolskjuts är kostnadsfria resor till och från skolan. Du som elev åker då skolbuss, allmän kollektiv­trafik eller skoltaxi. Resor till och från fritidshem eller förskola är inte skolskjuts utan dessa resor ansvarar hemmet för.

Du som elev i grundskolan har oftast rätt till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och den skola som kommunen anvisat överstiger:

  • 2 km för elev i årskurs F-2
  • 3 km för elev i årskurs 3-5
  • 4 km för elev i årskurs 6-9

Handläggningstider och sista ansökningsdatum

Det kan ta upp till fyra veckor att handlägga din ansökan om skolskjuts från det att en komplett ansökan kommit in till barn- och utbildningsförvaltningen.

Ansökningar som kommer in under sommaren handläggs i början av augusti innan skolstart. För att garantera ett beslut om skolskjuts innan skolstart ska din ansökan kommit in senast första juni.

Ansök om skolskjuts

Skriftlig ansökan vid prövning av rätt till skolskjuts

Om ditt barn har det avstånd mellan hem och skola som ger rätt till skolskjuts behöver du inte göra en skriftlig ansökan. Ditt barn godkänns då normalt skolskjuts automatiskt. När rätten till skolskjuts ska prövas på grund av hur trafiken ser ut, en elevs funktionshinder eller andra särskilda skäl behövs en skriftlig ansökan. Du som vårdnadshavare ansöker då med e-legitimation direkt via datorn i kommunens självservice.

Skolskjuts vid växelvis boende

Om ditt barn har växelvis boende kan barnet ha rätt till skolskjuts från den ena eller båda adresserna. Ett villkor är att avstånds­kraven uppfylls och att båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Falkenbergs kommun. En skriftlig ansökan om skolskjuts vid växelvis boende görs via kommunens digitala tjänster.

Ansök om skolskjuts vid växelvis boende

Skolskjuts vid val av skola

Det är svårare att få skolskjuts om ditt barn gör ett eget val av skola. Skolskjuts vid val av skola godkänns bara om avståndskravet uppfylls och om det inte innebär en ökad kostnad för kommunen jämfört med om eleven går på en anvisad skola.

Du ansöker om skolskjuts vid val av skola genom kommunens digitala tjänster.

Din ansökan om skolskjuts prövas individuellt av planerare på barn- och utbildnings­förvaltningen.

Kontakt