Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Prao i grundskolan

Prao är en veckas praktik på en arbetsplats i årskurs 8 och 9. Praon är ett led i utbildningen för att du ska få en inblick i arbetslivet. På praon kan du till exempel få hjälpa till med olika sysslor eller gå bredvid och titta. Du får inte göra några tunga eller farliga arbeten och du får ingen lön.

Val av praoplats och tidpunkt för prao

I första hand så skaffar eleverna en praoplats på egen hand. Att själv gå till en arbetsplats eller ringa och fråga efter en plats stärker självförtroendet. Behöver du tips på ställen att vara på kan du få hjälp av din lärare. Det finns också en praosamordnare som är på skolan en dag i veckan.

Som förälder bör du inte ta emot ditt egna barn som praoelev. Det blir mer givande om ditt barn är på en annan arbetsplats.

Praoveckorna är fördelade mellan skolorna. Personalen på din skola vet när det är dags för dig och du kommer att få information i god tid innan.

Viktig information under praon

 • Uppgifter från skolan
  Lärarna på din skola kan svara på vilken undervisning som kommer att ske i anknytning till praon och om du ska få särskilda uppgifter under praoperioden.
 • Handledare på praoplatsen
  Du kommer att få en handledare på praoplatsen som ser till att du blir väl omhändertagen.
 • Busskort
  Om du behöver ett busskort för att ta dig till praoplatsen får du det av skolan.
 • Mat
  Du har möjlighet att äta lunch på närmaste grundskola eller ta med matlåda till praoplatsen. Du får inte matersättning från skolan.
 • Arbetstider och frånvaro
  Handledaren bestämmer tillsammans med eleven om arbetstiderna för praon. De ska ligga mellan klockan 06 och 20. Vanligtivis är en praodag mellan sex och åtta timmar per dag. Prao är obligatorisk. Eventuell frånvaro anmäls till skolan och till handledare på praoplatsen. 
 • Försäkring
  Din elevförsäkring gäller som när du går i skolan. Ett försäkringsavtal för person- och sakskada tecknas mellan företaget och skolan som komplement.

Första praodagen

På första praodagen ska handledaren ge en introduktion av arbetsplatsen för att säkerställa säkerheten och för att praoeleven ska få ett gott bemötande. Som handledare ska du försäkra dig om att eleven förstått informationen. Arbetsplatsen står för eventuell skyddsutrustning. Arbetsplatsen ska ha gjort en riskbedömninglänk till annan webbplats utifrån elevens ålder (14 eller 15 år).

Om du har frågor om prao

Om du som elev eller handledare på en praoplats har frågor så kontakta i första hand skolan via kontaktcenter.

Kontakt

Kontakta verksamhetsutvecklare skola-arbetsliv