Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Prao i grundskolan

Prao är en veckas praktik på en arbetsplats i årskurs 8 och 9. Praon är ett led i utbildningen för att du ska få en inblick i arbetslivet. På praon kan du till exempel få hjälpa till med olika sysslor eller gå bredvid och titta. Du får inte göra några tunga eller farliga arbeten och du får ingen lön.

Vill du erbjuda praoplats?

För många elever är prao en viktig inblick i deras kommande arbetsliv. Att se hur deras kunskap i skolan kan användas i arbetslivet ökar elevernas motivation och stärker deras valkompetens inför gymnasiet.


Genom praon får elever upptäcka olika framtida yrkeskarriärer och på lång sikt kan vi bättre matcha Falkenbergs behov av komptens. För att lyckas är din arbetsplats och ditt engagemang avgörande.


Läs mer och anmäl ditt företag eller arbetsplats

Prao läsåret 21/22

Årets prao är förlagd så att du i årskurs 9 har en veckas prao under höstterminen och du i årskurs 8 har en veckas prao under vårterminen. Du får själv påverka var du vill göra din prao. I första hand skaffar du en praoplats på egen hand. Att själv gå till en arbetsplats eller ringa och fråga efter en plats stärker ditt självförtroendet. Behöver du tips på ställen att vara på kan du få hjälp av din lärare/mentor. Det finns också praosamordnare som kan hjälpa dig.

Som förälder bör du inte ta emot ditt egna barn som praoelev. Det blir mer givande om ditt barn är på en annan arbetsplats.

Anmäl din PRAO-plats

För att dokumentera och få din praoplats godkänd fyller du i alla uppgifter om dig själv och din arbetsplats via knappen nedan. Arbetsplatsen fyller sedan i en riskbedömning som kommer till dem automatiskt. När den är godkänd så får du veta att arbetsplatsen är klar för att möta dig under en veckas prao!

Tidpunkt för prao

Praoveckorna är fördelade mellan skolorna. Personalen på din skola vet när det är dags för dig och du kommer att få information i god tid innan.

Viktig information under praon

 • Uppgifter från skolan
  Lärarna på din skola kan svara på vilken undervisning som kommer att ske i anknytning till praon och om du ska få särskilda uppgifter under praoperioden.
 • Handledare på praoplatsen
  Du kommer att få en handledare på praoplatsen som ser till att du blir väl omhändertagen.
 • Resekort
  Prao är en del av din utbildning och skolskjuts kan därför bli aktuellt. Ditt behov av skolskjuts bedöms utifrån färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Om du får en prao-plats i Falkenbergs kommun och uppfyller avståndskriteriet för skolskjuts 4 kilometer, får du ett resekort från skolan. Om du har andra omständigheter som du tror berättigar dig till resekort, tala med din mentor om dem.
 • Mat
  Du har möjlighet att äta lunch på närmaste grundskola eller ta med matlåda till praoplatsen. Du får inte matersättning från skolan.
 • Arbetstider och frånvaro
  Handledaren bestämmer tillsammans med dig om vilka arbetstider som gäller för din prao. Arbetstiden ska vara mellan klockan 06 och 20.Vanligtivis är en praodag mellan sex och åtta timmar per dag. Prao är obligatorisk. Eventuell frånvaro anmäls till skolan och till handledare på praoplatsen. 
 • Försäkring
  Din elevförsäkring gäller som när du går i skolan.

Första praodagen - information till elev och handledare

På första praodagen ska handledaren ge eleven en introduktion av arbetsplatsen för att säkerställa säkerheten och för att praoeleven ska få ett gott bemötande. Handledaren ska försäkra sig om att eleven förstått informationen. Arbetsplatsen står för eventuell skyddsutrustning. Arbetsplatsen ska ha gjort en riskbedömninglänk till annan webbplats utifrån elevens ålder (14 eller 15 år).

Om du har frågor om prao

Om du som elev, vårdnadshavare eller handledare har frågor om prao maila till prao@falkenberg.se

Du som är elev kan också ställa dina frågor till Frigga Praolänk till annan webbplats

Öppettider: måndag - torsdag kl. 15:00-16:00

Så här byter du mellan olika rum i Frigga

 1. Logga in på Frigga som vanligt från välkomstsidan.
 2. När du kommer in i Friggarummet hittar du ditt namn uppe till höger i fönstret, då du klickar på detta kommer det upp en lista på vilka Friggarum du är medlem i. Vilka rum du är med i kan vara olika mellan dig och dina kompisar.
 3. Du klickar på det rum du vill byta till och Frigga kommer då skicka dig till välkomstsidan där du loggar in på nytt.
 4. När du kommer in i Friggarummet igen så befinner du dig i det rum du valde att gå till.

Kontakt