Eldningsförbud

Just nu råder det eldningsförbud i Falkenbergs kommun. Förbudet gäller tillsvidare. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Grundsärskola

I Falkenberg finns grundsärskola på Tullbroskolan och Hjortbergsskolan. Elever som går i särskolan kan också gå integrerat i en grundskoleklass på en annan skola under sin studietid.

Utbildningen i grundsärskolan anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser. Grundsärskolan har en egen läroplan med kursplaner. Eleven läser samma ämnen som i grundskolan, men enligt grundsärskolans läroplan och kursplaner. För elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av kursplanen i grundsärskolan finns inriktningen träningsskola.

Inför mottagande i grundsärskolan

Personal från skolorna samverkar nära med föräldrar och elev inför mottagandet i särskolan. När en elev erbjuds grundsärskola ligger en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning till grund.

Om du vill ansöka om plats på särskolan för ditt barn kan du kontakta ditt barns klasslärare eller rektor för grundsärskolan.

Kontakt

Kontakta Grundsärskolan