Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Grundsärskola

I Falkenberg finns grundsärskola på Tullbroskolan och Hjortbergsskolan. Elever som är mottagna i grundsärskolan kan också gå integrerat i en grundskoleklass på en annan skola under sin studietid.

Grundsärskolans läroplan och kursplaner

Utbildningen i grundsärskolan anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av årskurs ett till nio. Grundsärskolan har en egen läroplan med kursplaner. Eleverna läser ämnen eller ämnesområden efter grundssärskolans läroplan och kursplaner som ger behörighet till gymnasiesärskolan.

Inför mottagande i grundsärskolan

Om ditt barn har diagnosen utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning kan du som vårdnadshavare ansöka om mottagande i grundsärskola. Personal från skolorna samverkar nära med dig som vårdnadshavare och elev inför mottagandet i särskolan. För att ett mottagande ska kunna göras i grundsärskolan ligger en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning till grund.

Om du vill ansöka om ett mottagande till grundsärskolan för ditt barn kan du kontakta ditt barns lärare, rektor eller förskolechef.

Kontakt

Kontakta Grundsärskolan