Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Börja förskoleklass och val av skola

Till Falkenbergs grundskola är ditt barn välkommen året barnet fyller sex och ska börja förskoleklass. Barn har förtur till skolan i närområdet men du kan också söka valfri skola för ditt barn. Alla barn har skolplikt från året de fyller sex till året de fyller sexton.

Välkommen till förskoleklass

Falkenbergs kommun välkomnar ditt barn till förskoleklass året de fyller sex år. Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som bor i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. I förskoleklassen blandas lek med kunskaper och barnet får en naturlig övergång mellan förskola och skola.

I slutet av januari varje år skickas information om anmälan till förskoleklass till alla blivande sexåringar som är folkbokförda i Falkenbergs kommun. Informationen skickas hem till dig och finns tillgänglig här på vår webbplats. Här hittar du läsårstider för förskoleklass och grundskola.

Närvaro och ledighet i förskoleklass

Eftersom förskoleklassen från och med höstterminen 2018 är obligatorisk innebär samma närvaroplikt som för elever i grundskolan.

Skolstartstjänst - anmälan till förskoleklass och lämna uppgifter

Varje år ska du som vårdnadshavare lämna uppgifter inför det nya läsåret. Detta är för att skolan alltid ska ha aktuella uppgifter om ditt barn. Du behöver ha e-legitimation (Bankid) och en e-postadress för att kunna använda tjänsten.

I Skolstartstjänsten kan du göra följande:

  • Anmälan till förskoleklass
  • Lämna anhöriguppgifter
  • Samtycke till publicering av personuppgifter
  • Elevkonto, godkännande av regler och anvisningar för Falkenbergs skolors IT-miljö
  • Kontaktuppgifter för skolans dokumentationsverktyg Unikum
  • Kontaktuppgifter för skolans frånvarosystem Skola24
  • Ansökan om bibliotekskort
  • Ansökan om modersmål
  • Anmälan om specialkost
  • Ansökan om byte av skola

Till Skolstartstjänsten

Val av grundskola

De flesta barn börjar på den anvisade skolan som ligger närmast hemmet. Du som vårdnadshavare har även möjlighet att ansöka om plats på en annan skola för ditt barn. Ansökan ska göras före skolstarten genom Skolstartstjänsten. På Falkenbergs Montessoriskola gäller speciella intagningsregler.

Vissa år kan det hända att alla barn i ett upptagningsområde inte får plats på en skola. I så fall får barnet plats på en annan skola i närområdet.

Val av fristående skola eller skola i annan kommun

Vill du att ditt barn ska gå på en fristående skola i Falkenbergs kommun eller på en skola i en annan kommun ansvarar du själv för att kontakta skolan och ansöka om plats.

Kontakt